Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Tijdelijkheid in Zuidas

Tijdelijk suggereert dat het een poosje kan duren, maar in de ontwikkeling van Zuidas duurt tijdelijk minstens 10 tot 20 jaar. De supervisor van Zuidas, Malcolm Smith zei dan ook op de bijeenkomst van het bewonersplatform Zuidas op 7 oktober dat we het begrip tijdelijk moeten loslaten. Een voorziening voor zoveel jaren betekent dat het de stand van zaken is die voor een generatie geldt. Station Zuid wordt dan wel tijdelijk opgeknapt, maar dat is daarmee dan ook het station van de huidige generatie geworden. Dat is meer dan een woordenspel, want Malcolm Smith benadrukte dat dus bij de uitvoering van alle plannen vanaf het begin moet worden ingezet op kwaliteit.

De financiële crisis is nog niet voorbij. Onze nieuwe regering is vast van plan miljarden te bezuinigen en ook Amsterdam ontkomt niet aan een forse versobering van haar uitgaven. Toch staat Zuidas voor beide overheden op de lijst met prioriteiten.  Maar dat betekent niet dat alle plannen zonder wijzigingen worden uitgevoerd. Het bouwen van woningen in het gebied Gershwin, dat is tegenover de De Boelelaan, kan waarschijnlijk wel doorgang vinden, maar wethouder Maarten van Poelgeest heeft het sociale van deze woningen afgehaald. Dus moeten we afwachten hoe duur deze woningen zullen worden en vooral ook wie het kan betalen om daar te kunnen wonen.
De kantorenmarkt is oververzadigd, in Amsterdam staat een grote hoeveelheid m2 leeg. In Zuidas is de situatie iets gunstiger. Ongeveer 14 % staat leeg; dit jaar komen er geen nieuwe kantoren en ook in de nabije toekomst zal de kantorenbouw minder zijn dan gepland. Het WTC vierde onlangs zijn 25-jarig bestaan en zou graag in de naaste omgeving willen uitbreiden. Dat zou –  zeker tijdelijk – geen probleem hoeven zijn. Lege kantoorruimte genoeg.
De winkels in Zuidas zijn schaars en we hebben er al een aantal zien verdwijnen. Dit lijkt haast een vicieuze cirkel te worden: winkels kunnen het niet volhouden, daardoor komen er nog minder bezoekers en dan nog minder winkels. Tijdelijk subsidiëren zou volgens Malcolm Smith een mogelijkheid zijn om een minimaal aanbod van gewenste winkels te behouden.
Rond de geplande winkels in het topsegment in het plan Ravel is het heel stil. Alleen uitstel of afstel?
Als er iets tijdelijk is in Zuidas, is het de straat. Voetgangers en fietsers slingeren van tijdelijk pad naar tijdelijk pad vooral op de belangrijkste noord-zuid routes met vele opbrekingen en afsluitingen. Beethovenstraat en Buitenveldertselaan zijn al jaren eenzijdig beloopbaar en befietsbaar. Na een lange onduidelijke afsluiting is plotseling de oostzijde van de Beethovenstraat weer beschikbaar, waarschijnlijk omdat de westzijde langdurig tijdelijk is afgesloten. Ook op een deel van de De Boelelaan vervalt het voet-fietspad aan een kant. Voor de VU resteert een te krap tweerichting fietspad.
De tramlus voor lijnen 16 en 24 ligt nu bij het ACTA-gebouw tegenover het VUmc, maar moet daar verdwijnen voor het bouwrijp maken van de grond voor een kantoor. Het zou natuurlijk voor de hand liggen de trams door te trekken naar Station Zuid, maar dat kan niet vanwege het kruispunt met de Buitenveldertselaan. Dus wordt een tijdelijke! tramkeerlus aangelegd bij de kruising De Boelelaan en Buitenvelderstelaan. Dan zijn we vast een eindje in de goede richting.
We zullen de komende jaren moeten leven met een aaneenschakeling van tijdelijke voorzieningen, maar daarbij meteen bedenken dat dit voor velen van onze bewoners het enige zal zijn dat ze meemaken. Hopelijk leidt de invloed van Malcolm Smith en zijn team wel tot kwaliteitsverhoging.

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Publicaties.