Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 6

Aangepaste dienstverlening bij de Stadsloketten   Veel zaken kunt u 24/7 thuis online regelen. Stadsloket bezoeken? Houd u aan de regels. U kunt alleen nog langskomen op afspraak. Heeft u (milde) klachten? Verzet de afspraak en kom als u weer beter bent. Wij volgen de landelijke maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Bericht in Nul20: “Verdichten: Shanghai aan het IJ?        De stad is populair maar de ruimte is schaars, de woningnood is hoog en we willen het groen buiten de stad sparen. De voor de hand liggende conclusie is in de Amsterdamse Omgevingsvisie 2050 dan ook getrokken: verdichten en meer de lucht in. Al snel doemen beelden op van Chinese volgepakte steden. Gaat Amsterdam ook die kant op en zou dat erg zijn? Architect Daan Roggeveen vindt van niet. Het interview is opgenomen in de Zuidas bekijk het hier.” (Bron AT5) En: Bekijk hier de uitzending over de Meerwaarde van verticaal groen met o.a. Valley in de Zuidas.

Petitie buurtbewoners Pr. Irenebuurt (VIA)           De VIA is een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen voor hun voorstel voor een betere verkeersveiligheid in de Irenebuurt. BPZ steunt dit initiatief vandaar dat we het in dit weekbericht opnemen. Bekijk hier waar het gebouw Prinses Irenestraat (PI) 59 ligt en ga hier naar de website van initiatiefnemers van de VIA. Teken hier de petitie: houd onze buurt veilig!

Bericht op De Architect.nl: “De Zuidas: van financieel district naar woonwijk?  Er komen steeds meer woningen op de Zuidas in Amsterdam. Om van het gebied een leefbare stadswijk te maken moet de grote stedenbouwkundige korrel verkleind naar een fijnmazige structuur, denken ontwikkelaars. (Tekst Afke Laarakker)” Lees meer 

Ontwikkelingen locatieonderzoek en marktconsultatie Erotisch centrum   Nadat diverse verenigingen in en rondom het RAI-terrein hun bezwaren tegen de komst van het eroscentrum kenbaar hebben gemaakt bij de diverse bestuurslagen, is er ook een ingezonden brief Geen eros centrum bij de RAI! naar Het Parool gestuurd. Dus vooruitlopend op publicatie leest u in het pdf Geen eros centrum bij de RAI 2 febr 2022 def (1).

Magazine Hello Zuidas januari/februari leest u hier met mooie dubbele middenpagina Zuidas toen en nu 10 jaar later.

Berichten van Zuidas:
*Bestemmingsplan voor museum ter inzage     De vestiging van een museum voor hedendaagse kunst in het voormalige rechtbankgebouw aan de Parnassusweg vereist aanpassing van het bestemmingsplan. Inmiddels is ook een omgevingsvergunning aangevraagd. Laat u op 15 februari 2022 informeren. Lees meer

Nieuws uit B&W 3 februari 2022  Kunst en Cultuur, Monumenten en Erfgoed     Het college van B&W stemt in met de wijzigingen in de statuten van Stichting Stedelijk Museum Amsterdam (SSMA). De belangrijkste wijzigingen zijn dat bestuursleden met een tegenstrijdig belang niet meer deel mogen nemen aan besprekingen en besluitvormingen. Redenen voor ontslag, schorsing of aftreden van een bestuurslid of leden van de Raad van Toezicht worden opgenomen en bij afwezigheid van alle leden van de Raad van Toezicht ligt het toezicht tijdelijk bij de door de gemeente Amsterdam daartoe aangewezen personen. De aan-eiding voor deze wijzigingen is dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 van start is gegaan. Lees meer

Nieuwsbrief januari Vervoerregio: met o.a. “Marja Ruigrok: ‘Haast maken met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn’’ ‘Laten we niet dralen en haast maken met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp’, zegt bestuurslid van de Vervoerregio Marja Ruigrok. ‘We hebben nu echt bewijs op tafel dat dat de beste manier is om regionale, nationale en internationale knelpunten op te lossen. Bovendien heeft het een goed effect op woningbouw, werkgelegenheid en veiligheid. Laten we in het hele beslisproces zo snel mogelijk doorgaan naar de volgende haltes." Lees meer

Uit het Nieuws Amsterdam met o.a. De nieuwe regels Referendum organiseren    Een referendum organiseren is makkelijker geworden. Amsterdammers hebben daardoor meer invloed op hun omgeving en de toekomst van de stad. Wat verandert er? Lees meer in de nieuwsbrief.

