Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 1

BPZ wenst u een inspirerend 2016        We hopen u binnenkort op een van onze thema-avonden te ontmoeten. en schroom niet om ons te emaillen als u een vraag of idee heeft.

28 januari 2016 thema-avond BPZ, 1 op het DOK, 19.30-21.30, kleine theaterzaal, Huis van de wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112

Omgevingsmanager Martijn Overmulder presenteert de laatste stand van zaken over Zuidasdok (A10 ondergronds)en de gebiedsmakelaars vertellen bij wie u terecht kunt met initiatieven voor Buitenveldert/Zuidas één leef- woon- en werkgebied. Na afloop nieuwjaarsborrel en een hapje. Lees het artikel dat in de Wijkkrant januari 2016 verschijnt. En het vorige artikel Blijft Zuidas een eiland? dat verscheen in de editie van december 2015. Lees  hieronder ook de nieuwe Visie Zuidas 2015, Leef Zuidas 2016-2020 en Bouwstenen Visie Zuidas.  

14 januari rondleiding bouwlplaats Mahlerplein

Bam geeft t/m mei maandelijks rondleidingen op de bouwplaats Mahlerplein. 14 januaris is de eerste van 2016. De rondleidingen vinden plaats van 15:30 – 17:00. Inschrijven kan hier.

 Concept Nieuwe Visie Zuidas 2015 gepubliceerd en ter inzage

De inspraakperiode loopt van half januari  tot begin maart. In 2016 wordt de definitieve Visie vastgesteld door de gemeenteraad. De Nieuwe Visie Zuidas 2015 voorspelt meer levendigheid, meer woningen, meer groen, meer kennisintensieve bedrijven. Maar, volop bouwen vraagt aandacht voor leefbaarheid en bereikbaarheid. Lees meer in de pdf’s Visie Zuidas (PDF, 9.5 MB), Leef Zuidas (PDF, 1.8 MB), Bouwstenen Visie Zuidas 2015 (PDF, 6.8 MB) (afb. Impressie: CIIID/Cees van Giessen)

Plan van aanpak de De Boelelaan Oost goedgekeurdOp 16 december 2015 stemde de gemeenteraad in met het plan voor de aanpak van de De Boelelaan Oost. De voorbereiding van het werk start in februari met bomenkap. In het eerste kwartaal van 2018 moet het werk af zijn. Dienst Zuidas gaat in gesprek met omwonenden ivm de effecten van de werkzaamheden.

Gebiedsplannen 2016 Amsterdam Zuid vastgesteld

De bestuurscommissie van Zuid heeft op woensdag 16 december de gebiedsplannen 2016 voor stadsdeel Zuid unaniem vastgesteld. Het gaat om de plannen voor de gebieden Oud Zuid, De Pijp/Rivierenbuurt en Buitenveldert/Zuidas. In de drie plannen staan per gebied, en gebaseerd op de doelstellingen uit de Gebiedsagenda 2016-2019, de activiteiten die het komend jaar worden uitgevoerd.

AT5 berichtte: over Skyline verandert in 2018 (hoogbouw ( o.a. Zuidas)) in de stad

Verplaatsing kindercampus voltooid

Met 42 krikken is 1 miljoen kilo aan gebouw en inrichting verplaatst. De sterke wind was bij aanvang even spelbreker bij het verplaatsen van het schoolgebouw. lees verder in Het Parool.

Restaurant Baut van Stadionplein naar Zuidas

Uit Het Parool: “Na de opening op 15 januari hebben de eigenaren tot in ieder geval eind mei toestemming om te blijven. Een medewerker spreekt echter de hoop uit dat de locatie langer aangehouden kan worden.” lees verder

Van der Valk gaat in Vivaldi een viersterrenhotel met 245 kamers realiseren

Het hotel van het nieuwe Exclusief-label is gepland in deelgebied Vivaldi. Dat bleek uit de Visie Zuidas 2015 die Amsterdam op 22 december heeft bekendgemaakt. lees verder op Vastgoedmarkt.nl of hier. In de nieuwe Visie 2015 leest u op blz 43 verder.

