Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Impressie themabijeenkomst -ZuidasDok uitgelicht- 23 januari 2014

zuidasdokDankzij de voortreffelijke erwtensoep van de BPZers Marleen en Monique was de grote groep van belangstellenden en omwonenden rond 18.40  klaar voor het verhaal van Martijn Overmulder over het project  ZuidasDok. Hij gaf aan de hand van schetsen, foto’s, tekeningen en modellen in de powerpointpresentatie een inkijkje in wat het Ambitiedocument ZuidasDok bevat. Meteen werd duidelijk wat er allemaal te gebeuren staat om het Dok te realiseren. Een ding is zeker, bij een dergelijk omvangrijke en complexe bouwopdracht kiezen de opdrachtgevers, het Rijk, de regio en de gemeente voor een stapsgewijs proces. De aanbesteding zal volgens het principe van Design & Construct gaan. De bouwer wordt daarbij gevraagd ook te ontwerpen en mee te denken. Dat betekent dat veel partijen zoals uitvoerders, ingenieurs, ontwerpers en opdrachtgevers om tafel gaan zitten om de beste oplossingen te zoeken om de ambities uit het Document waar te maken.

Een belangrijke ambitie is -kwaliteit in alle fasen-. Die wordt nagestreefd gedurende de ontwerpfase, bij de voorbereiding van de werkzaamheden en uiteraard tijdens het bouwrijp maken en het bouwen. Gedurende dit hele traject worden werkenden, reizigers en omwonenden zo goed mogelijk geïnformeerd en uiteraard geraadpleegd via o.a. workshops, enquêtes en gesprekken.

Na de presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen en de aanwezigen brachten tal van onderwerpen, suggestie en opmerkingen naar voren. Een kleine greep uit daaruit:

 • De snelweg en ingang Dok komen dichtbij het fietspad (thv Amstelpark) te liggen.
 • Dok/snelweg/ Amstelveenseweg:- de huidige aansluiting, op- en afrit, blijft.
 • Er is sprake van een variantenstudie. Waar gaat die over? O.a. knooppunt Amstel en Amstelveenseweg.
 • Route lijn 5 en overstap? Dienst Zuidas zal een loopstromen onderzoek laten doen.
 • Kruisingen: de wens wordt geuit zoveel mogelijk ongelijkvloerse kruisingen te realiseren
 • Risicobeheersing bij extra capaciteit in tunnel versus doorstroming op de rest van de A10
 • Hoge concentratie fijnstof bij tunnelmonden? Oplossing mogelijk extra groen, schermen.
 • Station- bushaltes: Rover, de vereniging van reizigers, had gepleit voor 1 halte. Bus en tram aan dezelfde zijde van het station situeren. Nu komt de tramhalte aan de zuidzijde en de bushalte aan de noorkant. Maar goede bewegwijzering kan uitkomst bieden.
 • De prognose is een toename in het aantal reizigers. Dan zou je ook meer geld voor OV voorzieningen verwachten.
 • Is er niet zozeer sprake van een toename in aantallen reizigers maar is de toename niet eerder het gevolg van een verschuiving binnen het OV?
 • Fietspad Rozenoordbrug: is weinig aandacht voor! De voorziening blijft.
 • Fietsverbindingen vanaf de Kalfjeslaan/Buitenveldert blijven.
 • Waarom het idee –Maaiveldstad- aanhangen voor gebieden naast/aan/op het Dok terwijl het Dok juist bijdraagt aan de barrièrevorming.
 • Er werd om een totaal visie gevraagd: station, omringend gebied, Dok, stads OV.
 • Tram naar het Gelderlandplein in werking als lijn 5 en 51 buitendienst gaan. Deze optie heeft aandacht maar de plek van de keerlus is nog een probleem: bij de stadsdeelwerf?
 • Tram van station Zuid naar Surinameplein is ook wel geopperd.
 • Bomenkap: het principe van just in time kappen van bomen – betekent het groen snel terugbrengen op een andere plek. Het gaat om heel veel bomen dus pas kappen als het nodig is.
 • Fietsparkeren: waarom niet meer nietjes plaatsen in Zuidas. Zijn er wel op sommige plekken.
 • Hoop: keuze voor een bekwame en ervaren aannemer. De aannemer van de N/Zlijn kreeg het werk gegund ondanks dat hij nog nooit een tunnel had gebouwd.

Uit de positieve reacties na afloop bleek dat het een geslaagde informatiebijeenkomst was geweest. Met dank aan Cisca, Marleen en Monique van BPZ en Martijn Overmulder, projectorganisatie ZuidasDok, en Jeannette Driessen van dienst Zuidas.

Lees verder over: Agenda, Dok, Thema-avonden.