Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Wat maakt het Dok bijzonder?

De aanleg van het DOK in het centrum van Zuidas blijft actueel in de media en is een geliefd onderwerp van allerlei bijeenkomsten. De Dienst Zuidas organiseerde zelf op 3 april jl. een informatiemarkt waar uitleg gevraagd kon worden aan medewerkers en ook het woord werd gevoerd door Klaas de Boer, directeur Zuidas en Richard Jorissen, projectdirecteur van dit ambitieuze deel van Zuidas. Ook politieke partijen kwamen bijeen om dit onderwerp te bespreken. Voor- en tegenstanders zochten de pers middels krantenartikelen.
Zoals al in de Wijkkrant van maart jl. werd uitgelegd is het DOK zelf niet anders dan een aantal betonnen autotunnels met een lengte van ruim een kilometer. Dit kan nauwelijks als nieuwe ontwikkeling gepresenteerd worden. De tunnels bij Utrecht in de A2 zijn met een lengte van bijna twee kilometer veel langer. En daar was wel veel over te doen voordat we daar doorheen mochten rijden, maar de aanleg zelf bleek technisch geen enkel probleem.

In de huidige situatie in Zuidas snijden de A10 en de sporen voor trein en metro door ons Stadsdeel heen en scheiden Buitenveldert van de Irenebuurt en Oud-Zuid. Tot de oorspronkelijke doelstellingen voor Zuidas behoorde dan ook het “helen van het stedelijk weefsel” waarbij de barrièrewerking van de grote bundel infrastructuur zou worden opgeheven door deze geheel onder de grond te stoppen.
Dit plan werd al een paar jaar geleden als vooralsnog niet haalbaar afgevoerd.
De bouw van vastgoed in Zuidas ging en gaat wel geleidelijk verder, al ligt het accent nu vooral op publieke voorzieningen als scholen en universiteit/ziekenhuis. Trots wordt gemeld dat de kantorenleegstand in Zuidas de laagste is van geheel Amsterdam en optimisten verwachten zelfs dat deze leegstand tot normale proporties zal dalen. In het vastgoed wonen en werken mensen die verkeer met zich meebrengen. De drukte zal steeds verder toenemen. Maar nu al worden omwonenden dagelijks geconfronteerd met stilstand op de A10 Zuid. Het autoverkeer is zoveel toegenomen, dat zelfs het openstellen van de vluchtstroken als extra spitsstroken slechts een gedeeltelijke en waarschijnlijk tijdelijke oplossing biedt. Rijkswaterstaat heeft begrepen dat hier veel ingrijpender maatregelen noodzakelijk zijn om de dagelijkse files te bestrijden. Daarom wordt over een lengte van 5 km, de afstand tussen de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer de A10 Zuid verbreed tot 2x 4 rijstroken voor doorgaand verkeer en 2 x2 rijstroken voor lokaal verkeer. Het autoverkeer veroorzaakt ook veel geluidsoverlast; de Rijksoverheid wil daar zelfs op korte termijn iets aan doen door tweelaags ZOAB ( zeer open asfaltbeton) aan te brengen.
De autotunnels komen te liggen in het centrumgebied van Zuidas. Dat maakt de geluids- en stofoverlast in dat gebied aanzienlijk minder. Dat is prettig voor de bewoners, degenen die daar werken en de gebruikers van het Openbaar Vervoer. De hierboven geschetste barrière tussen de wijken blijft nog wel bestaan, de sporen gaan zeker de komende 10 jaar niet onder de grond. Ter hoogte van het station wordt de doorgang wel korter en breder.
Het DOK is dus bijzonder door de aanleg midden in een beoogd nieuw centrum van Amsterdam. Een belangrijke uitdaging voor de verschillende betrokken partijen is om in 2017 het zuidelijke deel van het DOK aangelegd te hebben, de Noord-Zuidlijn te laten rijden, de geplande OV voorzieningen op het tunneldak te realiseren en de vervanging van de huidige Amstelveenlijn geregeld te hebben. Als dat allemaal op tijd lukt, kunnen we het echt bijzonder noemen!
Bewonersplatform Zuidas
april 2012

Lees verder over: Publicaties.