Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Voornemen een projectMER op te stellen voor ZuidasDok

Hoe kunt u reageren op het voornemen?

De omgeving speelt een grote rol in de wijze waarop ZuidasDok gerealiseerd wordt. Tijdens de uitvoering moet er zo min mogelijk hinder zijn voor openbaar vervoer, wegverkeer en voetgangers/fietsers. Daarom is projectorganisatie ZuidasDok, naast de formele momenten, voortdurend in contact met omgevingsgroepen over wensen, kaders en veranderingen.

Van 24 september tot en met 21 oktober 2013 kunt u uw zienswijze geven op het voornemen een projectMER op te stellen. Wij stellen het op prijs als u ingaat op de volgende vragen:

  • Wat mag volgens u niet worden vergeten in het onderzoek naar de milieueffecten?

  • Heeft u andere aandachtspunten voor de planuitwerking?

  • Hoe wilt u worden betrokken bij het verdere proces?

U kunt online reageren via het reactieformulier op www.centrumpp.nl . Een directe link naar deze site vindt u op www.zuidasdok.nl . Ook kunt u een schriftelijke reactie sturen naar:

Centrum Publieksparticipatie, o.v.v. ‘ZuidasDok, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

De originele tekst uit de Staatscourant leest u hier…

 

 

 

 

 

Lees verder over: Dok, Inspraak.