Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

VISIE ZUIDAS in 2017

Nu het voortbestaan van het Bewonersplatform Zuidas voorlopig weer gegarandeerd wordt door de Gemeente, kunnen we in 2017 met een frisse blik kijken naar wat er allemaal op stapel staat. Natuurlijk moeten we wachten op de uitspraak van de Raad van State inzake de bezwaren die geuit zijn tegen de aanleg van het DOK. De bezwaren richten zich onder andere op overlast, waterhuishouding en de vraag naar de noodzaak van deze tunnel voor de A10. De voorbereidende werkzaamheden gaan intussen gewoon door. De uitspraak wordt binnen de eerste maanden van 2017 verwacht.

Als bewoners van Zuidas en de omgevende wijken merken we dagelijks dat er overal werkzaamheden zijn die vaak tot omleidingen leiden. Voor 2017 kunnen we de herprofilering van de De Boelaan Oost noemen en de verdere aanleg van de Boelegracht. Voor de opvang van het hemelwater is ook een gracht gemaakt langs de Buitenveldertselaan ter hoogte van de VU; deze heet de Buitenveldertsegracht. Aan de Noordkant van de A10 zien we de tijdelijke inrichting van de Strawinskylaan gestalte krijgen alsmede de herprofilering van de Fred Roeskestraat. Naast het werk aan de infrastructuur van waterhuishouding en wegen worden ook steeds meer woningen opgeleverd. Het aantal bewoners van Zuidas overstijgt nu de 2000. Ook aan kantoren en voorzieningen wordt in 2017 verder gewerkt, zoals de Rietveldacademie, de Rechtbank en het gebouw van de Postcodeloterij. Het gebouw Nu.Vu steekt zijn kop inmiddels boven het maaiveld uit.

Voor het geheel van de werkzaamheden is de Visie Zuidas 2016 de leidraad. Dit document biedt een vergezicht op de toekomst van Zuidas en is onlangs vastgesteld door de Gemeenteraad. Wel met amendementen voor te bouwen woningen, met name voor sociale huurwoningen en woningen voor de middenklasse. In de Visie is zowel aandacht voor de internationale kantorenfunctie als voor de bereikbaarheid van Zuidas met het accent op de fiets. Zuidas moet een mooie wijk worden met verbindingen naar de omgeving. Stadsdeel Zuid heeft een gebiedsagenda opgesteld voor 2017 voor Buitenveldert en Zuidas samen, daarmee aangevend dat het belangrijk is dat deze twee wijken met elkaar verbonden worden. Dat betekent overigens niet dat Zuidas en Buitenveldert een soort fusiewijk zouden moeten worden. Dus met behoud van de eigenheid zijn er wel raakvlakken waar bewoners, werkenden en gebruikers elkaar tegen komen. Denk daarbij aan de winkelfunctie van het Gelderlandplein, maar ook aan het Openbaar Vervoer knooppunt rond Station Zuid. Er zijn ook scholen en kinderopvang waar onderlinge contacten voor de hand liggen. Met de toename van het aantal bewoners in Zuidas zullen de contacten steeds vanzelfsprekender worden. Het Stadsdeel zal in 2017 werken aan een fraaie verbinding via de Willem van Weldammelaan.
Er is dus veel te doen in 2017. In Zuidas heeft Klaas de Boer, directeur van de Dienst Zuidas, nu Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) geheten in het jargon van de Gemeente, afscheid genomen wegens pensionering. Hij is opgevolgd door David van Traa. Het bewonersplatform organiseert een bijeenkomst om u goed op de hoogte te brengen van alle lopende en komende zaken. U bent van harte welkom om dit nieuwe jaar in te luiden.
Datum: donderdag 12 januari 2017 Tijd: 19.30-21.30 uur Plaats: Huis van de Wijk, Stamzaal Thema: Wat brengt de Nieuwe Visie Zuidas 2016 ons in 2017? Vooraf aanmelden kan via een email aan: bpz@wocbuitenveldert.nl

Cisca Griffioen

wijkkrant artikel januari 2017

Lees verder over: Agenda, Algemeen, Organisatie, Publicaties, Thema-avonden.