Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Tussen trein en tram

In de toekomstplannen van Zuidas is verankerd dat Station Zuid en zijn directe omgeving HET knooppunt voor Openbaar Vervoer in de regio Amsterdam zal worden. Binnenkort zal gestart worden met werkzaamheden in en om het station: de perrons richting RAI worden verlengd, er komt een overstapmogelijkheid van metro op metro zonder door de stationshal te moeten, de entrees worden opgeknapt en duidelijker zichtbaar gemaakt. Het station blijft desondanks de komende jaren wel erg krap voor het grote aantal passagiers. Een extra ingang aan de Beethovenstraat zit er in deze tijdelijke situatie niet in.

De aansluitingen op de trein via tram en bus laten nog veel te wensen over. Voor een deel komt dit door het uitblijven van een besluit over het aanleggen van het DOK. Het oorspronkelijke plan om de route van lijn 5 niet te handhaven is door veel protest niet uitgevoerd. Maar inmiddels is wel deze druk gebruikte tramlijn 5 uit het station verdwenen en is de halte verplaatst naar de hoger gelegen Strawinskylaan. Ook de bushaltes zijn naar de Strawinskylaan verplaatst. De lift is er uiteindelijk dan wel gekomen, maar de afstand tussen station en tram/bushalte is zeker niet optimaal. Een lopende bandsysteem, zoals op Schiphol waarmee Zuidas vaak wordt vergeleken, zou een duidelijke verbetering zijn.

In deĀ  buurt van het VUmc ligt nu de tramlus voor de lijnen 16 en 24. Omdat de Gemeente daar een kantoorgebouw heeft gepland en de grond bouwrijp gemaakt moet worden, moet de tramlus daar weg. Hij wordt verschoven naar de Buitenveldertselaan, jammer genoeg niet naar Station Zuid. Dat zou een echte verbetering zijn voor de directe verbinding tussen VUmc en Station. Weliswaar wordt gezegd dat deze positie van de tramlus een tijdelijke situatie is, maar tijdelijk duurt bij Zuidas vaak wel erg lang. En de kwaliteit van het openbaar vervoer houdt geen gelijke tred met de groei van Zuidas; het tram- en busvervoer gaat er eerder op achteruit dan vooruit.
We zullen hopen dat het kappen van de bomen op het huidige terrein bij de tramlus en het bouwrijp maken van de grond niet leidt tot weer een braakliggend terrein waarvan we er al zoveel hebben in Zuidas!

Bewonersplatform Zuidas

Lees verder over: Publicaties.