Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wat brengt Zuidas ons in 2019?

Overheersend is de start van de aanleg van het Zuidasdok. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen. Zo zijn op zondag 2 december over het Mahlerplein funderingspalen aangevoerd voor de Brittenpassage die al snel wordt gebouwd. En we verwachten dat in de eerste maanden van 2019 de voorbereidingen over gaan in het echte werk. Er komt ook een fiets- en voetgangerstunnel tussen de Vivaldistraat en het Beatrixpark, die dus Vivalditunnel zal gaan heten. Het zal spannend zijn of de tijdsplanning kan worden gehaald en of er geen onverwachte tegenslagen zullen optreden. Voor Zuidas en de bouwcombinatie Zuidplus is het een uitdaging de noodzakelijke omleidingen in goede banen te leiden en vooral te zorgen voor een optimale communicatie met de bewoners. Een van de voor de hand liggende maatregelen is dat de noord-zuid routes niet allemaal tegelijk worden afgesloten. Het zou ook helpen als wordt aangegeven hoe lang de omleiding gaat duren. Woningen: De bouw van woningen in het centrale deel van Zuidas nadert zijn voltooiing, maar op de Kop Zuidas wordt nog veel gebouwd. De woningen worden geleidelijk opgeleverd om filevorming van verhuiswagens te voorkómen. Het aantal bewoners zal dus ook snel toenemen en dat zal vooral in de weekenden bijdragen aan het voor een Amsterdamse wijk zo noodzakelijke stadsgewoel. Voor de nieuwe bewoners is het nodig dat ze tijdig op de hoogte worden gesteld van de aanwezige of nog te bouwen voorzieningen, zoals winkels en scholen. Kantoren De kantorenmarkt is op dit  moment onverzadigbaar. Er is heel veel vraag en er wordt ook nog flink wat gebouwd. Met de komst van het Europese Medicijnen Agentschap (EMA) wordt het bedrijven- en kantorenaanbod ook wat veelzijdiger. Daardoor wordt Zuidas ook een meer diverse wijk. Het gebouw voor EMA moet per 1 november klaar zijn. Dat zal de komende maanden dag en nacht werken worden. We zullen hopen dat de drang van kantoren en bedrijven om zich op Zuidas te vestigen een duurzaam karakter heeft en dat niet een volgende crisis zal leiden tot leegstand. Groen Naast al het bouwen aan de toekomst van Zuidas is het ook belangrijk de groene omgeving waar mogelijk te koesteren. Zuidas moet immers een mooie nieuwe Amsterdamse stadswijk worden, waar je graag wilt wonen, werken en verblijven. Behalve de 3 grote parken: Amstelpark, Beatrixpark en Gijsbrecht van Amstelpark en het Amsterdamse Bos zijn er ook groene stukjes op Zuidas die bijdragen aan een leefbare omgeving. Denk daarbij aan de prachtige tuinen bij CIRCL op het Mahlerplein, de groene perkjes tussen de huizen in Gershwin , de Beethoventuin achter de kantoren van Stibbe en AKZONOBEL, de nieuwe inrichting van de Vijfhoek en het groen bij de Kop Zuidas. En vergeet vooral de Botanische Tuin niet. Veiligheid  Bij zoveel bouwactiviteit is het belangrijk dat de veiligheid van de omgeving gewaarborgd wordt. Er zijn nieuwe regels door de regering opgesteld die in 2019 ook in Zuidas zullen gaan gelden. Dat kan in de praktijk bij voorbeeld betekenen dat er een ruimere afscherming van de bouwterreinen noodzakelijk is. Dat geeft extra hinder, maar het adagium moet natuurlijk zijn: veiligheid gaat boven overlast. Ook in 2019 zal het bewonersplatform Zuidas weekberichten blijven opstellen en versturen en als de actualiteit daar aanleiding toe geeft een thema-avond organiseren. Let dus op onze website: www.bewonersplatformzuidas.nl  Rest mij u allen een goed 2019 toe te wensen.

Cisca Griffioen

wijkkrantartikel januari 2019

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Publicaties, Verkeer, Vivaldi, Voorzieningen, Zuidasgebieden.