Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Toelichting II op OV en Verkeer op Zuidas

Bewonersplatform Zuidas
A.J. Ernststraat 112
1082 LP Amsterdam
020-6449936
bpz@wocbuitenveldert.nl

Aan de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: gevolgen van ‘Brinkman’ voor openbaar vervoer en verkeer op de Zuidas

Mijne dames en heren,

Bij het Bewonersplatform Zuidas (een samenwerkingsverband van bewoners- en belangenorganisaties) bestaan zorgen over de toekomstige bereikbaarheid van de Zuidas. Uit het overzicht van wethouder Van der Horst over de kosten voor verkeersprojecten in de Zuidas blijkt dat voor belangrijke aanpassingen aan de infrastructuur in de Zuidas geen geld gereserveerd is.
Op advies van de heer Brinkman zijn belangrijke voorzieningen voor openbaar vervoer, fiets en voetganger uit de ‘businesscase’ voor de Zuidas wegbezuinigd of ze worden onmogelijk door de keuze voor een gestapelde variant van het dokmodel. Het geplande bouwvolume is echter niet verlaagd, want hiermee moet het dokmodel gefinancierd worden. Vooral de ‘flanken’ van de Zuidas, gelegen naast bestaande woonwijken, moeten veel geld gaan opleveren.

Wat zijn de gevolgen?
1. Voorheen is steeds gesteld dat het station Zuid moest uitgroeien tot een omvang vergelijkbaar met het huidige Rotterdam CS. De uitbreiding van het station wordt nu gehalveerd, niet met 4 perrons maar nog maar met 2 perrons, waarschijnlijk vooral te gebruiken voor de HSL.

2. Voor de Noord/Zuidlijn wordt de Zuidas het eindpunt. De lijn is ooit juist opgezet als regionale lijn en krijgt daardoor een beperkt aantal haltes in de stad, maar een mogelijke verlenging naar Schiphol moet nu wijken voor de snelle trein, en een verlenging van de metro richting Amstelveen wordt onmogelijk door de barrièrewerking van het ‘stapeldok’. Reizigers naar en uit Amstelveen zullen op de Zuidas moeten overstappen. Brinkman stelt dat het aantal gebruikers van deze lijn beperkt is en bovendien wordt station Zuid een aantrekkelijk overstapstation, zo heet het. Het ondergrondse treinstation komt echter erg ver te liggen van de ondergrondse metrohalte, doordat er een parkeerkelder tussen moet komen.

3. Hoewel de Amstelveenlijn vastloopt in het toenemende verkeer van de Zuidas, wordt geen geld uitgetrokken voor een ondergrondse kruising met de De Boelelaan.

4. De keersporen verdwijnen uit de Zuidas en komen aan de overkant van de Amstel. Verkeer en Waterstaat maken dit met een nieuwe financiële bijdrage mogelijk. Projecten elders in het land worden daarvoor uitgesteld.

5. Ook op het milieu en veiligheid wordt in de Zuidas bezuinigd. Vluchttunnels blijken overbodig als de A10-zuid ontrokken wordt als gevaarlijke-stoffenroute. Voor de bestrijding van geluidsoverlast en luchtvervuiling wordt een minimaal bedrag uitgetrokken. Een verwijzing naar “dove” gevels doet vrezen dat de afscherming van A10 en spoorlijnen minimaal wordt.

6. Op de 3e A10-afslag wordt bezuinigd. Voorheen vond men een volledige afslag onmisbaar, doch deze zou wel ondergronds komen. Nu komt er nog meer bebouwing om het kostbare Dok te betalen, maar nu zou ineens een halve bovengrondse afslag volstaan. Het ontstaan van een sluiproute naar de A9 dreigt, met als gevolg een zwaardere belasting van de lokale wegen.

7. Vanaf de Amstel gezien krijg je achtereenvolgens de ingang van de A10 tunnel, de ingang van de spoortunnel, en de af- en oprit van de A10 naar en van de Beethovenstraat. Dit alles komt op de plek waar voorheen de uitbreiding van het Beatrixpark over het Dok heen stond getekend, met daarin een doorgaande wandel- en fietsroute. De voorgestelde stapeling van lagen maakt elke verbinding vrijwel onmogelijk. Ook de geluidshinder zal op deze plek blijven bestaan.

De ontwikkeling van de Zuidas is altijd in verband gebracht met de uitstekende bereikbaarheid per auto én per openbaar vervoer. Het schrappen van investeringen in infrastructuur en het tegelijkertijd opvoeren van de hoeveelheid vierkante meters bedreigen de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Zuidas en omliggende buurten. We hopen dat u deze zorgen zwaar mee laat wegen bij uw beslissing over de financiering van het Zuidas-dok.

Lees verder over: Inspraak, OV, Verkeer.