Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 4

Start bouw onderzoeksgebouw VUmc

Onderzoeks--en-Diagnostiekg_tcm9-106379Het Parool berichtte:’Het gebouw komt op de VU-campus aan de Zuidas aan de Boelelaan naast het ACTA. En biedt ruimte voor laboratoria, onderwijs en kantoren. De VU, VUmc, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) gaan er intensief samenwerken, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. In het nieuwe gebouw, genaamd 'Human Health en Life Sciences (H2LS)', proberen de betrokken partijen belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid het hoofd te bieden. Het gebouw is ontworpen door EGM Architecten.

Rondom Ombouw Amstelveenlijn

* Recent vond een informatieavond plaats over de laatste stand van zaken. Duidelijk werd dat sommige haltes definitief gaan verdwijnen niet alle bewoners zijn daar blij mee. Daarbij komt dat het tracé en de halets/stations in het gebied Zuidas nog in ontwikkeling is. In maart wordt definitieve bestuurlijke besluitvorming verwacht.

* Het Parool publiceerde 22 januari een artikel waarin zij alvast vooruitliep op wat reizigers te wachten staat.:”Reizigers tussen Zuid en Amstelveen zullen de komende jaren te maken krijgen met aanzienlijke vertraging en hinder. Tijdens de renovatie van metrolijn 51 en tramlijn 5 zullen die reizigers ten minste twee jaar de bus moeten nemen. Wanneer de metro's en trams niet meer zullen rijden, is nog niet duidelijk. Het werk aan het traject kan in 2014 of 2015 beginnen en zal dan ongeveer drieënhalf jaar duren. Gedurende die periode zullen de lijnen 51 en 5 tenminste twee jaar niet door Amstelveen en Buitenveldert rijden, schrijft de Amstelveense wethouder Jan-Willem Groot in een brief aan zijn gemeenteraad. Lees hier verder. 

Plan van aanpak fietsparkeren door stadsdeel Zuid

Wat de Zuidas betreft: “In plan staat wat er zoal is uitgevoerd en wat nog op stapel staat. met name op de Zuidas, rondom de stations Zuid en Rai zijn recentelijk de volgende maatregelen uitgevoerd: extra rekken (140 plekken) op de Parnassusweg; tegenover Waga Mama is een parkeervak (37 plekken) gemaakt alleen voor scooters; aan de Zuidkant van het station is capaciteit uitgebreid van grofweg 700 naar 1400 plekken.

Uit tellingen bleek dat er momenteel voldoende fietsparkeervoorzieningen zijn. Toch worden fietsen nog regelmatig hinderlijk geparkeerd, voor de winkels of het stationsingang. Dienst Zuidas heeft daarom de wens uitgesproken om een parkeerverbod buiten de voorzieningen in te stellen in samenhang met een parkeerduurbeperking.

In het gebied rond station Zuid wordt de ondertunneling van de A10 voorbereid en wordt station Zuid uitgebreid. Dit heeft groot effect op de parkeervoorzieningen. Zo zullen de voorzieningen aan het Matthijs Vermeulenpad verdwijnen. Er wordt nu door de Dienst Zuidas een ondergrondse fietsenstalling onderzocht op of rond het Mahlerplein. Deze moet gerealiseerd zijn voordat andere voorzieningen kunnen worden opgeheven.

De uitslag van de enquête leest u in deze pdf.def_rapport_12252 sept 2012 Bewonersonderzoek fietsparkeren

St Nicolaasklooster, Onbewoond Geheugen, een documentair performance project  op 16, 17, 23 & 24 februari 2013

Maakster Danielle van Vree verzamelt herinneringen, verhalen, beelden en gebeurtenissen door onderzoek en interviews met voormalige gebruikers van de gebouwen die de basis vormen voor het scenario van deze performance. Door middel van geluid, beeld, tekst en beweging wordt de ervaringsgeschiedenis van de gebouwen in de lege zalen geprojecteerd en door zes performers en het publiek opnieuw geconstrueerd als een levend deel van het collectieve geheugen. In dit ervaringstheater bewegen we ons oor de gebouwen als tussen fictie en werkelijkheid, tussen verleden en heden.

Lees verder over: Verkeer, Voorzieningen, Weekberichten.