Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Toch weer Ravel?

Veel inwoners van Buitenveldert en daarbuiten zullen met leedwezen hebben gezien dat restaurant Ravel is verdwenen van de vertrouwde hoek op het Gelderlandplein, evenals het glazen café dat naar zijn bekendste werk de Bolero was vernoemd.

Inmiddels is de procedure gestart om te komen tot een hele wijk die de naam van de grote componist mag dragen. Ravel maakt deel uit van de Zuidas en omvat het gebied tussen de Beethovenstraat aan de westzijde, het talud van de A10 aan de noordzijde, de Boelelaan in het zuiden en het deelgebied Vivaldi met het parkgebouw in het oosten.

Voor de inrichting van dit gebied zijn ambitieuze plannen ontwikkeld, waarover de buurtbewoners op woensdagavond 21 februari informatie konden krijgen en mochten inspreken wat hun wensen zouden zijn voor dit gebied. Deze avond werd gelukkig goed bezocht.

 Winkels

Het voornemen bestaat om in het gebied Ravel 15.000 m² winkelvoorzieningen te maken. Op zich lijkt dit aantrekkelijk, veel winkels kunnen immers bijdragen aan de zo noodzakelijke levendigheid in de buurt. De omvang van de “hoogwaardige winkels in het topsegment” is ongeveer gelijk aan die van het gehele Gelderlandplein. In het plan wordt geen aandacht besteed aan de gevolgen van deze nieuwe winkels voor de reeds bestaande winkels op het Gelderlandplein en in de Beethovenstraat. Zijn dat geen winkels van kwalitatief hoog niveau? Of moet het winkelaanbod daar verder verschralen door steeds meer hypotheekverleners te huisvesten in winkelpanden? Nog afgezien van de niet denkbeeldige mogelijkheid dat deze hoogwaardige winkels in het topsegment zich niet kunnen handhaven in het peperdure Zuidasgebied.

 Openbaar vervoer

Het station Zuid wordt volgens de plannen een van de grootste stations in Nederland met meer dan 200.000 mensen die hier per dag in- uit en overstappen. Een deel daarvan zal in het Zuidasgebied werken en daar dus kunnen blijven. Maar als we nu al naar de hoeveelheid fietsen op het Zuidplein kijken, is duidelijk dat het station ook gemakkelijk bereikbaar moet zijn voor fietsers en voetgangers die uit de omgeving komen. De aansluiting op tram, bus en metro dient dus ook goed afgestemd te worden op de wensen van de gebruikers. En misschien brengt u ook wel eens iemand per auto naar het station? De zogenaamde kiss-and-ride- zone moet daarvoor vanuit de wijk gemakkelijk te bereiken zijn.

Het bewonersplatform Zuidas heeft deze en andere punten in een schriftelijke reactie verwoord en naar de hierbij betrokken instanties gestuurd.

Lees verder over: Publicaties, Ravel.