Exporuimte AKZONobel in de Beethovenstraat geopend

Het Parool berichtte:“ De Zuidas krijgt dankzij AkzoNobel een museum. Het concern brengt een deel van zijn kunstcollectie onder in zijn nieuwe hoofdkantoor aan de Beethovenstraat. De permanente expositie is straks voor iedereen toegankelijk. De tentoonstelling wordt wisselend samengesteld door de stichting AkzoNobel Art Foundation. Nu is de kunstcollectie alleen te zien in de vestigingen van AkzoNobel en is deze voor het publiek alleen online zichtbaar. Naast kunstwerken huisvest het nieuwe kantoor 600 medewerkers.” 

Kantoor paviljoens Handel opgeleverdHet kantoorgebouw bevindt zich in de parkzone aan de zuidzijde van de Fred. Roeskestraat met aan de achterzijde begraafplaats Buitenveldert. De bedrijven die gevestigd zijn in HANDEL zijn allen werkzaam in de financiële sector en kiezen bewust voor kleinschaligheid, dat berichtte Bouwwereld.nl. Lees meer

Beethoven 500 bijna geheel verhuurd

G&S Vastgoed heeft kantoorruimte in haar nieuwbouwontwikkeling 500 Beethovenstraat op de Zuidas aan Holland Corporate Finance. Holland Corporate Finance betrekt dit jaar nog de tweede verdieping van ongeveer 800 m2, van het gebouw. De derde tot en met de bovenste (zevende) verdieping heeft G&S al verhuurd. Hierdoor blijft nog 2.000 m2 beschikbaar voor verhuur. G&S Vastgoed levert 500 Beethovenstraat in het tweede kwartaal van 2016 op. Lees verder op vastgoedmarkt.nl 

Groene start voor Zuidas in 2016

Bart van Zoelen van Het Parool berichtte over een onderzoek dat in januari 2016 start om met extra harige kamerfoelie het fijnstof in Zuidas te reduceren. De planten komen in verplaatsbare bakken. 'Het plantje is Green Junkie genoemd omdat het fijnstof opeet,' zegt Charlotte Lelieveld van het aan de Universiteit Wageningen verbonden onderzoeksinstituut Alterra. De subsidie voor het onderzoek is verstrekt door AMS institute (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions)." lees verder

BPZ diende zienswijze in op concept bestemmingsplan Vivaldi

Er is aandacht gevraagd voor bewonersparkeren en opstapplaatsen van touringcars. Ook bewoners van de enige woontoren hadden dit probleem geagendeerd. Lees verder in het pdf zienswijzeVIVALDIdecember2015-4

Gratis pendeldienst GPl bus 461 en 463 van en naar Gelderlandplein De vertrektijden van bus 461 vindt u hier en van 463 hier 

Interview in Hello Zuidas met directeur Kees Noorman van ondernemersvereniging ORAM 

Hij uit  zijn zorgen rondom de slechte bereikbaarheid en overlast door de bouw van project Zuidasdok. lees verder op pag. 14 van hello Zuidas (Engelse versie) of in het Nederlands 

Nieuws uit de Regioraad 15 december 2015 en DB 12 december 2015

De regioraad promoveert het project Ombouw Amstelveenlijn van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase zodat de aanbesteding voor het tracédeel tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk kan starten. De portefeuillehouder wordt gemandateerd om de Bestuursovereenkomst Ombouw Amstelveenlijn te ondertekenen. Ook komt een budget van € 213,75 miljoen. Het DB van de Stadsregio Amsterdam wordt gemandateerd om de opdracht tot realisatie te verstrekken. 
Het DB verleende € 50.000,- financiering aan de Kroonenberggroep voor het opstarten van een particulier initiatief voor aanvullend openbaar vervoer om samen met GVB Buitenveldert en de Zuidas te verbinden met het Gelderlandplein.

AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

 

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage     Afwerken van de betonvloeren (vlinderen): december 2015- maart 2016,. Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016. Aanbrengen ankers voor de keerwand: in de nacht van 6 en 7 januari 2016. Kappen van bomen: in de week van 4 januari 2016. lees verder

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     De stadsverwarmingsleidingen van Nuon Warmte worden verlegd. Het tracé van de nieuwe leidingen ligt deels onder de A10. Vanaf begin november is op twee locaties een werkterrein gemaakt om boringen voor deze nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken: één in de Antonio Vivaldistraat en één in het Beatrixpark. De werkzaamheden van de persboringen duren tot mei 2016.

11 januari start werkzaamheden verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan     De werkzaamheden duren tot eind juni 2016.  
Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

vanaf 4 januari  2016 werkzaamheden verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer      De werkzaamheden starten op maandag 4 januari 2016 en worden begin april 2016 afgerond. Het werk wordt in vier fasen uitgevoerd:  Fase 1: bouw gasreduceerstation, duur 10 weken, Fase 2: gestuurde boring gas, duur 1,5 week, Fase 3: oversteek gasleiding A.J. Ernststraat, duur 1 nacht,  Fase 4: afbouw gasreduceerstation en aansluitingen gas oost en westzijde, duur 2 weken. Bereikbaarheid: auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden. 

t/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Het Uitvoeringsbesluit met het Definitief Ontwerp voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost is vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en inrichtingseisen uit de Nota van Uitgangspunten, de scope van het project en het maaiveld ontwerp, opgenomen. Waarbij de De Boelelaan onder meer een volwaardig profiel van 2 keer 2 rijstroken krijgt, ruime voetpaden en vrij liggende éénrichting fietspaden en bomenstroken aan weerszijden van de weg.

Ontwerpbesluit stadsdeel 

* De Boelelaan 1065, 1082 SB: voor het brandveilig gebruik van de begane grond van het gebouw voor maximaal zevenendertig personen waarbij aan meer dan vier personen nachtverblijf verschaft kan worden, verzonden d.d. 16 december 2015. OLO-nummer 1975819. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage bij het loket van stadsdeel Zuid. Niet mee eens? Informatie over zienswijze indienen.

Aanvraag omgevingsvergunning

* Fred Roeskestraat ter hoogte van 74 A, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats ten behoeve van een passagiersvaartuig, ingekomen d.d. 23 november 2015. OLO-nummer 2073319. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u of een zienswijze indienen, of bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunningen

* Europaboulevard/ kruising A.J. Ernststraat, 1083 AD: voor het kappen van twee platanen ( Platanus hispanica) in de openbare ruimte met de boomnummers 198483 en 156573, verzonden 14 december 2015. OLO-nummer: 2055489. 

* IJsbaanpad 43, 1076 CV: voor het plaatsen van drie padel tennisbanen aan de achterzijde op het terrein van het Frans Otten Stadion voor een periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 (3 jaar). verzonden d.d. 18 december 2015. OLO-nummer 2087165. 

Voor het inzien van de stukken, kunt u via 14020 een afspraak maken. Informatie over bezwaar maken. 

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 22 (RAI), 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 2016" op 27 april 2016 van 12:00 uur tot 20:00 uur. Dossiernummer 2015-15422. De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. 

Aanvragen horecavergunning

* George Gershwinlaan 534 Unit 2, 1082 MT: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2015-15436.

* Europaplein 8, 1078 GZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf zonder terras. Dossiernummer 2015-15551. De aanvragen liggen twee weken ter inzage bij het loket van het stadsdeel Zuid. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via 14020. Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze richten aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Waterschap

* Verleende watervergunning voor het verlengen van de termijn voor gebruik CCA t/m 2020 ter hoogte van De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam – AGV – W-15.03171 Voor het bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan 1067, 1082 SB Amsterdam- AGV – W-15.03086.

ODNZKG 

Aanvragen omgevingsvergunning

* Herprofilering van de De Boelelaan. De ontwerp-beschikking ligt vanaf vrijdag 4 december 2015 6 weken ter visie, tot 15 jan 2016.

