Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Plangebied Strawinsky (en Zuidzijde)

Het concept-Uitvoeringsbesluit voor plangebied Strawinsky ter inzage van 2 juni -13 juli 2016

Belanghebbenden kunnen nu al hun zienswijze kenbaar maken. Inspraakreacties stuurt u, o.v.v. uw naam en adres, naar info@zuidas.nl of per post naar Zuidas t.a.v. de heer J. Eppenga, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Mondeling een inspraakreactie geven kan via het secretariaat van Zuidas tel: 020 575 21 11.

20 september 2017 agenda raadscommissie  Wonen vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Strawinsky Zuidzijde Nr. BD2017-008216  De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht (gemeenteraad d.d. 27 september 2017).  Zie ook de Nota van beantwoording zienswijzen (geanonimiseerd).pdf

Lees verder over: Noordzone, Strawinsky.