Ter inzage en/of inspraak

* Ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het wijzigen van de vergunningen van het VU Medische Centrum voor de locatie/inrichting aan De Boelelaan 1117. Concreet worden er nieuwe voorschriften aan de vergunningen verbonden en worden er voorschriften ingetrokken. Zienswijzen: Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via dit webformulier. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam. Bekijk bericht  

*De afvalcontainers in de Wielingenstraat worden vernieuwd en krijgen meteen een nieuwe plek. Nu staan op twee locaties ieder drie containers, straks staan er vijf bij elkaar, tussen de Eendrachtstraat en de Krammerstraat. Niet mee eens? Tot 10 maart 2022 kunt u een zienswijze sturen naar contact@zuidas.nl, t.a.v. Thomas Bokeloh en o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbesluit afvalcontainers Wielingenstraat’. Uiteraard kunt u uw zienswijze ook achterlaten bij de balie van het Stadsloket aan de President Kennedylaan 923, t.a.v. Thomas Bokeloh. Bekijk bericht  

*t/m 13 februari ter inzage Hoofdgroenstructuur en wordt op 19 januari 2022 in de Commissie RO besproken en (als de commissie daarom vraagt) tevens besproken in de raad van 26 januari 2022. Lees meer De nieuwe Hoofdgroenstructuur wordt medio 2022 vastgesteld. Tot die tijd gelden de beleidsregels uit de Structuurvisie 2040.

* t/m 8 maart 2022* Rectificatie: – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot wijziging van de beleidsnotitie ‘Richtlijnen beheerplan behorende bij de jaarvergunning (art. 1.9) van de Bomenverordening 2014’. Inspraak Bekijk bericht  

* t/m 8 maart 2022. Rectificatie: Gemeente Amsterdam – kennisgeving inspraakprocedure, concept besluit tot de wijziging van de beleidsnotitie ‘compensatie en herplant van bomen’ Bekijk bericht     Een inspraakreactie indienen kan per mail: naar Inspraak.bomenbeleid@amsterdam.nl of -per post en richten aan: Gemeente Amsterdam Directeur Ruimte en Duurzaamheid t.a.v. team Groene en Gezonde Stad, o.v.v. inspraak ‘Herplant en compensatie’, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

9 februari, vergadering stadsdeelcommisie, 19.30, in verband met coronamaatregelen geen toegang voor publiek   Op de agenda o.a. Buurtbudgetten, adviesaaanvraag Zuidasdok en musem in oude rechtbank.

9 februari vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen 09:00 uur,  Willem Kraanzaal   Met op de agenda o.a. bij TKN 18 Puntensysteem voor Natuurinclusief bouwen Commissie WB Voordracht Voordracht;  1. Raadsinformatiebrief natuurinclusief bouwen tenders.pdf Bijlage;  2. Bijlage Puntensysteem voor Natuurinclusief bouwen 2021 (1).pdf Bijlage

9 februari, 13:30 uur, vergadering raadscommissie RO, Willem Kraanzaal (Commissiezaal) stadhuis. Met op de agenda o.a, Zuidas en Marineterrein agendapunt 14 Commmissie RO (2) Voordracht Voordracht ;  Bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij Halfjaarlijkse Rapportage Zuidasdok, 1 januari tot en met 30 juni 2021.pdf Bijlage ;  Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2021 Definitief.pdf Bijlage. Bij Agendapunt 15 Voortgang gebiedsontwikkeling middengebnied Kenniskwartier  Commissie RO (2) Voordracht Voordracht ;  Raadsbrief voortgang gebiedsontwikkeling middengebied Kenniskwartier nov. 2021.pdf. Agendapunt 17 Commissie RO (2) Voordracht Voordracht ;  Bijlage 1 Aanbiedingsbrief bij Halfjaarlijkse Rapportage Zuidasdok, 1 januari tot en met 30 juni 2021.pdf Bijlage ;  Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2021 Definitief.pdf Bijlage.

