Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Voorstel aan de deelraad voor een onderzoek naar eigen waterberging in de Zuidas

In de Visie Zuidas 2004 leest het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) dat de Zuidas wil afwijken van de algemene regel van de Watertoets die voorschrijft dat elk project zorgt voor de eigen waterberging. Vooral de mogelijke komst van het Dok vergt zoveel verharding, dat de bijbehorende waterberging is het eigen gebied moeilijk wordt.
Elders, zoals in het Museumpark Rotterdam en het Amsterdamse Westerpark, benut men de mogelijkheid voor ondergrondse waterberging. Waarom gebeurt dit niet in de Zuidas? Is deze mogelijkheid eigenlijk wel onderzocht?

Het BPZ verzoekt de stadsdeelraad besluiten over waterberging voor de Zuidas in het stadsdeel uit te stellen totdat:
-voldoende onderzoek is gedaan naar mogelijke waterberging in de Zuidas
-met besluiten voor waterberging voor het Dok te wachten op de besluitvorming over het Dok

We stellen de deelraad voor om gezamenlijk een avond te organiseren over voorbeelden van ondergrondse waterberging elders en de mogelijkheden daarvan in de Zuidas.

Lees verder over: Groen, Water & Lucht, Inspraak.