Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Voorbereiding Uitvoeringsbesluit Strawinsky (Noordzone)

Om rekening te houden met de belangen van de bewoners in de Noordzone (Pr. Irenebbuurt, Parnassusweg en Beethovenbuurt) heeft dienst Zuidas drie bijeenkomsten georganiseerd. De laatste bijeenkomst was op 24 november 2015. De input van bijeenkomsten wordt verwerkt in het concept uitvoeringsbesluit. Het College van B&W van Amsterdam zal naar verwachting het concept uitvoeringsbesluit Strawinsky eind februari 2016 vrijgeven voor inspraak.

Lees hier bewoners hebben ingebracht over voorzieningen, groen en veilige kruispunten.

 

Lees verder over: Inspraak, Noordzone, Organisatie.