Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Reactie BPZ op Gebiedsprogramma Zuid

N.a.v. een vraag van Rocco Piers  (GroenLinks) om een reactie van omwonenden gaf BPZ op 24 juni 2014 aan hem de volgende punten door:

  • Het stadsdeel wil meer woningen realiseren in het middensegment. Dat is toe te juichen, maar belangrijk is wel dat mensen/gezinnen met een modaal inkomen de huur voor dit middensegment niet kunnen betalen. Er is geen huurtoeslag voor dit segment. De grenzen voor de inkomens zouden per segment aangepast moeten worden, anders blijven we ook geld rondpompen. (Dit regelen is niet echt de bevoegdheid van het stadsdeel, maar aandacht daarvoor houdt het wel op de agenda.)
  • De combinatie van sluiting van verzorgingshuizen (blz. 35) en het feit dat 25 % van de bevolking van Buitenveldert bejaard is, betekent dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn/komen voor dagopvang en andere voorzieningen. Ook om de mantelzorgers (ook bejaard) een beetje te ontzien.
  • Het OV is en blijft zorgelijk. De winkels moeten per OV bereikbaar zijn evenals de algemene (medische) voorzieningen. (Dat regelen is niet de bevoegdheid van het Stadsdeel, maar aandacht ervoor helpt om het op de agenda te houden.)
  • Voor de programma-organisatie van Zuidas wordt 200.000 euro uitgetrokken. Voor het bewonersplatform Zuidas blijft 19.000 gehandhaafd tot 2018. Misschien zouden ze 5000 euro kunnen verschuiven, zodat het BPZ wat vaker bijeenkomsten voor bewoners van Zuidas en de omliggende wijken kan organiseren. Dat is ook belangrijk om Zuidas en zijn bewoners niet een vreemd lichaam tussen de aanliggende wijken te laten worden.

Lees verder over: Inspraak, OV, Voorzieningen.