Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Reactie Zuidasdok Rijksadviseurs

Lees hier de brief van de Rijksadviseurs

De Rijksadviseurs schrijven:

Met het in een dok brengen van de A10, wordt de ernstigste milieuhinder in het gebied opgelost en wordt het mogelijk om substantieel woningbouw toe te voegen aan de Zuidas.”

Het BPZ  wijst erop dat het Dok slechts een deel van de Zuidas betreft,
elders in de Zuidas blijft de hinder en wordt door de verkeerstoename zelfs intensiever.
Ook op die plekken is woningbouw dicht bij de bovengrondse A10 voorzien.
Ook is de bewering “milieuhinder in het gebied opgelost” eenzijdig.
De hinder van het omvangrijke lokale autoverkeer verdwijnt niet en
zal juist met de Dokbebouwing verder toenemen.
Met het DOK blijven de lange onaangename tunnels in de Amstelveenseweg en Europaboulevard.
Verder schrijven de Rijksadviseurs:
Onderzocht zou moeten worden om het station in de fasering naar voren te halen
Helaas mist het BPZ voldoende aandacht voor een tijdige verbetering van het openbaar vervoer
in het Zuidas gebied bij de lokale en stedelijke politiek.
Het is wel heel vreemd dat spoedig het aantal treinsporen verdubbeld wordt
en een uitbreiding van het nijpende krappe station Zuid nog zo’n 20 jaar moet wachten.
De nieuwe haltering van tramlijn 5 en de jarengeleden verschuiving van het busstation,
waardoor de overstap met metro en trein aanzienlijk is verslechterd, zijn voorbeelden
van de sluipende verloedering van het openbaar vervoer in de Zuidas.
Het is prettig dat van “rijks” zijde hiervoor aandacht wordt gevraagd.

Lees verder over: Inspraak.