Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

RAI en Openbare Ruimte

In 2012 is de toekomstvisie RAI vastgesteld. Daarin werd duidelijk dat de RAI vast van plan is de komende decennia op deze plaats te blijven. De RAI trekt veel bezoekers, zowel voor beurzen als congressen. Voor grote beurzen zijn dit wel 250.000 bezoekers in één week. Gemiddeld vinden inde RAI op 140 dagen per jaar activiteiten plaats. Daarbij komen natuurlijk nog de voorbereidende en opruimwerkzaamheden. Zo’n complex in de stad tot een succes maken vergt aanpassingen van de gebouwen en de bereikbaarheid. Maar ook is het van groot belang dat de RAI een open blik heeft naar de om ringende wijken. Daar kon wel wat aan verbeterd worden. Nu ligt het uitvoeringsbesluit en het bestemmingsplan ter inzage, waarin de toekomstvisie is uitgewerkt en vertaald in de juiste termen.
In de basisstructuur van de logistiek vinden we een centrale as die van Oost naar West midden door het RAI-complex loopt. De centrale as is bestemd voor fietsers en voetgangers. Deze blijft het mogelijk maken het RAI-terrein over te steken; er is een bottle neck in de vorm van een bocht tussen Auditorium en Hollandhal. Die zal verbeterd worden door het weghalen van de slagboom en de drempel en het plaatsen van zogenaamde punaises op het pad. Verder is er voor voetgangers gedacht aan een nieuwe transparante droogloop vanaf Station RAI, maar dat plan moet nog worden uitgewerkt. Deze voetgangersverbinding is ook van belang voor het hotel dat in de bocht van de A10 zal verrijzen. Het hotel wordt maximaal 91 meter hoog en zal 650 kamers bevatten.
Aan de Noordzijde van de RAI ligt de Wielingenstraat. Daar zal veel autoverkeer van en naar de stad door gaan. In de planning is een prachtige groene rand voorzien, maar de uitvoering laat op zich wachten tot na 2020. Aan de Zuidzijde ligt de Groene Zoom. De ruimte tussen RAI en DOK is krap. Daarom komt er één straat van 9,50 meter breed die zowel gebruikt kan worden voor laden en lossen door de RAI en voor de eventueel noodzakelijke hulpdiensten als voor voetgangers en fietsen. Voor het talud van de A10 wordt gedacht aan terrasvormige groene grondlichamen, zodat het geheel een groene vallei vormt.
Aan de kant van de Boerenwetering komt een aangepaste versie van Stand Zuid. Het Europaplein is al nieuw bestraat en voorzien van plantenbakken. Bij de ingang van de metro komen kiosken en natuurlijk nietjes voor fietsen. Gelukkig wordt in alle gebouwen voorzien in inpandige fietsenstallingen. En nog dit jaar komen de 6 beelden van Guillaume Bijlen wordt het Scheldeplein ingericht. Al duurt het allemaal lang, we blijven vorderingen maken.

Wilt u meer weten, ook over de bouwplannen?

Op 2 april vindt een informatiebijeenkomst plaats in het Elicium, zaal D507. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 20.30 uur.

Aanmelden via info@zuidas.nl. Het bewonersplatform Zuidas zal van 20.30 tot 21.00 uur nog de gelegenheid bieden extra vragen te formuleren.
 

Lees verder over: Publicaties, RAI.