Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Reactie Europapleinverandering

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Projectbureau Noord/Zuidlijn
Postbus 95089
1090 HB AmsterdamReactie van het Bewonersplatform Zuidas op de plannen voor verandering van het Europaplein in een kruising – krijgt Zuideramstel de grootste verkeerskruising in een Amsterdamse woonwijk?

 

Geachte heer, mevrouw,

Het verkeersplein op de kruising Europaboulevard-Kennedylaan wordt vervangen door een kruising en verknoopt aan de buurkruising Europaboulevard-Rooseveltlaan. De goede doorstroming van het te verwachten autoverkeer nu en in de toekomst bepaalt vorm en omvang van beide kruisingen. Voetgangers en fietsers worden gedoogd, maar verliezen twee oversteken! Een aantal voetgangers en fietsers moet straks 2 brede wegen oversteken om de RAI of de ingang van de metrohalte te bereiken; bij de kruising Europaboulevard-Kennedylaan wordt dat een hindernis van zo’n 20 rijstroken, 9 op de Kennedylaan en 11 op de Europaboulevard!
Hoe lang duurt zo’n oversteek? Op de informatieavond bleek het antwoord onbekend; daar had men nog niet aan gedacht. In een buurt met veel ouderen wordt de oversteek voorzien van meerdere steunpunten om in afzonderlijke stappen de overkant te kunnen bereiken. Niet iedereen zal dat geduldig ondergaan en dit heeft onveilige en gevaarlijke gevolgen.
Ook elders in de Zuidas groeit en groeit het autoverkeer, worden de wegen en vooral de kruisingen steeds breder en kun je verwachten dat ook daar oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers verdwijnen. Ooit is de Zuidas aangeprezen om de verbindingen tussen de omliggende buurten te verbeteren. Met de snel groeiende autostroom en het bijbehorende asfalt groeit de scheiding. Met het Dok wordt er nog veel meer gebouwd. De ruime parkeernormen – voor woningen de ruimste van Amsterdam! – zorgen voor een forse groei, zeker op een plek waar zoveel woningen komen (10.000 of 12.000 volgens de plannen!). De zogenaamde strenge parkeernorm bij kantoren zien we in de praktijk nauwelijks. Het WTC beschikt nog steeds over een ruime parkeergelegenheid. Het Zuidplein is nu veranderd in een bouwput om de aanleg van 380 parkeerplekken mogelijk te maken. Mahler-4 krijgt het dubbele aantal parkeerplekken dat volgens de norm nodig is! Daarbovenop komen nog publiekstrekkers als RAI, musicaltheater e.d. Dan is het niet vreemd dat het autoverkeer zo fors groeit!

Alternatieven?
Bij een dergelijke kruising mag je verwachten, dat ook andere oplossingen worden overwogen. Ongelijkvloerse oplossingen, het verleggen van de RAI in- en uitgang, waardoor enkele afslagvakken kunnen vervallen en het kruizonsoppervlak iets verkleind, blijken onbespreekbaar!
Het Bewonersplatform Zuidas maakt bezwaar tegen dit eenzijdige op de auto gerichte voorstel en vraagt een betere kruising voor voetgangers en fietsers. Bij het Bewonersplatform Zuidas zijn verschillende bewoners- en belangenorganisaties uit de omgeving van de Zuidas aangesloten. Enkele bij het Bewonersplatform aangesloten groepen zullen hun standpunt over het Europaplein apart kenbaar maken.

Lees verder over: Inspraak, Kop Zuidas, RAI.