Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Raadplegingen en Nieuw OVnetwerk Amsterdam 2018

Inspraak Beleidskader Verkeersnetten gemeente Amsterdam tot 9 november 2016

T/m 9 november kunt u inspreken/reageren op de conceptversie van het nieuwe Beleidskader Verkeersnetten dat de oude versie uit 2005 zal vervangen U kunt uw mening geven over de netwerkkaarten voor voetganger, fiets, openbaar vervoer en auto, de doelen voor en eisen aan de verschillende netwerken en de voorgestelde wijze waarop prioriteit wordt toegekend aan de netwerken. Lees verder     Reacties per post: Gemeente Amsterdam, t.a.v. Inspraak Beleidskader Verkeersnetten, afdeling Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1190 AR Amsterdam. Per e-mail: inspraakverkeersnetten@amsterdam.nl of via het digitale formulier rechtsbovenaan de pagina.

RTVNH berichtte: Nieuw OV netwerk in 2018

Als in 2018 de Noord-Zuidlijn gaat rijden, die Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt, wordt hele ov-netwerk in de stad opnieuw ingericht. "Niet eerder in de 116-jarige geschiedenis van GVB veranderden zoveel lijnen van nummer of route'', schrijft directeur Alexandra van Huffelen van vervoerbedrijf GVB in het conceptvervoerplan dat nu bij de Stadsregio ligt. In december neemt de Regioraad een besluit. 

Publieksraadpleging OV Lijnennet door Regioraad tussen 13 en 31 oktober

Stadsregio een publieksraadpleging over het totale OV Lijnennet. De raadpleging gaat niet in op afzonderlijke bus- of tramlijnen, maar gaat over het totale, samenhangend OV Lijnennet in de regio Amsterdam. De Stadsregio wil graag weten wat de impact van het nieuwe lijnennet op de reizigers is en hoe de ideale OV-reis eruit ziet. De resultaten van deze raadpleging worden verwerkt in het definitieve advies dat in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Wilt u deelnemen aan de publieksraadpleging, ga dan naar de online vragenlijst. Lees de belangrijkste wijzigingen

Wat verandert er in 2018 aan het OV?

“busvervoer 2018 in Amstelland-Meerlanden: er zal van de huidige ‘170-bundel’ circa 50% van de bussen niet meer naar het centrum van Amsterdam rijden, maar een eindpunt bij Station Zuid krijgen, waar kan worden overgestapt op de Noord/Zuidlijn of andere tram- bus- en metrolijnen of de trein. De bussen die nog wel naar het centrum van Amsterdam rijden, krijgen hun eindpunt bij busstation Elandsgracht en rijden niet meer door tot Amsterdam Centraal.

In Amsterdam zal het tramnetwerk zich richten op aansluiting op de metro’s: de Ringlijn, Oostlijn en de Noord/Zuidlijn. Voorbeelden hiervan zijn: Lijn 5 vanuit Amstelveen rijdt vanaf het Leidseplein niet meer naar CS maar buigt via de Marnixstraat af naar een eindpunt in Amsterdam West; Lijn 9 rijdt niet meer naar CS, maar buigt via de Sarphatistraat af en sluit aan op de metro Oostlijn en de Noord/Zuidlijn. Een andere tramlijn zal de verbinding tussen CS en Artis en omgeving vrzorgen.” bron pdf belangrijkste wijzigingen. lees hier meer over het besluitvormingsproces OV plannen 2018

 

 

Lees verder over: Inspraak, OV.