Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 14 & 15

Teken de petitie voor Schone lucht

De eerste resultaten zijn inmiddels bekend en kunnen hier bekeken worden: (Webiste link). U vint er ook de petitie.

Het Parool kopte:”De bouw van de tunnel onder de Zuidas zal financieel uit de hand lopen.“ Bovendien komt die tunnel nooit op tijd klaar én is hij straks overbodig. Dat zegt emeritus hoogleraar Hennes de Ridder in Het Parool van 31 maart. 'In Parijs kunnen ze met minder toe. Meer info…

Opiniestukken over Zuidas en de tunnel in Het Parool

Zuidas groener! Ingezonden brief raadsleden in Het Parool

De Zuidas kan door het ondergronds brengen van de A10-Zuid een aantrekkelijk en bijzonder woongebied worden. Internationale voorbeelden laten zien hoe, schrijven raadsleden Bart Vink (D66) en Daniël van der Ree (VVD) in een ingezonden brief in Het Parool. Om het echt aantrekkelijk te maken, is vooral meer groen nodig Bart Vink (D66) en Daniël van der Ree (VVD)
Meer info…

En op 1 april Zuidasplan nog geen gelopen race (Website link)

Lijnennetvisie 2018 28 april vergadering raadsessie VV Regioraad 12.30 stadhuis Er is een extra vergadering op 28 april. Voorafgegaan door de raadssessie verkeer en vervoer. Behandeld wordt de OV-lijnennetvisie van de Stadsregio. Wanneer deze wordt aangenomen, geeft de Regioraad een vrijbrief aan het DB van de Stadsregio en de vervoerders om het fijnmazig OV vergaand uit te hollen. Organisaties kunnen in spreken bij genoemde raadssessie en ruimschoots vóór deze sessie schriftelijk commentaar leveren aan de woordvoerders verkeer en vervoer in de Regioraad.

En: De Vereniging Stadsvervoerbelang voert samen met de ANBO gesprekken met de woordvoerders van PvdA, D66, SP en GroenLinks. Over vervoerplannen dient niet eenhoofdig door het DB van de Stadsregio te worden besloten, maar hierover dient democratisch te worden besloten door de Regioraad van de Stadsregio en ook dient hierover inspraak plaats te vinden,” aldus een vertegenwoordiger van de Vereniging Stadsvervoerbelang.
Meer info…

De Amstelveenlijn heeft een nieuwe website.

http://amstelveenlijn.nl

Gebiedsagenda stadsdeel Zuid Op 15 april is er gelegenheid tot inspreken bij de bestuurscommissie. Wat ging er aan vooraf? Op 17 maart kregen verschillende bewonersgroepen 5 minuten de tijd om hun visie op het gebied Zuidas te geven. Lees de powerpointpresentatie van BPZ Stadsdeelmaart2015. De buurtgesprekken die zijn gevoerd diendden ter voorbereiding van de gebiedsagenda 2016-2019. In de gebiedsagenda staan de specifieke prioriteiten waaraan de gemeente de komende jaren wil werken. Op 15 april besluit de bestuurscommissie Zuid over de gebiedsagenda. Bewoners kunnen dan desgewenst inspreken. De gemeenteraad stelt de gebiedsagenda op 1 en 2 juli vast.”
Meer info…

pic1Indienen zienswijze bij OTB en OBP t/m woensdag 22 april 2015 1. Tracebesluit ? Hier gaat u naar de webpage voor de inspraak over het Tracebesluit en OTB MER (het Participatie Platform van de overheid). (Link naar online formulier) 
2. Bestemmingsplan? Uw zienswijze indienen voor het OBP kan schriftelijk bij de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: de directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Hier vindt u alle documenten die bij de ruimtelijke plannen horen. Hier vindt u de brochure met de ruimtelijke plannen en thema’s ZuidasDok in vogelvlucht (pdf).

https://denkzuidas.witcommunicatie.nl

Geef voor 16 april uw mening over Zuidas.

Reactie dienst Zuidas op artikel in Het Parool over ondertunneling

In een artikel van het Parool vanmiddag werd door emeritus hoogleraar Hennes de Ridder gesuggereerd dat het project Zuidasdok overbodig zou zijn en en Zuidas als woonlocatie geen succes zal zijn. Hieronder onze reactie op dit artikel. (Link naar reactie)

23 april extra avondvergadering van de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening, De Rooszaal, 0239, 19.30 – 22.30 uur

Agendapunt Ruimtelijke Ordening Zuidas, punten 21 -Wonen op Zuidas, 22- Beethoven en Mahlerplein in beeld en 23 Vrijgeven voor ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden Nr. BD2015-005121. De bijlagen op de agenda

vindt u hier.

College presenteert Agenda Groen

In de Agenda Groen die het Amsterdamse college donderdag 9 april vrijgaf, staat dat elke Amsterdammer binnen enkele minuten in een groene omgeving moet kunnen zijn. Daarom wordt ingezet op meer groen in de buurt, betere stadsparken en toegankelijkere natuur om de stad heen. De Agenda wordt onder andere aan de bestuurscommissies van de stadsdelen voor advies voorgelegd, en daarna besproken in de gemeenteraad. Lees de concept Agenda hier.

