Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Uit: Nieuws: van B&W week 45 -Ravel-

Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het besluit om hogere grenswaarden dan de voorkeurgrenswaarden voor geluidhinder toe te staan voor het
bestemmingsplan Studentenhuisvesting Ravel op de Zuidas. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van studentenwoningen mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat op deze plek de
voorkeursgrenswaarden van de Wet Geluidhinder worden overschreden door het lawaai van het spoor, de ringweg A10, de Beethovenstraat en de Boelelaan. De wet biedt de
mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen als blijkt dat overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet door geluid beperkende maatregelen kan worden
tegengegaan.

Lees verder over: Ravel.