Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Verbeteringen ZuidasDok binnen budget realiseren

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland zijn het eens geworden over een aantal verbeteringen voor het project Zuidasdok die gerealiseerd kunnen worden binnen het bestaande budget. Zo krijgt station Amsterdam Zuid een verbrede Minervapassage en een extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat. Met het akkoord kan in 2015 de marktbenadering starten en is de basis gelegd voor het ontwerp Tracébesluit, ontwerp Bestemmingsplan en de projectMER, die in 2015 ter visie gaan.Lees op de website ZuidasDok meer.

 

Lees verder over: Dok, OV, Verkeer.