Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Vergroening en culturele ambities Zuidas

Uit de vergadering van 24 januari 2018, Culturele – en Groene ambities Zuidas
Op de agenda bij ingekomen stukken nr 40 Brief van het college van B&W van 9 januari 2018 inzake afhandeling van motie 1222.16 van het lid Vink over de Visie Zuidas 2016 met betrekking tot culturele ambities.      Voorgesteld wordt, de uitvoering van deze motie in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken (inclusief Erfpacht) te bespreken en na goedkeuring de motie als uitgevoerd te beschouwen. Lees de  Brief 9-1 college uitvoering motie 1222 16 Vink Visie Zuidas 2016 – culturele ambities

nr 28 Brief van het college van B&W van 12 januari 2018 inzake de afhandeling van motie 1225.16 van de leden Boomsma, Nuijens en Vink over de concrete ambities ter vergroening van de Zuidas.      Voorgesteld wordt, deze brief te betrekken bij de behandeling van het ‘Plan voor een groene Zuidas’ in de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 7 februari en in de gemeenteraad van 14 februari 2018 en na akkoord op het plan de motie als uitgevoerd te beschouwen. Lees de Brief college afhandeling motie 1225.16  Brief college afhandeling motie 1225.16 concrete ambities ter vergroening van de Zuidas.pdf

 

 

Lees verder over: Algemeen, Groen, Water & Lucht, Kunst & Cultuur, Organisatie.