Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Sportas in ontwikkeling

mei 2020     Voorkeur blijft voor bosroute Fiets- en wandelroute Sportas      Het college wil 8,1 miljoen euro uittrekken om de fiets- en wandelroute Sportas tussen Amsterdam, het Amsterdamse Bos en Amstelveen te verbeteren. In januari heeft het college de voorkeur uitgesproken voor de bosroute. 189 reacties zijn ontvangen. Hiervan steunt 97% de keuze voor de bosroute. De reacties zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording Fiets- en wandelroute Sportas. Het college stemt op basis hiervan in met de nota en blijft bij de voorkeur voor de bosroute. Lees verder  Op 25 juni behandelt de raadscommissie het voorstel en de gemeenteraad neemt op 2 juli een besluit over de definitieve fietsroute.

Verbeterde fietsroute naar Amstelveen door Amsterdamse Bos! Inspreken kan tot 20 februari 2020. Lees meer

12 februari 202  Vergadering stadsdeelcommissie Zuid , 19:30 uur, President Kennedylaan 923 – commissiezaal (begane grond). Met op de agenda o.a. 11. Adviesaanvraag Fiets- en wandelroute Sportas – aandacht gevraagd voor de planning van de aanpak van het noordelijk deel van de route, door Verdi en langs het havenstraat terrein. Hier moet naast een volwaardige fietsroute ook een goede voetgangers route aangelegd worden. We adviseren u om in deze projectgebieden prioriteit te geven aan de investeringen in de langzaam verkeer infrastructuur. Verder: We adviseren om bij de inpassing van de route door het bos te kijken of door maatwerk het te aantal te kappen bomen beperkt kan worden. Bekijk de agenda hier.   

Plannen en publicaties fiets- en wandelroute Sportas    Lees de Principenota fiets- en wandelroute Sportas, maart 2019 (PDF, 7,1 MB)  Globale planning onder voorbehoud: Vierde kwartaal 2019: vrijgeven concept nota van uitgangspunten en start inspraak en Eerste kwartaal 2020: vervolg inspraak en nota van beantwoording. Lees meer

Sportas, ontwikkelgebied Verdi en koppen van de (groene) scheggen   In de commssievergadering van 7.2.18 is het een en ander besproken over Zuidas en Sportas. "Op dit moment wordt naast Sportas gestudeerd op 'Verdi' (vanuit de Zuidas) en op een gebiedsstudie 'Groot Amsterdamse Bos'. Vanuit onder meer het programma Bewegende Stad zal in 2018 bovendien gestudeerd gaan worden op kansen en mogelijkheden voor sport en bewegen in de koppen van de scheggen, waaronder Amsterdamse Bosscheg. Met name de noordelijke oeverlanden van de Nieuwe Meer hebben een grote potentie voor sportprogramma, zowel voor de noodzakelijke breedtesport (gekoppeld aan de woningbouw in de zuidwestelijke sector) als voor de vestiging, vervanging of verplaatsing van stedelijke (top)sportvoorzieningen —mede in verband met toekomstige metro- of tramstations. Dat betekent dat er op dit moment enerzijds reële planvorming is, terwijl er aan de andere kant nog gestudeerd gaat worden op noodzaak en ontwikkelkansen in een bredere context. Dit maakt op termijn een andere vorm van regie op ontwikkelingen in dit gebied noodzakelijk." Lees meer in het pdf sportas beleidsvisie nov.17

Wat staat er op de website van het Programmabureau Sportas Amsterdam feb. 2018  "De Sportas valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder Sport van Amsterdam. Wethouder Van der Burg is dé sportiefste bestuurder in Amsterdam. Deze positieve energie straalt door in de Sportas. Het programmabureau hiervan werkt samen met de Gemeente Amstelveen en Stadsregio Amsterdam. De Sportas is het gebied van het Olympisch Stadion, langs de bosbaan helemaal naar het sportpark in het Amsterdamse Bos. Het is een gebied om te bewegen, te sporten en te ontmoeten. Om het optimaal bereikbaarheid te maken en de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden speelt de Sportas in op allerlei kwesties die spelen in het gebied. Gezamenlijk zetten we ons in om de Sportas uit te laten groeien tot een unieke locatie in Amsterdam, waar topsport en breedtesport hand in hand gaan en huisvesting wordt geboden aan sportgerelateerde instellingen." Na 2016 is de site niet voorzien van nieuws.

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart 2015 verscheen in het tijdschrift Plan Amsterdam een artikel over de olympische allure van de Sportas. De auteurs Esther Reith en Stella Marcé merken op "dat in ieder geval de noordoever van de Nieuwe Meer vanaf 2016 onderdeel zal zijn van het Amsterdamse Bos, waardoor de Sportas zich over een nog groter gebied kan gaan uitstrekken. De verwachting is dat de aantrekkingskracht van het gebied nog verder zal toenemen naarmate het beter bereikbaar wordt en steeds meer een eigen identiteit uitstraalt." lees verder sportas 3.2015 en bekijk hier het sportas magazine uit 2014. (foto Schinkeleilanden). En er is een SPORTAS 10KM ROUTE! Deze route verbindt de Sportas met de Zuidas. Vanuit de Sportas gaarde looproute door het prachtige jachthavengebied, door het Gijsbrecht van Aemstelpark, langs de Amstel, door de Zuidas terug naar de Sportas. Paaltjes met daarop rode ronde 10km-bordjes markeren de route. lees verder 

 

Lees verder over: Flanken, Groen, Water & Lucht, Noordzone, Publicaties, Verkeer, Voorzieningen.