Presentatie Durzaamheidsverslag 2014 Zuidas

Op 2 april werd het Duurzaamheidsverslag Zuidas 2014 gepresenteerd aan alle bedrijven en belanghebbenden op Zuidas! Zuidas, Hello Zuidas en Green Business Club Zuidas hebben hier samen de afgelopen zes maanden hard aan gewerkt. Lees hier verder…

THE ROAST ROOM in RAI Atrium geopend

In de strakke uitbouw van het nieuwe gebouw van Amsterdam RAI kan vanaf 7 april genoten worden van mooie stukken vlees, burgers, vleeswaren en ambachtelijke worsten uit de eigen slagerij. Het nieuw hoogwaardige restaurant THE ROAST ROOM met eigen slagerij is een mooie toevoeging voor Zuidas Amsterdam.
Meer info…

‚ÄčWerkzaamheden Schipholtunnel

Rijkswaterstaat werkt nog 1 weekend namelijk op 24-27 april van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur in de Schipholtunnel. Eén tunnelbuis is steeds het hele weekend afgesloten. Verkeer voor deze richting wordt omgeleid. Meer informatie over dit project vindt u op de website vanAnaarBeter.

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg

GVB werkt t/m 17 april aan de railsvervanging op de kruising Stadionweg met de Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Daarna 2 dagen asfalteren. In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart t/m vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat

1.t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven. 
Meer info…

2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk duurt tot ca 15 april. De werkzaamheden in de Prinses Irenestraat starten op dinsdag 7 april en duren naar verwachting tot medio augustus. De werkzaamheden zijn nodig voor de voorbereiding voor het Zuidasdok. 
Meer info…

pic4

 

 

 

 

 

Bekendmakingen gemeente, bestuurscommissie stadsdeel en provincie Bekendmaking

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gebied Vivaldi. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Ringweg A10 aan de noordkant, de Europaboulevard aan de oostkant, De Boelelaan aan de zuidkant en de Antonio Vivaldistraat aan de westkant. Halverwege 2015 wordt het plan ter inzage gelegd. 
Meer info…

Verleende omgevingsvergunning bouw

* Gustav Mahlerlaan 3005 1081LB: voor het plaatsen van een aantal tijdelijke zeecontainers en twee geodetische koepels, Datum beschikking: 07-04-2015, Dossiernummer: OLO 1577117. Bezwaar indienen moet binnen zes weken 
Meer info…

* Fred Roeskestraat 86 1076ED, het plaatsen van een fietsenstalling, ten behoeve van het geert Groote College, met bestemming daarvan tot stallingruimte. Datum beschikking: 02-04-2015. Dossierkenmerk: OLO 1579239 De vergunning en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 9 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het stadsdeel Centrum, Informatiebalie/ Voorlichtingsloket, Amstel 1
Meer info…

* Fred Roeskestraat 86 1076ED, het oprichten van een woongebouw, met bestemming daarvan tot 110 huur- en 67 koopappartementen en aanleggen van een in- en uitrit (02-04-2015). Datum beschikking: 02-04-2015 Dossiernummer OLO-1578403. (Link naar de bekendmaking) * Fred. Roeskestraat – 1076: voor het kappen van 5 bomen, datum ontvangst: 27-03-2015, dossiernummer: Z 17452, OLO 1727177.
Meer info…

Expositie Zuidas ondergronds t/m 5 juni 2015 in de tunnel onder het WTC Amsterdam (Zuidplein). Zuidas Ondergronds legt in heldere taal uit hoe complexe systemen voor water, energie en datacommunicatie de vitale functies van Zuidas bedienen. Bij binnenkomst in het WTC neemt u de roltrap naar beneden en loopt u naar de tunnel onder het plein. U kunt terecht op werkdagen van 06:00 tot 20:00 uur. 
Meer info…

Pure Markt in het Amstelpark

Vanaf zondag 12 april t/m 11oktober 11-18:00 uur ieder tweede zondag van de maand.

Agenda van april in De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2 20 april Filosofietafel over De dood en 28 april Lunchpreek door Marli Huijer filosoof, 12.40-13.00 uur.
Meer info…

tot 17 mei expositie Black2 van Zone2source, het Glazenhuis, Amstelpark

Black2, Malevich and ArtScience

17 april In search of Black, excursie van 16.00–17.30 uur

Black2: Malevich and ArtScience, symposium op woensdag 6 mei, 14.30–18.00 uur
Meer info…

28 april lunch concert door Duo Sans Souci, 12:30-13:00 uur Thomaskerk

Annoesjka Cabo, viool, Frans van Dalen, piano en Evelyne Overtoom, zang. 
Meer info…

In april: Tulpen op drie pleinen in Zuidas

In april bloeien er overal in Amsterdam tulpen. Ook op de drie grote pleinen in Zuidas; het Gershwinplein, Mahlerplein en Zuidasplein. Hier groeien tulpen in allerlei kleuren om bewonderd te worden door het publiek. Breng tijdens het Tulp Festival Amsterdam dus ook een bezoekje aan Zuidas! En: De Amsterdam Zuid wandelroute staat uitgestippeld in de speciale Tulp Festivalgids. De gids, op te halen bij informatiecentrum Zuidas, bevat routes en beschrijvingen van de uiteenlopende tulpennamen.
Meer info…

ArtZuid 2015 Concentratie & Verdieping 22 mei-22 september

De vierde editie van de tweejaarlijkse internationale sculptuurroute in Amsterdam wordt gehouden van 22 mei – 22 september 2015. Rudi Fuchs, voormalig directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, en tentoonstellingsmaker Maarten Bertheux presenteren een innovatief tentoonstellingsconcept met 18 ‘podia’ op de open plekken van de route. Concentratie en verdieping is het motto. (Link naar website)

 

Lees verder over: Weekberichten.