Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Versneld advies over RAI van deelraad stadsdeel Zuid aan gemeenteraad

Het concept uitvoeringsbesluit RAI is ter advisering voorgelegd aan de deelraad. Maar om een advies van de deelraad binnen de huidige bestuursperiode uit te kunnen brengen is besloten om van de gebruikelijke procedure, verwerken van reacties en zienswijzen, af te wijken. De deelraad heeft het concept uitvoeringsbesluit in zijn vergadering van 29 januari 2014 besproken en geeft bij een aantal onderdelen advies aan de wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. In het pdf leest u meer Concept_uitvoeringsbesluit_Amsterdam_RAI brief std Z aan gem raad jan 2014.

Hoewel BPZ in de klankbordgroep actief is, komt de versnelling in de adviesprocedure toch als een verrassing. We hebben de deelraad gevraagd of er op een later tijdstip nog gelegenheid wordt geboden om een zienwijze in te dienen. Die is er inderdaad want in maart (2014) zal het besluit ter visie worden gelegd.

Lees verder over: Inspraak, RAI.