Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Visie Zuidas 2015

Zoals aangekondigd in de wijkkrant van januari is de nieuwe visie Zuidas nu openbaar en ter inzage gelegd. Veel bewoners hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze nieuwe visie en dat is gelukkig goed terug te vinden. 

Wat is de visie Zuidas?
Zuidas is een zeer langlopend project. In 1998 werd het masterplan Zuidas opgesteld en daarna werden in 2001, 2004 en 2009 nieuwe documenten gepubliceerd, die de naam visie droegen. In deze visies werden de toekomstplannen voor Zuidas ontvouwd die als richtlijn voor de ontwikkelingen in de komende jaren konden dienen. Sinds 2009 is er veel gebeurd en het werd dus hoog tijd voor een nieuwe visie. Deze conceptvisie is in december 2015 door het College van B&W vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak. Inspraakreacties met betrekking tot de Visie Zuidas 2015 kunnen tot 26 februari 2016 worden ingediend bij: Zuidas Amsterdam, t.a.v. mw. M.M.E. van der Heide, Postbus 79092, 1070 NC Amsterdam. Of per mail aan info@zuidas.nl met vermelding van het onderwerp ‘Concept Visie Zuidas 2015’.
Hopelijk hebben veel bewoners via de pers of via onze weekberichten kennis kunnen nemen van de informatiebijeenkomst op 1 februari. 

Wat is nieuw in deze visie?
De visie ademt een geheel andere stijl dan de vorige visies. Er is een uitvoerige introductie, gevolgd door een aantal thematische hoofdstukken en een bijlage met de titel Leef Zuidas. Hieruit spreekt het voortschrijdend inzicht dat Zuidas een gebied in ontwikkeling is dat ook tijdens de bouwperiode aantrekkelijk moet zijn en blijven voor bewoners, ondernemers, werkenden en bezoekers.
Uitgangspunt is dat het DOK, de tunnel voor de A10, binnen de komende 10 jaar gerealiseerd wordt, waardoor het autoverkeer op de A10 beter kan doorstromen en bovengronds meer ruimte beschikbaar komt. Tijdens de bouw blijft de A10 in gebruik, de rijbanen worden tijdelijk smaller en kronkeliger en de totale capaciteit dus wel minder.
Een tweede punt zal bewoners als muziek in de oren klinken: de verschuiving van een topwerklocatie naar een stuk gemengde stad is nu ook in deze visie het einddoel. Dus worden er tot 2030 veel woningen gebouwd voor verschillende  doelgroepen, zodat de diversiteit van bewoners gestalte kan krijgen en er woonruimte zal zijn voor 13.000 tot 15.000 bewoners. En wellicht een geruststelling: driekwart van de kantoren is al gebouwd en we kijken niet langer naar Londen voor de concurrentie. Zuidas moet een toplocatie in Amsterdam en Nederland worden en kunnen concurreren met steden als Brussel en Berlijn.
daklaanDe ontwikkelingen vergen natuurlijk een optimale bereikbaarheid van Zuidas; daarom wordt nog meer ingezet op de fiets en het Openbaar Vervoer. Voor de fiets komen 15.000 fietsparkeerplaatsen en er wordt geprobeerd om een Daklaan tot stand te brengen. Dit is een groene fietsroute van het Beatrixpark tot de Parnassusweg met directe aansluitingen op de fietsparkeergarages en zonder gelijkvloerse kruisingen met de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan. Voor het Openbaar Vervoer wordt gekeken naar het verlengen van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol, maar vooral ook naar de mogelijkheden in westelijke richting om de spoorverbinding tussen Station Zuid en Sloterdijk en ook de metroring van Isolatorweg naar het Centraal Station te sluiten.(foto een impressie uit de Visie)
Er is ook aandacht voor de verbinding met de aangrenzende wijken, voor postzegelparkjes waar die mogelijk zijn. En twee veel gekoesterde wensen om Zuidas aantrekkelijk te maken voor bewoners van de omliggende wijken en toeristen: er wordt gezocht naar een plek voor een bioscoop en voor een museumlocatie bij het Beatrixpark.
De focus van de plannenmakers zal de komende jaren vooral gericht zijn op de weg naar het einddoel, die minstens zo belangrijk is als het einddoel zelf. Dat komt ook tot uiting in de agenda die in de bijlage staat.
En wij als bewoners kunnen ze houden aan de uitgesproken doelstelling dat de ontwikkeling van Zuidas een gezamenlijke opgave is.
Het bewonersplatform Zuidas zal zeker een reactie geven op deze conceptvisie, houd onze weekberichten en website in het oog en als u naar ons wilt reageren is dat natuurlijk welkom. Zie: www: bewonersplatform zuidas.nl 

Cisca Griffioen d.d. 18.1.2016

 

Lees verder over: Algemeen, Inspraak, Organisatie, Publicaties.