Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Spannend jaar voor Zuidas

Voor de Zuidas wordt 2006 een spannend jaar: zal er nu eindelijk een besluit vallen over het ‘Dokmodel’? Al jaren wordt gesproken over het ondertunnelen van de A10 en de sporen en het bebouwen van de ruimte erboven. Als besloten wordt tot aanleg, zal er een stroom nieuwbouwprojecten op gang komen. Maar ook als het niet doorgaat, gaat er veel gebeuren, want dan moet de Zuidas ook nog steeds ‘afgemaakt’ worden, zij het op een andere manier.

Gevolgen Zuidas voor omgeving
Hoe de plannen er precies uit komen te zien is nog steeds niet bekend. Wel lijkt het erop dat, om de ambitieuze tunnelplannen te betalen, zal worden bezuinigd op investeringen in de lokale infrastructuur, bijvoorbeeld openbaar vervoer. Ook zullen de randen van de Zuidas nog voller en hoger gebouwd worden, om extra grondopbrengsten te genereren. En dit zijn nu juist de gebieden die grenzen aan de omliggende woonbuurten. Het Bewonersplatform Zuidas blijft de ontwikkelingen kritisch volgen.

Besluit Dokmodel
De planning van de gemeente is dat in juni de tekeningen en begrotingen voor het ‘Dokmodel’ gepresenteerd worden. Deze moeten dan worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de Tweede Kamer. Burgers kunnen dan via de politiek nog invloed uitoefenen op de plannen. De gemeente hoopt dat een aantal grote banken vervolgens rechten zullen ‘kopen’ om delen van de Zuidas te ontwikkelen.
Bouwprojecten 2006

In 2006 wordt verder gebouwd in het gebied Mahler, tussen de ABN Amro en Buitenveldertselaan. Het Eurocenter aan de Europaboulevard komt dit voorjaar gereed en daarmee zijn de eerste nieuwe woningen in de Zuidas een feit. Overigens zullen ten behoeve van uitbreiding van het VU-Ziekenhuis juist enkele woningen aan de Amstelveenseweg gesloopt worden! Op het VU-terrein gaat in 2006 veel gebeuren. Hier worden het Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn en het Cancer Center Amsterdam geopend. De VU en het VU Medisch Centrum werken ook aan een toekomstvisie voor nieuwbouwplannen. Het Bewonersplatform houdt contact met beide instellingen en zal in het voorjaar een informatieavond organiseren over de ontwikkelingen in het VU-gebied.

Lees verder over: Dok, Publicaties, VU(mc), Zuidasgebieden.