Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

waterberging Mahlerplein

Gustav Mahlerplein, Kenmerk: OLO 124539, onderwerp: Ondergrondse Waterberging (RO)

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het planologisch strijdig gebruiken van gronden ten behoeve van een ondergrondse waterberging op het Gustav Mahlerplein, ligt van donderdag 10 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij Stadsdeel Centrum, Voorlichtingsloket, Amstel 1. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze kenbaar maken. U richt uw bezwaar aan B&W per adres de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Lees verder over: Mahler, Weekberichten.