Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Slapen op de Zuidas

Volgens verschillende berekeningen zou de Stad Amsterdam een tekort aan hotelbedden hebben. Dat heeft tot gevolg dat er uitbreidingsplannen gemaakt worden waarin voorzien wordt in een of meer hotels.

Het prestigieuze project Zuidas kan dan natuurlijk niet achterblijven. In de prachtig uitgevoerde brochures over de Zuidas zien we vooral een toekomst geschetst met een bruisend nieuw stadscentrum. In hoeverre de wens hierbij de vader van de gedachte is, zullen we moeten afwachten. Maar aan slapers is ook gedacht. In het gebied van de Zuidas zijn een zestal hotels voorzien (figuur 1). Hiertoe behoren de reeds bestaande hotels aan de Europaboulevard, het Holiday Inn en het Novotel, en nieuw te bouwen hotels in het plan Symfonie, aan de Beethovenstraat, bij het van der Ende theater en ook de RAI zou graag op zijn eigen terrein een hotel bouwen. Het Hilton hotel is nummer 7 en vormt het begin van de Minerva-as die uitloopt op het stationsgebied rond station Zuid.

Het Holiday Inn en het Novotel kunnen wel een facelift gebruiken als ze moeten concurreren met de nieuwe hotels in de directe omgeving, ervan uitgaande dat aan de Oostzijde van de Zuidas, de Amstelpoort, kwalitatief goede hotels zullen verrijzen.

Het hotel in Symfonie wordt een 5 sterren hotel, passend bij de nagestreefde allure van het centrale gebied van de Zuidas. Maar wat gebeurt er aan de Beethovenstraat? Deze drukke winkelstraat met een rustig einde bij de Zuidas krijgt volgens de vergevorderde plannen een budgethotel.

Wordt dit Hotel aan de Beethovenstraat de Rotte Kies van de Zuidas?
Volgens de investeerder,One Star Is Born, wordt het een gebouw met logiesfuncties. Zuideramstel Deelraadvoorzitter Duco Adema gaf in een bespreking met de buurt als toelichting dat het gaat om een vijfsterrenhotel zonder restaurantfaciliteit. In opzet is het bedoeld voor reizigers die overdag kantoren op de Zuidas bezoeken. Het wordt een hotel met elektronische incheckfaciliteiten en snelle internetverbinding op de kamers voor een prijs van slechts € 120 per kamer.

2007-artikel-mei-plaatjes-bij-hotelartikel

De werkelijkheid
Tot zoverre niets aan de hand, maar toen lag de bouwaanvraag ter inzage op het stadsdeelkantoor. Daar bleek dat het geschetste beeld niet klopt. Het gaat in werkelijkheid om een modulair opgebouwd hotel met 215 piepkleine kamers. Het geheel wordt omkleed door een glasgevel met aluminium zetwerk. De kavel is te klein voor de nieuwbouw van het hotel, maar de Stadsdeelraad is bereid 7 meter van het trottoir in de Prinses Irenestraat af te staan. Welke particulier die zijn huis wil vergroten krijgt dat voor elkaar? Het geheel gaat 19,50 m hoog worden. Op de locatie waar het hotel is gepland, staat nu het Publicisgebouw, een 12 meter hoog kantoorgebouw dat nu onderdak biedt aan een galerie. Dat gebouw trekt weinig verkeer aan en is ’s nachts leeg.

Er komen geen parkeervoorzieningen bij het hotel. Daarover schrijft de heer Adema in het Stadsblad van 7 maart 2007: “Gasten zijn de hele dag weg, slapen er alleen en brengen geen eigen vervoer mee. Mocht toch parkeerruimte nodig blijken, dan huurt het hotel dit in de garages in de Zuidas”.

Het uiterlijk van het gebouw sluit niet aan bij de architectuur van de omgeving. Te noemen zijn, het materiaalgebruik, de kleurstelling, de kunst- of reclamepanelen aan de gevel. Op velerlei gebied is het concept strijdig met de Welstandsnota, waarin staat dat bij alle veranderingen de afbakening ten opzichte van de Zuidas scherp dient te worden gehouden Het overgangsgebied naar die Zuidas begint niet aan de noordzijde, maar aan de zuidzijde van de Prinses Irenestraat.

Het interieur

De bouwtekening toont 5 lagen containers bovenop het souterrain. In het souterrain komt de elektronische incheckbalie en er kan worden ontbeten. Elke verdieping krijgt 43 kamers (zie figuur 2). In totaal zijn er dus 215 tweepersoonskamers. De gangen op de verdiepingen zijn 1.50m breed. Bij brand moeten de gasten hierover zich een weg banen naar trappen die slechts 90 cm breed zijn en waar ook de gebruikers van alle hoger gelegen verdiepingen langs moeten.

