Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

verslag 18.7.18 overleg over Beethoven 2

Bebouwing kavels    Op kavel 2 en kavel 6/7 komt woningbouw en voorzieningen in de plint. Kavel 6/7 wordt ontwikkeld door Breevast. Voor kavel 2 komt een tender, deze wordt begin 2019 in de markt gezet. Dit is wat later dan eerder gecommuniceerd. Door later met deze kavel te starten zullen beide kavels ongeveer gelijktijdig gerealiseerd zijn (naar verwachting 2023). Dit scheelt overlast voor de omgeving. Onder de appartementengebouwen komt een parkeergarage, die ondergronds verbonden is. Er komt één in- en uitgang bij de Chr. Neefestraat. Er komt maximaal 1 parkeerplaats per woning; nieuwe vormen van mobiliteit worden gestimuleerd. Aandachtspunt vanuit de omgeving is dat busjes, taxi’s en auto’s die bij het complex moeten zijn ontmoedigd moeten worden op bovengronds ‘verkeerd’ te parkeren. Voordat de tender start, is de infrasituatie (fietspaden e.d.) duidelijk.
Alle bouwlogistiek zal worden afgewikkeld via C. Neefestraat. Het BLVC-kader Zuidas is van toepassing (o.a. trillingsarm en geluidsarm funderen en heien mits dit technisch mogelijk is).

Tender kavel 2   Voor de ontwikkeling van kavel 6&7 heeft een ontwikkelaar al een ontwikkelrecht. Voor kavel 2 is een bouwenvelop in de maak waarop de contouren van het te bebouwen gebied staan aangegeven. De partij, zeer waarschijnlijk een projectontwikkelaar, die dit gaat bouwen zal ruime marktwoningen bouwen. In de plint van het gebouw wil de gemeente een kinderdagverblijf ingepast hebben. De kavel mag voor 60% bebouwd worden. Het overgebleven deel wordt openbare ruimte waarbij de tuinen van Beethoven 1e fase worden doorgetrokken en meer naar de vijver een parkachtige inrichting krijgen met ook gras en volwassen bomen. Dat geldt ook voor kavel 6&7. Ook de entree van het park zal opnieuw ingericht worden.
Het gebouw zal maximaal 30 meter hoog worden. De hoeken van het gebouw springen in, zodat het zicht vanuit de flat, SNL en Stibbe niet verslechtert en de bezonning van de woningen in de buurt gewaarborgd blijft. Op het gebouw komt een groen dak. De verwachting is dat hierop vooral grotere struiken en grassen komen, maar geen hoge bomen. De inschrijving op de tender worden naast het grondbod beoordeeld op ontwerp (denk aan volume, vormgeving, toegankelijkheid van o.a. fietsenstalling, entree, inpassen geluidsoplossingen, bezonning, woningaanbod), duurzaamheid (denk aan integrale visie, groen en waterberging, duurzame mobiliteit, circulair), en voorkoming van hinder tijdens de uitvoering (wijze van organiseren van bouwen, rekening houden met belangen omgeving, risicomanagement).

Bouwrijp maken   Vanaf oktober 2019 worden de bomen die nu op de kavels staan, gekapt. De vergunning hiervoor was gedateerd, en is nu opnieuw aangevraagd. De grond wordt daarna bouwrijp gemaakt, zodat in 2020 de bouw kan starten.

verslag door Amsterdam Zuidas

Kort verslag van BPZ overleg Beethoven 2 op 18 juli 2018 van 9-10 uur met belanghebbenden en omwonenden

Plannen Zuidasdok: Het uitvoeringsplan van Zuidplus heeft vertraging opgelopen door de noodzaak tot extra waterberging bij het station en de reservering voor het 5e en 6e spoor. In november zal de planning klaar zijn. Van november t/m maart 2019zal grootschalig gekapt worden, vooral bij de Nieuwe Meer en langs de A10. Bij de Schönberglaan werd en wordt gekapt . Vanaf 23 juli worden de sloten leeggemaakt en wordt een voorbouwlocatie ingericht voor de Brittenpassage. Het grote werk zal pas in 2020 plaats vinden. Het 5e en 6e spoor komen aan de Zuidkant tot Parnassusweg en RAI. De fietstunnel bij het Beatrixpark is niet bestemd voor zwaar verkeer
Kavel 2. Er komt een tender met de eisen zoals in het bestemmingsplan. Aan de Zuidzijde is een lijn in het verlengde van de gymzaal van het SNL getrokken. Afstand tot de school 20 meter, tot het water 12 meter. Er komen inkepingen in het gebouw, balkons mogen vanaf de 3e etage maximaal 2 meter uitsteken. Er komen alleen woningen en een kinderdagverblijf in de plint. De 4 hoeken worden niet bebouwd. Bouwhoogte 18 meter en 30 meter, inclusief de apparatuur. De daken worden groen. Er komt een parkeergarage onder met ingang in de Christiaan Neefestraat. Ook plaats voor fietsen. Er wordt gevraagd naar een sculpturaal gebouw. 60 % van de kavel wordt bebouwd. Er is nog geen maaiveldontwerp, maar de route langs het water loopt door. Er komt beplanting in de Stadstuin Beethoven, ook groen en bomen tussen de gebouwen en  vanaf de Beethovenstraat aan weerszijden bomen. De planning zal begin 2019 klaar zijn. Eerst wordt begonnen  met kavel 6 & 7 door Breevast. Planning is dat alle kavels tegelijk klaar zijn in 2023. Start bouw eind 2019.
Uitvoering: er worden 110 bomen gekapt; de 92.000 euro die ze waard zijn, worden in het groenfonds Zuidas gestort.  In het derde kwartaal van 2019 worden ze gekapt en wordt ook water gedempt. Dan wordt kavel 6 & 7 bouwrijp gemaakt. Het hele terrein is bouwterrein en wordt afgezet.  Bouwverkeer via de Christiaan Neefestraat. Heien gaat geluidsarm voor zover de grond het toestaat.

opgetekend 21 juli 2018 Cisca Griffioen

En zie ook de website van Zuidas

 

Lees verder over: Beethoven, Inspraak, Noordzone, Organisatie.