10 feb. 09.00 uur vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water (MLW) Digitaal     Met op de agenda  VVL TKN 1 Afronding aanvullend door Nationaal groeifonds gevraagd onderzoek (o.a. doortrekken N/Zlijn)  Commissie MLW (1) Voordracht ;  Bijlage 1 – Kamerbrief Indiening proposities Nationaal Groeifonds.pdf Bijlage;  Bijlage 2 – Integrale eindrapportage ZWASH 5.pdf Bijlage;  Bijlage 3 – MKBA ZWASH 5.pdf Bijlage;  Raadsinformatiebrief afronding groeifonds BM en GS.pdf Bijlage;. En bij Zuidas en Marineterrein TKN 15 Waterstrategie Zuidas;  commissie MLW Voordracht Voordracht;  20211207 DEF Waterstrategie 2022 2026.pdf Bijlage   Raadsinformatiebrief bij Waterstrategie Zuidas 18 januari 2022.pdf .

16 februari 13.00 uur in de raad vervolg erotisch centrum vanwege motie(s). Samen met o.a. De Mirandbuurt had BPZ een verzoek ingediend maar tot op heden hebben we alleen bericht gekregen dat men nog bezig.

Kunst en Cultuur

Check vooraf bij de organisaties of en hoelaat een activiteit plaatsvindt. Coronamaatregelen kunnen van kracht zijn.

*Iedere woensdag tussen 15-18 uur Thomas Troostcafé in De Thomas, Pr. Irenestraat 36  Lees meer 

*Iedere donderdag van 9:00 – 17:00 uur markt op het GershwinpleiLees meer 

*Om de week op vrijdag, 16:00 Zuidas Today Talkshow op Youtube 

Cultuurcentrum Griffioen, Boelelaan 1111     Bekijk hier de agenda. Lees meer over de toegang

Filmhuis Rialto Vu, De Boelelaan 1111 Nu weer open. Bekijk de agenda hier met op dinsdag 8 februari; 13.15 –  Amélie – 20th anniversary ; 16:50Licorice PizzaRialto VU Tickets bestellen; 17:00West Side Story  Tickets bestellen; 17:30Olga Rialto VU  Tickets bestellen; 17:45Tout s'est bien passé  Tickets bestellen .

7 feb, 19.30 – 21.30, in Circl, Mahlerlaan    Week van de Circulaire Economie opening bij Circl  In deze openingssessie van de Week van de Circulaire Economie bekijken we de documentaire 'Going Circular' en bespreken we de kansen voor de Nederlandse economie. Wat kunnen we doen om circulariteit te versnellen? Welke goede voorbeelden zijn er al? En wat kun je als consument zelf doen? Stel al jouw vragen aan de experts in de Q&A na de documentaire. Lees meer

9 februari 10:30 – 11:30 Dance Connects moderne Dans / Buiten 60+, in het Beatrixpark / Pierenbad – Amsterdam / Zuid door Petra van Aken. Bekijk het rooster hier.

10 februari Eerste ThomasBoek van 2022 -boekespreking Lees meer

15 februari – 12.30 Lunchconcert, door het Astra Trio in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Met Emirhan Tuga, klarinet, Monika Geibel, viool wn Olla Buck, piano. Zij spelen werken van Pierre Max Dubois  (1930-1995) zoals Suite pour Violin, Clarinette et Piano (1968), – Chanson pour Nathalie en Serenade. 

21 februari, 11.00 – 13.00 online Masterclass van Circl BENG! De weg naar energieneutrale gebouwen Masterclass BENG & Klantcase ABN AMRO    Aanmelden kan hier.

25 februari 2022 Thomasfilm The Last Duel (met o.a. Matt Damon). #metoo in de Middeleeuwen, beslecht met een duel…. Lees meer in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36

1 maart – Frank Bridge kwartet 12.30 lunchconcert in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met Hans van Beelen. Piano; Orzse Adam. Altviool; Florien Hamer. Cello; Jacob Plooij. Piano. Programma: Frank Bridge (1879-1941) Phantasy Piece in fis klein en Gustav Mahler (1860-1911) Pianokwartet in a klein.

26 maart Open Toren Dag Amsterdam  Deze zal alleen doorgaan wanneer de dan geldende corona maatregelen het toelaten!  Eind februari meer info.

