Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wat brengt Zuidas ons in 2016?

Soms worden acties beloond. Dankzij de inzet van bewoners, Stadsdeel en vooral de eigenaar van het Gelderlandplein rijdt nu bus 461, zowel van Zuidas naar Gelderlandplein als door de wijk. En nog gratis ook! Deze verbinding zal zeker bijdragen aan het opheffen van het eilandkarakter van Zuidas. 

Maar er gaat nog veel meer gebeuren. Begin 2016 verwachten we de nieuwe visie Zuidas, waar zoveel bewoners aan hebben bijgedragen en waar we nog kritisch naar kunnen kijken of voldoende rekening gehouden is met de belangen van de bewoners.
Het DOK wordt de grote opgave voor de bouw vanaf eind 2017, begin 2018. Voordat het zover is moeten nog veel voorbereidende bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden, zoals het voltooien van de fietsparkeergarage onder het Mahlerplein en de nieuw geplande fietsparkeergarage onder de Vijfhoek aan de Noordzijde van het Station. Ook de Oostkant van de De Boelelaan wordt geherprofileerd om het verkeer van en naar Zuidas beter te laten doorstromen. Dit zal wel helpen, maar de oprit naar de A10 aan de Europaboulevard blijft voorlopig nog wel een knelpunt in de spitsuren. Daarnaast naderen allerlei gebouwen hun voltooiing en kunnen we weer nieuwe bewoners en medewerkers van kantoren verwelkomen. 

Het bewonersplatform zal in 2016 een serie bijeenkomsten organiseren waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen rond en op het DOK en vooral ook aan het woon- en leefklimaat van bewoners, werkers en bezoekers van Zuidas en de omliggende wijken. Het is immers in ons aller belang dat er sprake is van goede contacten zodat dit het hoogst gewaardeerde woongebied van Amsterdam blijft. Gelukkig zijn er bij al onze bijeenkomsten weer actieve bewoners die ons wijzen op belangrijke punten die aan de orde kunnen worden gesteld in een zienswijze. Dit is onlangs gebeurd bij het concept bestemmingsplan Vivaldi, waarin gewezen kon worden op de beperkte parkeermogelijkheden voor bewoners en de noodzaak om in- en uitstapplaatsen voor bussen te realiseren voor het daar komende hotel. Kennelijk is er nog steeds behoefte aan meer hotels, want bij de RAI komt ook een heel groot hotel. 

Stadsdeel Zuid heeft naast een gebiedsmanager ook gebiedsmakelaars aangesteld, van wie 3 voor Buitenveldert en 2 voor Zuidas. Zij gaan zich inzetten voor ons gebied. Een kennismaking met deze nieuwe functionarissen ligt dus wel voor de hand. 

De eerste DOK-bijeenkomst zal gehouden worden op: 

Donderdagavond 28 januari 2016 in de kleine theaterzaal van het Huis van de Wijk,
A.J. Ernststraat 112.
Tijd: 19.30-21.30 uur.
Aanmelden via e-mail: bpz@wocbuitenveldert.nl 

De avond begint met een presentatie van de stand van zaken van het DOK door Martijn Overmulder van Zuidas-DOK. Daarna is het woord aan de gebiedsmakelaars die zich zullen voorstellen en aangeven waar en waarvoor zij bereikbaar zijn voor bewoners. En om het nieuwe jaar een goede start te geven besluiten we met een hapje en een drankje. 

Kijk regelmatig naar onze website www.bewonersplatformzuidas.nl voor nieuws!

 

Cisca Griffioen

Lees verder over: Algemeen, Dok, Publicaties, Thema-avonden, Verkeer.