Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Uitvoeringsbesluit Beethovenkavel

Zuidas, p/a PMB
Project Beethoven
Weesperstraat 432
1018 DN AmsterdamGeachte heer, mevrouw,

Het bewonersplatform Zuidas heeft kennis genomen van het concept-uitvoeringsbesluit Beethovenkavel.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten:

1. Tot onze verbazing is in dit besluit opgenomen dat het plan ook kan worden uitgevoerd als het dokmodel onverhoopt niet zou doorgaan. Wij gaan er vanuit dat als het dokmodel geen doorgang zal vinden een nieuw besluit over het Beethovenkavel noodzakelijk zal zijn.
2. De geplande bouwhoogte van de verschillende gebouwen varieert van 30 tot 60 meter. Wij verzoek u bij de gedetailleerde planning er op toe te zien dat het Beatrixpark niet ingeklemd komt te liggen tussen de hoge gebouwen van dit kavel en die van het plan Vivaldi aan de andere kant. Argumenten hiervoor zijn het behoud van het weidse karakter van het park, alsmede de verwachte schaduwwerking van de gebouwen.
3. Er is voorzien in extra waterberging in het Beatrixpark. Voor zover dit water past in het park bestaat daar geen bezwaar tegen, maar wij verzoeken u te waken tegen de ruil: blauw voor groen. Bovendien vergt het probleem van de extra waterberging als gevolg van Zuidas een integrale aanpak waarvoor de besluitvorming nog niet is afgerond.
4. Het bewonersplatform is bezorgd over de fietsroutes en de menging van fietsverkeer en autoverkeer in nabijheid van het Nicolaaslyceum. Om het ontstaan van ongewenste en ongeplande routes te vermijden verzoeken wij u de planning van de fietsroutes zó aan te passen dat fietsers via de meest voor de hand liggende route hun doel kunnen bereiken. De doorgaande fietsroute dient ook in de toekomst aan te sluiten op het tunneltje onder de Beethovenstraat. Tevens vragen wij u de kruisingen van fietsverkeer en autoverkeer op weg naar de parkeergarage zó uit te voeren dat hier geen gevaarlijke situaties zullen ontstaan.

Lees verder over: Beethoven, Inspraak.