Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Reactie van dienst Zuidas op vragen over breuk waterleiding nabij VU

Reactie d.d. 14 september 2015 van dienst Zuidas luidt:

“Beste bewoner / betrokkene,
N.a.v. de waterleidingbreuk nabij VUmc zijn er vragen, opmerkingen en zorgen binnen gekomen vanuit bewoners en betrokkenen. Hierop hebben Zuidas en Zuidasdok de onderstaande reactie opgesteld. Deze reactie is voor algemene verspreiding.

Reactie Zuidas en Zuidasdok n.a.v. zorgen bewoners over waterleidingbreuk VUmc
De waterleidingbreuk bij het VUmc van dinsdag jl. hield, zover we nu kunnen beoordelen, geen verband met werkzaamheden van Zuidas of van het project Zuidasdok.
Onze projectleider geeft aan dat de projecten die Zuidas en Zuidasdok in de omgeving hebben uitgevoerd geen rechtstreeks verband kunnen hebben met de waterleidingbreuk. Ook het onderzoek van de experts van de verzekeraar gaat niet in die richting. De omleggingen van leidingen en kabels voor Zuidasdok vinden aan de noordkant van de A10 plaats. Het werk van Zuidas in de zomer aan de duiker in de Van der Boechhorststraat ter hoogte van de A.J. Ernststraat ligt te ver van de breuk af om invloed te hebben gehad. Nader onderzoek zal de ware oorzaak moeten achterhalen.

Herstel
Informatie over de omvang en de duur van herstel kunt u via Facebook volgen. Uit voorzorg wordt ook een stadsverwarmingsbuis vervangen, omdat die licht zou zijn beschadigd. De nutsbedrijven nemen geen enkel risico op herhaling. Al met al kan het herstel tussen 8 en 14 dagen duren.

Werkzaamheden Zuidasdok en waterleidingbreuk
Er is geen verband met Zuidasdok. Het project Zuidasdok heeft zich zeer bewust getoond van alle risico’s van de aanwezigheid van kabels en leidingen in de grond.
Zo is er in een vroeg stadium besloten om, voorafgaande aan het project, kabels en leidingen van nutsvoorzieningen die in het werkgebied liggen van Zuidasdok, nu reeds om te leiden en te verplaatsen. De werkzaamheden vinden momenteel nog plaats in Pr. Irenebuurt. Deze werkzaamheden moeten calamiteiten en vertraging in de fase van het grote werk voorkomen. Dit leidt ook weer tot korter hinder.

Veiligheid
Natuurlijk kan er bij elk project iets misgaan. Wij sturen op veiligheid en voorspelbaarheid. Uw veiligheid, uw leefbaarheid en de bereikbaarheid van de wijk zijn een belangrijk uitgangspunt van handelen van dit project geworden, mede dankzij inbreng van bewoners en bedrijven.

Vragen
We hebben begrip voor de zorgen en vragen na zo’n incident. Als er nog meer vragen zijn, beantwoorden wij deze graag. Uw vragen kunt u richten aan omgevingscoördinatie@zuidas.nl.”

Lees verder over: Flanken, Groen, Water & Lucht, VU(mc).