Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Omwonenden RAI over overlast en waterterras

Lees hier meer over de onderwerpen waar buurtbewoners zoal op reageerden.

 
2 november 2020
Over het functioneren van het RAI Beraad is 2 november 2020 een schrijven, inclusief bijlage, gestuurd aan de leden van de gemeenteraad . Dit schrijven betreft ook de informatievoorziening en participatie van buurtbewoners. Lees Functioneren Rai Beraad en informatievoorziening en participatie van buurtbewoners def en
 
8 oktober Bericht in het FD: "Omwonenden wachten vergeefs op plan tegen overlast RAI". Lees meer 20 FD artikel 08-10-20 betr RAI-corridor-1
 
september commissievergadering RO neemt kennis van de beantwoording zie de agenda bij TKN 26
 
In juni beantwoordde de gemeente het raadsadres over overlast RAI- Wielingenstraat. Lees meer in het pdf 20200604 Beantwoording raadsadres inzake overlast Wielingenstraat
 
In mei 2020 diende A. Wevers, bewoner en lid van o.a de agendacommissie BPZ een zienswijze in. Lees het in 200520 Zienswijze AWevers waterterras.

12 februari vergadering Raad, 13:00, locatie: Raadzaal
Met op de agenda bij ingekomen stukken: 19 Raadsadres van een aantal bewoners van de Wielingenstraat e.o. van 21 januari 2020 inzake hun noodkreet over de door de RAI veroorzaakte overlast. Voorgesteld wordt dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.  Raadsadres overlast door RAI voor bewoners Wielingenstraat 1.23MB Document, Bijlage 1.Reactie bewoners op wijziging RAI Parapluconvenant 2020-203; staanplaats P10 Wielingenstraat, Bijlage 2.Aangenomen motie 942.18 over uitbreidingsplannen RAI mbt hal 5 in raad 10-10-2018.

januari: Bewoners van de Wielingenbuurt e.o. hebben hun zorgen geuit over het tekortschietend overleg met de buurt en de overlast van de RAI in 1. een onlangs verzonden Raadsadres 20 januari 2020 mo Raadsadres overlast Rai Wielingenstraat zn) en 2. een schrijven aan DB Zuid door bewoners Wielingenbuurt over staanplaatsen en de fietsdoorsteek t.h.v. de Rai. 9.1.20 Brief aan stdcommissie van bewoners over Parapluconvenant Staanplaatsen Rai DBZuid (BPZ zn-1. Wilt u meer informatie, stuur een e-mail naar Wielingen30@gmail.com.2019/2020

Uit de Nieuwsbrief najaar 2019 VvV Beatrixpark     Voor het bouwen van een waterterras door en voor Strandzuid in de  Boerenwetering Havenkom loopt nog het vergunningentraject bij de Omgevingsdienst. Daar heeft der VvV Beatrixaprk wij als vereniging – net als veel (andere) omwonenden – bezwaar tegen ingediend. Waternet heeft al een vergunning hiervoor verleend, ook daartegen is door de vereniging en anderen bezwaar ingediend. Om die bezwaren te behandelen is nu een commissie ingesteld. Lees meer

Op 4 maart 2019 is de aanvraag Waterterras Strand Zuid BV. Ingediend en de Vereniging Vrienden van het Beatrixpark heeft daarop gereageerd met een brief-Omgevingsdienst-SZ-mei-2019 waterterras.

Een waterterras voor 400 bezoekers in de havenkom Boerenwetering, daar gaat het over in de vergunningaanvraag. Bewoners van o.a. de Wielingenbuurt en Vereniging Vrienden Beatrixpark zijn er niet blij mee en hebben al gereageerd of gaan via zienswijzen bezwaar maken. Lees alvast wat er is gebeurd in Punten waterterras Strandzuid-mei 2020.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018      
17 oktober 2018       Persbericht van de bewoners Wielingenbuurt: “Gemeenteraad unaniem achter bewoners Rivierenbuurt bij strijd tegen overlast door Rai     Bewoners van de Wielingenbuurt, ondersteund door Stichting Omwonenden Rai (StOR), bonden het afgelopen halfjaar de strijd aan met de Rai/Zuidas om, n.a.v. uitbreidingsplannen, op korte termijn de enorme overlast door vracht- en personenverkeer tijdens grote beurzen een halt toe te roepen. De gemeenteraad van Amsterdam nam de geluiden uit de buurt serieus en onderschreef middels een op 10 oktober jl. aangenomen motie het standpunt van de bewoners. Concreet: de Rai moet 1. in nauw overleg met de bewoners binnenkort een plan presenteren waarin duidelijk wordt dat, in samenhang met de uitbreiding, op korte termijn de overlast concreet afneemt en 2. er moet beter worden gecommuniceerd met de omwonenden. De bewoners gaan er in ieder geval vanuit dat de hoeveelheid verkeer t.b.v. de Rai op korte termijn drastisch vermindert.” Uit de motie: RAI Amsterdam te kennen heeft gegeven hal vijf gelegen aan de kant van de Wielingenstraat met 30 meter te willen verlengen, zodat hal vijf er 4.000 m2 aan oppervlakte bij krijgt. ” lees de motie18 Gemeenteraad Motie hal 5 oktober 18-1en het persbericht van 17 oktober 2018 18 Persbericht Motie Gemeenteraad overlast Rai def-2
 
In september 2018  was er een RAIberaad waarin o.a. werd geproken over maatregelen in Wielingenstraat en de verbeteringen in de logistiek. Lees meer in de presentatie 20180904_RAI presentatie en over de logistiek 20180904_RAI logistiek.

Lees verder over: Algemeen, Inspraak, Organisatie, Publicaties, RAI, Verkeer, Voorzieningen.