Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Waan en werkelijkheid in Zuidas

In de plannen brengen de bij de ontwikkeling van Zuidas betrokken instanties hun droom voor de toekomst naar buiten als het nieuwe topgebied van Amsterdam. Veelvuldig wordt geschermd met de goede bereikbaarheid en de nabijheid van het oude centrum van Amsterdam. Gestreefd wordt naar een nieuw stadscentrum waar de allure vanaf straalt.
Natuurlijk is het noodzakelijk om een hoog ambitieniveau te hebben om iets tot stand te kunnen brengen. En als de treinen normaal rijden is Schiphol vanaf Station Zuid in 6 minuten bereikbaar.
Maar bewoners en gebruikers kijken vooral naar de huidige situatie op Zuidas. Er zijn grote verschillen tussen de verschillende deelgebieden. De sterke vertraging in de uitvoering van de plannen is grotendeels toe te schrijven aan de financiële crisis waardoor er nauwelijks projectontwikkelaars gevonden kunnen worden om te bouwen. Deze vertraging biedt ook de mogelijkheid tot reflectie, met name op de toekomstige vraag naar kantoren.
In de oorspronkelijke plannen was een derde noordelijke afrit van de A10 voorzien. Gelukkig is tijdig het besef doorgedrongen dat meer afritten meer files veroorzaken en is deze dus geschrapt.
In het plan Beethoven waren twee  musea gepland, waarvan één door ING ontwikkeld zou worden. Dit plan is onlangs geschrapt. En nog steeds ligt het terrein voor de nieuwbouw van AKZO-NOBEL braak. De nieuwbouw van het St. Nicolaaslyceum vordert snel en gelukkig kan de oude school worden afgebroken om de afspraak “groen voor rood” gestand te doen. Er heeft namelijk een uitruil plaats gevonden tussen een stuk Beatrixpark en een stuk bouwgrond, waarbij de afspraak is vastgelegd dat de omvang van het Beatrixpark gelijk zou blijven.
Naast het park liggen de uitgestrekte lage RAI hallen, die een scherp contrast vormen met de Zuidastorens. Over het meest recente RAIplan loopt nu de inspraak. Op 8 of 15 ??december belegt het bewonersplatform daarover een bijeenkomst.  Aan de overzijde van Europaboulevard is het ROC in aanbouw en verder ligt daar al jaren een terrein braak in afwachting van het steeds uitgestelde Van de Ende theater. In een kleine hoek van het gebied, dat wordt aangeduid met de naam Kop Zuidas moet zelfbouw komen. Ook hier zijn de plannen in beweging.

Zuidelijk van de A10 ligt een bedrijventerrein waarop prominent de straaltoren met de ludieke verlichting staat, aangevuld met kantoortorens en één woontoren met 81 appartementen. Hoewel het pand al jaren geleden gereed kwam, staan de meeste woningen leeg of zijn in tijdelijk gebruik. Verder vinden we in dit gebied een veilinghuis, dat gaat vertrekken. Aan de Europaboulevard staan twee grote hotels. Niet echt een gezellige buurt om in te wonen.
Maar er komt verandering. Dit gebied is gekozen voor tijdelijke studentenwoningen naast de gelukkig (nog?) niet gesloopte voormalige UvA sporthal. Voor de studenten zijn ongeveer 500 of mogelijk 1000 woningen voorzien, voorlopig voor ongeveer 10 jaar en ingeklemd tussen de drukke A10 en de drukke De Boelelaan. Anders dan de A10-west, A10-noord, A10-oost, kent de A10-zuid nauwelijks geluidsschermen. Hoeven studenten niet beschermd te worden tegen geluidsoverlast? En zou de aanbeveling van de MER-commissie om geluidsarm asfalt te leggen in de De Boelelaan uitgevoerd worden?
Een betere oversteek met een goede middenberm en smallere rijbanen is ook noodzakelijk. Het gebied tussen Beethovenstraat en Europaboulevard wordt veelal als opstapje richting de oprit van de A10 gebruikt; er wordt hard gereden. Met name de oversteek bij de Beethovenstraat is onoverzichtelijk. Als eerste maatregel zouden de verkeerslichten eenzelfde afstelling moeten krijgen als die op de oversteek bij de Europaboulevard.
Naast de Sporthal en de studentenwoningen liggen de AFCvelden. Volgens de oorspronkelijke plannen zou AFC met vijf oplopende sportvelden het Dok markeren. Maar het besluit over het DOK waarbij de infrastructuur onder de grond komt wordt voortdurend uitgesteld. Verplaatsing van AFC naar elders behoort daardoor wellicht ook tot de mogelijkheden. Voor een hoogwaardige Zuidas kan de tijdelijke bestemming van het gebied langs de Beethovenstraat tot parkeerterrein voor de RAI toch niet lang gehandhaafd blijven.
We mogen blijven dromen van een Zuidas met allure, maar niet onze ogen en die van de Gemeente sluiten voor de alledaagse realiteit.

Lees verder over: Publicaties.