Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

RAI en de buren

2020    

12 februari vergadering Raad, 13:00, locatie: Raadzaal
Met op de agenda bij ingekomen stukken: 19 Raadsadres van een aantal bewoners van de Wielingenstraat e.o. van 21 januari 2020 inzake hun noodkreet over de door de RAI veroorzaakte overlast. Voorgesteld wordt dit raadsadres in handen van het college van burgemeester en wethouders te stellen ter afhandeling en een kopie van het antwoord te sturen naar de leden van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.  Raadsadres overlast door RAI voor bewoners Wielingenstraat 1.23MB Document, Bijlage 1.Reactie bewoners op wijziging RAI Parapluconvenant 2020-203; staanplaats P10 Wielingenstraat, Bijlage 2.Aangenomen motie 942.18 over uitbreidingsplannen RAI mbt hal 5 in raad 10-10-2018.

januari: Bewoners van de Wielingenbuurt e.o. hebben hun zorgen geuit over het tekortschietend overleg met de buurt en de overlast van de RAI in 1. een onlangs verzonden Raadsadres 20 januari 2020 mo Raadsadres overlast Rai Wielingenstraat zn) en 2. een schrijven aan DB Zuid door bewoners Wielingenbuurt over staanplaatsen en de fietsdoorsteek t.h.v. de Rai. 9.1.20 Brief aan stdcommissie van bewoners over Parapluconvenant Staanplaatsen Rai DBZuid (BPZ zn-1.

Wilt u meer informatie, stuur een e-mail naar Wielingen30@gmail.com.
 
2019
Uit de Nieuwsbrief najaar 2019 VvVBeatrixpark     Voor het bouwen van een waterterras door en voor Strandzuid in de  Boerenwetering Havenkom loopt nog het vergunningentraject bij de Omgevingsdienst. Daar heeft der VvV Beatrixaprk wij als vereniging – net als veel (andere) omwonenden – bezwaar tegen ingediend. Waternet heeft al een vergunning hiervoor verleend, ook daartegen is door ons en anderen bezwaar ingediend. Om die bezwaren te behandelen is nu een commissie ingesteld. Lees meer
 
2018      
17 oktober 2018       Persbericht van de bewoners Wielingenbuurt: “Gemeenteraad unaniem achter bewoners Rivierenbuurt bij strijd tegen overlast door Rai     Bewoners van de Wielingenbuurt, ondersteund door Stichting Omwonenden Rai (StOR), bonden het afgelopen halfjaar de strijd aan met de Rai/Zuidas om, n.a.v. uitbreidingsplannen, op korte termijn de enorme overlast door vracht- en personenverkeer tijdens grote beurzen een halt toe te roepen. De gemeenteraad van Amsterdam nam de geluiden uit de buurt serieus en onderschreef middels een op 10 oktober jl. aangenomen motie het standpunt van de bewoners. Concreet: de Rai moet 1. in nauw overleg met de bewoners binnenkort een plan presenteren waarin duidelijk wordt dat, in samenhang met de uitbreiding, op korte termijn de overlast concreet afneemt en 2. er moet beter worden gecommuniceerd met de omwonenden. De bewoners gaan er in ieder geval vanuit dat de hoeveelheid verkeer t.b.v. de Rai op korte termijn drastisch vermindert.” Uit de motie: RAI Amsterdam te kennen heeft gegeven hal vijf gelegen aan de kant van de Wielingenstraat met 30 meter te willen verlengen, zodat hal vijf er 4.000 m2 aan oppervlakte bij krijgt. ” lees de motie18 Gemeenteraad Motie hal 5 oktober 18-1en het persbericht van 17 oktober 2018 18 Persbericht Motie Gemeenteraad overlast Rai def-2
 
In september 2018  was er een RAIberaad waarin o.a. werd geproken over maatregelen in Wielingenstraat en de verbeteringen in de logistiek. Lees meer in de presentatie 20180904_RAI presentatie en over de logistiek 20180904_RAI logistiek.

Lees verder over: Inspraak, Organisatie, Publicaties, RAI, Verkeer, Voorzieningen.