Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Ravel: nieuwe Zuidaswijk aan de horizon (wijkkrantart. feb.)

Er is een concept bestemmingsplan voor Ravel, de wijk tussen de Beethovenstraat aan de Westzijde, de Antonio Vivaldistraat aan de Oostzijde, Sportpark Goed genoeg aan de Noordzijde en de De Boelegracht aan de Zuidzijde. In dit gebied zijn nu studenten gehuisvest in Ravel Residence en is er een Kindercampus. De huurovereenkomst met de studentenhuisvesting eindigt in augustus 2026. De Kindercampus krijgt een definitieve plek in deze nieuwbouwwijk. De Boelegracht is het begin van een min of meer S-vormige waterstructuur die langs de Antonio Vivaldistraat verder gaat en dan aan de noordzijde de Ravelgracht wordt. De Ravelgracht ligt tussen Sportpark Goed Genoeg en de Maurice Ravellaan. Langs het water komt een wandel- en hardlooproute. De Maurice Ravellaan is het verlengde van de Gustav Mahlerlaan. Op de Ravellaan komen 2 rijstroken en is de maximumsnelheid 30 km.

Wat komt er in deze wijk?            Het accent zal liggen op woningen. Geschat wordt dat er 1373 woningen zullen komen. In het plan staat dat er vooral woningen voor gezinnen gebouwd zullen worden. Ravel had overigens zelf geen gezin en ook geen kinderen. Uit de behoeftepeiling van Amsterdam 2017-2027 blijkt dat de grootste tekorten eengezinswoningen, betaalbare huurwoningen, betaalbare en middeldure koopwoningen betreffen. In het concept bestemmingsplan staan 275 woningen van 30 m2 voor studenten, 275 sociale huurwoningen van 85m2, 549 woningen van 97m2 voor het middensegment en 275 woningen van 125m2 voor de vrije sector. De afwijking van de vastgestelde behoefte zal wel samenhangen met de mogelijkheid om een projectontwikkelaar te laten bouwen en met de door de Gemeenteraad opgestelde sleutel voor nieuwbouwwoningen, namelijk 40 % sociaal, 40% midden en 20 % vrije sector. Voor het gemak zijn de studentenwoningen kennelijk bij de sociale sector geteld. Er komen ook kantoren langs de Maurice Ravellaan en de Antonio Vivaldilaan voor totaal 57230 m2. Bij de voorzieningen is ruimte voor een alles- in- een basisschool waarin de kindercampus wordt opgenomen. Verder is er ruimte voor een supermarkt en een paar kleine winkels. Mogelijk komt er ook een gezondheidscentrum als maatschappelijke voorziening. Er komt geen hotel. Het gebruik van de fiets en het Openbaar Vervoer wordt aangemoedigd. Bij de bouw moeten zoveel mogelijk inpandige fietsparkeervoorzieningen worden gepland. Voor de auto is het een ander verhaal. Tussen de woonblokken is autoverkeer verboden. Er zijn 2 parkeergarages gepland met de ingang aan de Ravellaan met totaal 386 parkeerplaatsen. Voor bezoekers wordt gerekend op 137 plaatsen die mogelijk via dubbelgebruik beschikbaar zijn. De vraag is wel waarom Zuidas afwijkt van de norm van maximaal 1 auto per woning. Er zijn nog wel parkeergarages in de buurt, maar die zijn kostbaar. Gaan de bewoners en bezoekers op straat in de omgeving parkeren?  Het bewonersplatform Zuidas zal een zienswijze op het concept bestemmingsplan indienen.

Fasering van de bouw              De bouw wordt in 4 fasen uitgevoerd, te beginnen bij het westelijke deel dat aan de Boelegracht grenst en aan de Beethovenstraat.  In fase 1 worden woningen, kantoren en de school gebouwd. De planning vindt plaats van 2021 tot 2023, de daadwerkelijke bouw van 2023 tot 2026, Daarna volgt fase 2 ten Noorden van fase 1, dus langs de Beethovenstraat en de Ravellaan. Fase 3 betreft het overige stuk aan de Ravellaan en tot slot zal fase 4 weer grenzen aan de Vivaldilaan en de Boelegracht. In 2034 moet de hele wijk klaar zijn. We zullen hopen dat deze wijk niet dezelfde weg moet volgen als Ravel’s meest bekende werk Boléro dat bijna niet tot stand was gekomen. Maar gelukkig kan hier eind goed al goed worden.

Cisca Griffioen, voorzitter BewonersPlatform Zuidas
wijkkrantartikel feb. 2021

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Publicaties, Ravel.