Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Toekomstvisie Amsterdam RAI juli 2011

Dienst Zuidas
t.a.v. Karlijn Doedens
postbus 79092
1070 NC Amsterdam

Amsterdam, 12 juli 2011

Betreft: Toekomstvisie Amsterdam RAI

Geachte mevrouw Doedens,

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van de toekomstvisie van de RAI. We hebben geconstateerd dat de RAI voornemens is de komende jaren op de huidige locatie te blijven.
Wij zijn verheugd dat de RAI de interne gerichtheid van het complex wil doorbreken door meer externe oriëntatie en meer publieksfuncties in de plinten.

Bereikbaarheid

Op bladzijde 11 wordt ingegaan op de bereikbaarheid van de RAI per Openbaar Vervoer en per auto. De RAI is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor piekbelastingen worden 4000 parkeerplaatsen noodzakelijk geacht. Als dit aantal parkeerplaatsen alleen noodzakelijk is voor de pieken, zou een parkeervoorziening op afstand zoals in de Arena meer voor de hand liggen. Er is ruimte beschikbaar voor het bouwen van een parkeergebouw, dat via dezelfde afslag van de Europaboulevard bereikt kan worden als de huidige parkeergarage. Wij achten het noodzakelijk dat wordt nagegaan of het links afslaande autoverkeer dat vanaf de A10 komt zonder opstoppingen de parkeerplaatsen op het RAI terrein kan bereiken. Voor dit mogelijke knelpunt zouden regelmatig metingen moeten plaats vinden.
De te verbeteren bestaande  fiets- en looproute in Oost-Westelijke richting over het terrein is smal. Voor bezoekers van de RAI en wandelaars is een duidelijke scheiding tussen fietsers en voetgangers noodzakelijk. Wij bevelen de Groene Zoom aan als tweede Oost-West route.

De looproute vanaf Station RAI verdient extra aandacht. Een levendige plint kan dit pad aantrekkelijker maken. Het zou de bereikbaarheid van de RAI  ten goede komen als er ook een westelijke verbinding zou komen vanaf Station RAI.

Gebouwen
Er zijn 5 locaties geselecteerd waarop gebouwd kan worden.
Op het Scheldeplein is een kantoortoren gepland. Het is niet duidelijk hoe dit hoge gebouw past in de omgeving. Als het zou moeten passen bij de bebouwing van de Wielingenstraat zou een lager en breder gebouw meer voor de hand liggen. Bovendien zou dit gebouw het zicht op de RAI vanuit de Scheldestraat kunnen wegnemen, wat de gewenste zichtbare uitstraling van de RAI niet zou bevorderen. Wij verzoeken u dan ook bij het ontwerp van dit gebouw met beide bezwaren rekening te houden.

Het hotel is gepland op de route van Station RAI naar het complex. Wij waarderen dat de positie aan de parkzijde is vervallen.  Het hotel staat nu tussen het RAI-station en de parkeerinrit. Plaatsing aan de andere kant van de parkeerinrit richting Europaplein verdient naar onze mening de voorkeur. Het hotel is dan beter bereikbaar vanaf het Europaplein en de Oost-West loop- en fietsroute langs de Groene zoom kan beter benut worden en behouden blijven.

Met vriendelijke groet
Dr. Cisca Griffioen, voorzitter.

Lees verder over: Inspraak, RAI.