Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Toekomst treinen, Station en Zuidasdok (wijkkrantart)

Op 1 november is de procedure gestart voor het aantrekken van een aannemer(scombinatie) voor de aanleg van het Zuidasdok. Dat gaat dus nog wel een paar maanden duren voordat we weten wie wat wanneer gaat doen. Maar intussen gaat het uitvoeren van de werkzaamheden voor de Brittenpassage gewoon door. Vanaf 15 november is via een constructie van stalen buispalen een tijdelijke nieuwe bovenleiding voor de treinen gemaakt. Dat was nodig om ruimte te maken voor het treinverkeer dat alleen kan rijden met een intacte bovenleiding en ook voor het bouwen van de volgende dakdelen van de Brittenpassage. Omdat de stroom er natuurlijk af moest voor de bovenleiding gebeurde dit ’s nachts.  Overdag wordt doorgewerkt aan het volgende dakdeel. In december wordt in de houten bekisting 250 kubiek meter beton gestort en kan dit drogen. Daarna kom er een beschermende laag overheen en zand en vervolgens wordt aan het volgende dakdeel gewerkt. Dan is het wel april 2021 geworden.
Maar ook ProRail heeft niet stilgezeten. Er is een globaal plan gemaakt voor de toekomst van de treinen in de ruit van Amsterdam, waarbij Station Zuid een belangrijke rol speelt. Aan de Zuidzijde van het Station, dus aan het Gustav Mahlerplein, wordt een derde perron gebouwd. Daarna wordt het middelste perron ingericht voor het gebruik van internationale treinen. Zowel de Thalys naar Brussel en Parijs als de Eurostar gaan hier vertrekken. Voor die treinen wordt een keerlus op de ruimte tussen Station RAI en Zuid gemaakt en fungeert Station Zuid dus als kopstation. Station Zuid neemt deze treinen over van Amsterdam Centraal. Het Verenigd Koninkrijk valt niet onder de Schengenlanden en krijgt een aparte terminal tussen de Minerva- en de Brittenpassage, waar ook de douanecontrole kan plaatsvinden. De plaats van de terminal ligt wel vast, maar het definitieve ontwerp is er nog niet.
Hoe gaat het verder?
ProRail verwacht nog dit jaar een besluit van de Overheid en een toekenning van het budget. 2021 zal dan nodig zijn om de eigendomsverhoudingen vast te leggen en een technisch ontwerp te maken.  Daarna volgen nog omgevingsonderzoeken naar geluid en trillingen en mogen bewoners hun mening geven tijdens informatiebijeenkomsten. Dan zijn we al ruim in 2022. Als alles goed zou gaan zou daarna de bouw van het derde perron kunnen beginnen. Maar de adder onder het gras is dat dit alleen kan als het zuidelijke deel van de A10 dan onder de grond ligt. In de praktijk zal dit er wel op neerkomen dat het na 2025 wordt. Maar we kunnen natuurlijk hopen op een grote bijdrage uit het Wopke/Wiebes fonds dat zowel grote infrastructurele projecten kan laten uitvoeren en ook zorgen voor de werkgelegenheid van alle mensen die hierbij betrokken zijn.
Het bewonersplatform Zuidas volgt alle ontwikkelingen op de voet en houdt u op de hoogte via de weekberichten op de website: www.bewonersplatofrmzuidas.nl

Cisca Griffioen
voorzitter BPZ


wijkkrantartikel dec 2020

Lees verder over: Algemeen, Dok, OV, Publicaties, RAI, Verkeer, Voorzieningen.