Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Project/uitvoeringsbesluit voor kantorenvergadercentrum RAI

Geachte mevrouw de Jong,

In vervolg op onze mondelinge inspraak van 24 april jl. brengt het Bewonersplatform Zuidas de volgende punten onder uw aandacht:
1. wij zijn verheugd dat de oost-west fietsroute een duidelijk gemarkeerde functie zal blijven hebben en dat langs de plinten voorzieningen gepland worden om deze accentuering nog duidelijker te maken
2. wij vragen ons af hoe de Expofoyer zal bijdragen aan het opheffen van het introverte karakter van de RAI ( pag. 9)
3. het komt ons voor dat de op blz. 9 terecht gesignaleerde interne gerichtheid van de RAI niet wordt veranderd in een externe gerichtheid door het creƫren van een omsloten binnenplein dat bestemd wordt voor activiteiten van de RAI ( pag. 9 en 13). Wij zouden willen voorstellen dit plein een buurtgerichte functie te geven.
4. wij stellen voor de 9e verdieping van de kantoren de bestemming van lounge/ restaurant te geven die publiek toegankelijk is, zodat er ook als er geen exposities of congressen in de RAI zijn gebruik gemaakt kan worden van de ruimten van de RAI.
5. wij gaan ervan uit dat de combinatie projectbesluit/uitvoeringsbesluit strikt beperkt zal blijven tot dit kantorencomplex.

Vooruitlopend op de toegezegde bijeenkomst over het voorplein willen wij u vast de volgende suggesties meegeven:

1. maak het voorplein ruim en groen
2. beperk het autoverkeer tot een kiss and ride zone en breng de parkeervoorzieningen voor invaliden en Vips in de garages onder
3. zorg voor een voetgangersvriendelijke route van de haltes van het openbaar vervoer ( tram, bus en metro) naar zowel de aangrenzende woonbuurten als naar de RAI.

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas, RAI.