Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Rapportage digitale peiling Zuidas

In opdracht van de dienst Zuidas/ZuidasDok is in december/januari 2012-2013 een digitale meningpeiling gehouden. Via de website http://www.mijnzuidas.nl/  konden bezoekers reageren op een aantal vragen over o.a. station Zuid, bereikbaarheid en uitstraling van het stationsgebied. Deelnemers aan de peiling waren niet alleen afkomstig van de Zuidas en directe omgev ing maar ook van daarbuiten zoals Utrecht. In de rapportage zijn de antwoorden geanalyseerd en het onderzoeksbureau EMMA formuleerde een aantal conclusies zoals:

”De respondenten van de enquête zijn op te delen in twee groepen. De eerste groep wordt gevormd door professionals en reizigers. Op alle stellingen geven zij ongeveer het zelfde antwoord. De andere groep wordt gevormd door de bewoners. Op een aantal onderwerpen verschillen zij sterk van mening met de groep professionals/reizigers.

Op de vraag of bij het nieuwe station Zuid functionaliteit of sfeer centraal moet staan zijn alle groepen het echter eens. Een station moet niet alleen functioneel zijn, maar is ook een beeldbepalend gebouw voor de Zuidas. De respondenten zijn van mening dat sfeer en uitstraling functie niet in de weg hoeven te staan. Dit beeld komt ook naar voren in de open antwoorden, waarin de respondenten aangeven dat het station in de toekomst meer moet aansluiten bij de ‘allure’ van de Zuidas."

Rapportage online peiling Zuidas jan. 2013 pdf

Lees verder over: OV, Publicaties, Voorzieningen.