22 april Amstelpark 50 jaar     Dit jaar bestaat het Amstelpark 50 jaar, en dat wordt groots gevierd! Op op Earth Day, trapt Zone2Source het feestjaar af met de opening van hun Shadow Floriade. Lees meer in de nieuwsbrief . En 15 mei gaat het feest verder en wordt het jubileum '50 jaar Amstelpark' gevierd met exposities, wandelingen, een audiotour en de overhandiging van ons kado aan het Amstelpark. De Rafaëlstichting is de opvolger van het tekenkabinet want de textielwerkplaats van Iambe (onderdeel van de Raphaëlstichting) maakt in 2022 haar entree in het Amstelpark.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

Voorjaar en zomer 2022 werkzaamheden Zuidasdok, station Zuid, afsluiting A10 Zuid en het OV meer informatie vindt u hier.

Omleidingsroutes bij de herinrichting A.J. Ernststraat               De straat is voor auto’s afgesloten tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (uitgezonderd bestemmingsverkeer voor de seniorenflats). Fietsers gaan via de De Boelelaan. Voetgangers kunnen langs het werk lopen. De planning kan door omstandigheden afwijken: Fase 2: t/m 25 maart 2022; Fase 3: van 28 maart tot en met 15 april; Fase 4: van 18 april 2022 tot en met 22 juli; Fase 5: van 22 augustus 2022 tot en met 14 oktober 2022

Mogelijke geluidshinder   Strawinskylaan 1  werken buiten de reguliere werktijden (maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode:

  • – Wk 6: maandag 7 feb. t/m vrijdag 11 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur;
  • – Wk 7: maandag 14 feb. t/m vrijdag 18 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur;
  • – Wk 8: maandag 21 feb. t/m vrijdag 25 feb. 2022, van 19:00 tot 22:30 uur. De ontheffing betreft een tijdelijk ontheffing voor de duur van 20 werkdagen gedurende de Corona crisis. Aanvrager: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten Nederland B.V. Bekijk bericht  

T/m juni 2022 werkzaamheden Europaplein Oost   Vanaf januari start het inrichten. Parkeerplaatsen verwijderen en aanleggen groen en speelvoorzieningen, de zitelementen en het kunstwerk ‘Virtual Fountains’ . Volgens de planning is het plein deze zomer klaar zijn voor gebruik.

 

BEKENDMAKINGEN: Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg 

Verkeersbesluit  * Catharina van Rennesstraat 3 opheffen gehandicaptenparkeerplaats Bekijk bericht   

APV Objecten, Europaboulevard 24, 07-02-2022 t/m 22-04-2022 Bekijk bericht   

APV Object, Gustav Mahlerlaan 300, 9-2-2022, Gustav Mahlerlaan 300 Bekijk bericht   

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf   * De Boelelaan 1110 Bekijk bericht   

Aanvraag omgevingsvergunning  * Parnassusweg 701 Bekijk bericht   

Aanvraag evenementenvergunning  * Zuidplein 136 Bekijk bericht     10-06-2022- t/m:11-06-2022, 11:00 – 17:00. Bezoekers drukste moment: 15. Activiteiten: Per tijdvak kunnen 2 deelnemers abseilen van het WTC. Op de grond kunnen (wanneer de regels dit toestaan) vrienden en familie even komen kijken. Er zijn geen nevenactiviteiten.

Beslistermijn verlengd    * Beethovenstraat 553, Amsterdam  het plaatsen van gevelreclame aan gebouw Bekijk bericht   

Omgevingsvergunning verleend  * Strawinskylaan 2001, Amsterdam  plaatsen verlichte reclame Bekijk bericht    , Parnassusweg 220, Amsterdam – verbouwen voormalig rechtbankgebouw Bekijk bericht   

Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas Parnassusweg 220 partiële herziening, ontwerp omgevingsvergunning bouw, afwijken bestemmingsplan, wijzigen monument en bomenkap, en ontwerp verkeersbesluit  Zie ook Zuidas-Parnas Parnassusweg 220 partiele herziening (bestemmingsplan)

 

 

 

 

 

 

á

 

Lees verder over: Algemeen, Dok, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kenniskwartier, Kunst & Cultuur, OV, Parnas, RAI, Strawinsky, Verkeer, Weekberichten.