Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Rondom de Amstelveenlijn

AmetslveenllijnVictor van Lamoen van stadsvervoerbelang maakt zijn ongerustheid kenbaar en schrijft 3 december 2013 het volgende: "Het is merkwaardig dat de Stadsregio in haar berichtgeving stelt dat niet uitgesloten kan worden dat onregelmatigheden in de dienstregeling van lijn 51 gaan plaatsvinden totdat de ombouw van de Amstelveenlijn gereed is. De Stadsregio en het GVB hebben beide de intentie de metrolijnen ontvlochten te laten rijden: iedere lijn dient haar eigen infrastructuur te hebben waardoor geen bundeling van lijnen meer optreedt en zeer veel reizigers extra moeten overstappen.In de periode september t/m 16 november 2013 zijn werkzaamheden aan de metrotunnel tussen CS en Amstel als argument door GVB en Stadsregio aangevoerd voor het ontvlochten laten rijden van de metro (lijnen 51 en 53 reden niet door deze tunnel), terwijl er realiter geen werkzaamheden zijn uitgevoerd die het onmogelijk maken dat genoemde lijnen door de tunnel rijden. Waarschijnlijk zal de Stadsregio in de komende tijd trachten onregelmatigheden in de dienstregeling van lijn 51 aan te voeren voor het wederom ontvlochten laten rijden van de metro, waardoor lijn 51 niet door de tunnel CS – Amstel zal rijden en wordt ingekort tot Spaklerweg.Het lijkt mij wenselijk dat zo veel mogelijk belanghebbende organisaties stelling nemen tegen het inkorten c.q. ontvlochten laten rijden van lijn 51 bij de raadscommissie Verkeer en Vervoer, wanneer dit zich weer voordoet."

Op de website amstelveenweb verwoordt CDA wethouder Vervoer Amstelveen ook zijn ongerustheid over het opknippen lijn 51 zeker als het gaat om de periode voorafgaand aan definitieve vaststelling route van de lijn.

Naast de korte termijn problematiek speelt ook de voorbereiding van de Ombouw Amstelveenlijn en de Aanpak van de tijdelijke situatie. De vergadering van de regioraad op 10 december 2013 en de raadscommissie VVL op 12 december hebben rijk gevulde agenda's waarop ook de Investeringsagenda OV (en V&V, Verkeer en Vervoer) staat. Hier vindt u de agenda en stukken van de regioraad 10 december in het stadhuis. Uit het lijvige Uitvoeringsprogamma V&V  2014 zijn de pagina's die op Zuidas betrekking hebben in een pdf UVP V&V 2014 regioraad dec 2013 gezet. Die van de raadscommissie VVL 12 december in stadhuis, vindt u hier.

BPZ volgt de ontwikkelingen en zal als de gelegenheid zich voordoet en de noodzaak er is, met een reactie komen.

Lees verder over: Inspraak, OV.