 * De aanvraag betreft het bouwen in afwijking van omgevingsvergunning olo 1493443 t.w. uitbreiden 8e verdieping gebouw Noma. Ontvangstdatum aanvraag: 18-12-2015. Aanvrager: NOMA House V.O.F.. Zaaknummer: 226218. Nog geen bezwaar en beroep mogelijk.

* Europaplein 22, De aanvraag betreft het planologisch wijzigen van de bestemming, met bestemming daarvan tot ligplaatsen voor elektrische passagiersvaartuigen. Ontvangstdatum aanvraag: 6-12-2015. Zaaknummer: 212855. 

* Verlengen van perron 1 van Station Amsterdam Zuid. Ontvangstdatum aanvraag: 15-12-2015. Aanvrager: ProRail B.V. . Zaaknummer: 199125.

* voor het kappen van 5 bomen aan de Eurpoaboulevard 2A, ontvangstdatum aanvraag: 04-01-2016, Aanvrager: Gemeente Amsterdam, Zaaknummer: 284638. Staat niet pen voor beroep. 

* voor het kappen en verplanten van 5 bomen aan de Strawinskylaan 59, Ontvangstdatum aanvraag: 29-12-2015, Aanvrager: Gemeente Amsterdam. Zaaknummer: 265021. Er is geen beroep mogelijk.

Verleende kapvergunning

* kap van 2 bomen Zuidelijke Wandelweg. Verzenddatum beschikking: 17-12-2015. Aanvrager: Gemeente Amsterdam RVE Zuidas. Zaaknummer: 152194.

Verleende omgevingsvergunningen

* Voor het tijdelijk plaatsen van een damwandconstructie, gelegen in het water naast het Gaasterlandpad. Verzenddatum beschikking: 04-01-2016. U kunt tot 16 februari reageren.

Voor het gedeeltelijk veranderen van de entree van het WTC Amsterdam. Verzenddatum beschikking: 29-12-2015, Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Reageren kan tot 10 februari.

* Vergunning voor het mogelijk maken van een horecafunctie Prinses Irenestraat 31Reageren kan tot 6 februari.

* Vergunning inpandig veranderen van het pand Pr. Irenestraat 31-33 i.v.m. de tijdelijke wijziging van het gebruik met een instandhoudingstermijn van maximaal 13 maanden. Reageren kan tot 6 februari.

 

12 januari Tafelrede, De nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2

19 januari 2016, 12:30-13:00 uur lunchconcert Saudade trio, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Het trio bestaat uit Rita Mendes, klarinet, Raquel Pavón Fernάndez, altviool, Inés Costales, piano en speelt erken van Mozart en Schubert. 

Zaterdagmiddag 23 januari 13.00-16.00 organiseert het Natuur & Milieuteam van Zuid weer een zadenruilbeurs in Zuid samen met Buurtmoestuinvereniging Zuiderkruid. Locatie Gaasterlandstraat 3 (Old School)

t/m 14 februari, tentoonstelling Entropical van kunstenaars Debra Solomon en Jaromil Rojo in Het Glazen Huis, Amstelpark De tentoonstelling gaat in op de achtergrond van digitale transacties. Het verbinden van digitale waardecreatie en de praktijk van stadslandbouw komt tevens aan bod. Op de laatste dag van de tentoonstelling worden stadslandbouwers en geïnteresseerden uitgenodigd om de tempeh matten op te halen. De matten kunnen gebruikt worden ter verbetering van de stedelijke bodemvruchtbaarheid. Deze middag zal op feestelijke wijze worden gevierd. 

t/m 12 maart 2016 Expositie WHAT?, Amstelveenseweg 500, het vm INGhouse    donderdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. De bovenste etage van het voormalig ING House, sinds 2015 omgedoopt tot Infinity, vormt vanaf 18 december de locatie voor de eerste tentoonstelling over onze woon-werkcultuur. Met aandacht voor Wonen en werken op Zuidas. Georganiseerd door ARCAM.

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Inspraak, Organisatie, Vivaldi, Weekberichten.