De hotelkamers zijn ondergebracht in standaard containers van 2.43m x 6m x 2.60m. Aan de binnenzijde is de ruimte minder, het geheel vormt een pijpenla. In elke kamer komt één groot bed van wand tot wand, een stoel, een wastafel, een toilet en een douchecel, aan de muur hangt een flat-screen TV. Er is geen tafel of een rek om een koffer op te zetten. Op het bed liggen lounge kussens, maar de kamer is te klein om ze kwijt te kunnen als er geslapen gaat worden.

De tekening (zie figuur 3) geeft aan dat de douche en de wc ieder apart komen te staan in een cirkelvormige ruimte van 1 m diameter. Het bed vult de volle breedte van de kamer aan de raamzijde. Hoe de kamermeisjes dat kunnen opmaken is een raadsel. Kruimels die van het bed vallen, zullen blijven liggen, hapklare brokjes voor ongedierte!

TNO maakte een rapport over het toiletgebruik en de verspreiding van geur op de kamer. Uit het onderzoek volgt dat de bewoners over luchtjes zullen gaan klagen.

De exploitant wil de personeelslasten drukken, onder andere door het inchecken te automatiseren. Het is de bedoeling dat de gast via internet boekt en bij aankomst zelf incheckt via een computerscherm. Hij maakt een sleutel aan waarmee hij de deur kan openen. Het lijkt op vliegen met een e-ticket. Er is dus niet voorzien in personeel aan de balie.

De buurt ziet grote problemen
De Beethovenbuurt ziet veel bezwaren tegen de realisering van dit plan. De bewoners vragen zich af of dit type hotel op deze plaats wel kan voorzien in de Amsterdamse behoefte aan meer hotelbedden. De buurtbewoners zijn van mening dat dit hotel niet voldoet aan de criteria van een 5 sterrenhotel. De kantoren op de Zuidas zijn advocatenkantoren en hoofdkantoren van banken en internationale bedrijven. Zullen bezoekers van die kantoren er tegenover hun relaties dan wel tegenover hun eigen bedrijf voor zullen durven uitkomen in dit type hotel te overnachten?

De buurt maakt zich er zorgen over dat het hotel, waarvan de lobby niet wordt bemand, ook aantrekkingskracht zal hebben op drugsdealers. Zij verwacht dat bij onenigheid tussen de gasten er onvoldoende personeel aanwezig is om die problemen snel op te lossen. Bij een volledige bezetting van het hotel zijn er 430 gasten, dat is een zware belasting voor deze rustige buurt!

Tevens lijkt de verwachting niet irreëel dat de kamerprijs snel zal zakken en dat dan een heel andere groep bezoekers op dit hotel afkomt. Het valt nog te bezien of backpackers vanuit het centrum de weg zullen vinden naar het einde van de Beethovenstraat, waarschijnlijker is dat de door de heer Adema genoemde doelgroep de kamers van het hotel wél gedurende een korte tijd met een dame zullen willen delen, het anonieme inchecken is daarbij een aantrekkelijke bijkomstigheid.

Een nieuwe bestemming voor studenten lijkt niet voor de hand te liggen, de studentencontainers die nu in de stad staan zijn veel ruimer opgezet dan deze merkwaardige kamers.

Vergelijking met dit soort hotels elders laat zien dat One Star is Born bezig is op Schiphol nabij de H pier voor de prijsvechters volgens hetzelfde concept hun eerste hotel te realiseren. Dit hotel zal circa 100 kamers bevatten. Daar richt men zich op passagiers van budgetmaatschappijen en ligt de prijs rond de
€ 75. In Frankrijk kent men de Formule 1 keten. Ook daar zijn de kamers simpel van uitvoering, maar die hotels staan op een industrieterrein en de kamerprijs bedraagt € 30.

De buurtbewoners willen graag voorkómen dat binnen enkele jaren het Gemeentelijk Slopersbedrijf moet optreden als tandarts om de rotte kies te verwijderen. Het bestaande Publicis gebouw zou als kantoor gehandhaafd kunnen worden. Als er dan toch een hotel moet komen ligt een eenvoudig familiehotel met ca 30 kamers meer voor de hand. Maar de voorkeur gaat uit naar een woonbestemming in een flatgebouw dat qua stijl past bij de ernaast gelegen Pentaflat.

Lees verder over: Beethoven, Publicaties.