Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

VERDI: nog ver weg? (wijkkrantartikel)

De Zuidasgebieden heten allemaal naar een componist en zoals al eens eerder beschreven is er nu ook een gebied Verdi dat ligt aan de Westzijde van de Amstelveenseweg tot aan de Nieuwe Meer. De naam Verdi werkt ook door in de ambities van de Gemeente om dit gebied anders in te richten; die zijn met name: verbinden, verdichten en vergroenen. Met Verbinden wordt bedoeld dat de verbindingen met de omgeving verbeterd worden. Belangrijk zijn in dit verband de oversteekplaatsen van de Amstelveenseweg, verbeteren van fiets- en wandelroutes en het behoud van de Museumtramroute. Verdichten is in de huidige situatie van Amsterdam natuurlijk meer woningen en ook meer kantoren. Daarnaast gelukkig ook sportvoorzieningen, want in dit gebied vinden we nu al de Sportas. Vergroenen zou moeten leiden tot meer en ook beter groen, waardoor ook de biodiversiteit Versterkt wordt. Versterken hoort bij de kansen die aan dit gebied worden toegeschreven: versterken van het sportkarakter, versterken van het nautisch karakter en versterken van de levendigheid.
Het gebied is in vier kwadranten verdeeld en in eerste instantie wordt het gebied aan de noordoost kant aangepakt. Dat is het gebied rond Tripolis en Infinity, beter bekend als de Schoen. Ook de Noordzone van het IJsbaanpad hoort hierbij. Het Burgerweeshuis is een Rijksmonument en onlangs geheel opgeknapt. Dus daar wordt omheen gebouwd. Tripolis bestaat uit 3 losse gebouwen, 100, 200 en 300. Gebouw 100 kan benut worden voor woningen, waarbij het mogelijk geacht wordt er 1 of 2 lagen aan toe te voegen. De geluidsoverlast van de A10 wordt opgevangen door een geluidswand van maximaal 47 meter hoog waarbij de gebouwen 200 en 300 worden overkoepeld. In deze gebouwen worden kantoren en voorzieningen ondergebracht. De bestaande gebouwen structuur wordt hiermee gerespecteerd. Bij Infinity komt waarschijnlijk een kantoor aan de Amstelveenseweg, dat dan ook kan bijdragen aan de vorming van een wand langs de Amstelveenseweg. In de plint moet wel een publieke voorziening komen. De bestaande gebouwen en de halfverdiepte parkeergarage aan de Noordzone van het IJsbaanpad worden geleidelijk gesloopt en vervangen door een mengsel van woningen, kantoren en voorzieningen. De nieuwbouw krijgt een plint van 2-3 bouwlagen en daarboven hoogbouw. De openbare ruimte wordt aangepast met meer en beter groen, speelplaatsen voor kinderen en veilige fiets- en wandelpaden.
De planning van het gebied trekt veel belangstelling van bewoners en gebruikers, voor wie diverse informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd. Ook is de mening van andere Amsterdammers gevraagd. Er zal nog veel overleg en inspraak nodig zijn. Maar met zoveel betrokken Amsterdammers wordt Verdi vast geen ver van mijn bed show!
Let op de weekberichten en de themabijeenkomsten van het Bewonersplatform Zuidas via www.bewonersplatformzuidfas.nl

Cisca Griffioen, voorzitter BPZ
wijkkrantartikel  2019

Lees verder over: Algemeen, Inspraak, Noordzone, Organisatie, Publicaties, Verdi.