Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 1 & 2

Inspraak
1. Inspraak op nota deelfiets t/m 16 februari.   De gemeente wil minder geparkeerde en stilstaande fietsen op straat. De gemeente ziet een oplossing in deelfietsen. De gemeente wil beleid en u mag daarop inspreken. Het gaat om een proef van maximaal 3 jaar. Dat is om te leren en om het beleid tussentijds aan te passen. Onderdeel is een parkeerverbod voor deelfietsen. Gewezen wordt op de (gratis) gemeentelijke fietsstallingen. Op de kaart ziet u waar de deelfietsen kunnen staan en waar er een parkeerverbod geldt. Onderdeel van het nieuwe beleid is ook dat aan maximaal drie aanbieders straks een vergunning wordt verstrekt. Naast deelfietsen biedt het beleid ook mogelijkheden voor een proef met elektrische deelbromfietsen en deelbakfietsen. Inspreken kan online via het inspraakformulier. Lees meer over de Deelfiets.

Bestemmingsplan Beethoven 2de fase         Op 9 januari 2018 behandeling in college van B&W, op 7 februari behandeling in raadscommissie RO u kunt dan inspreken. Aanmelden kan hier! Op 14 februari behandelng in de raad.

Lees hier het interview met Angelo Verhoeven van de bewonerscommissie Ravel Residence

Nieuwsbrief Amsterdam 4 januari editie Zuid

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum      Klachten of vragen over werkzaamheden en plannen in Zuidas? Iedere werkdag is Amsterdam Zuidas bereikbaar via 0800-5065 (gratis) of stuur een mail via info@zuidas.nl. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00.
Hinder en overlast door bouw? Stuur een email naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

De maandkaarten met een overzicht van locaties waar gewerkt wordt, zijn bijgewerkt. Bekijk ze hier.

Werkzaamheden voor bouw EMA-kantoor zijn begonnen      Bericht Amsterdam Zuidas: “De watergang wordt verlegd. Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor. Sloop zorgt voor geluidsoverlast."

t/m april 2018 werkzaamheden Fred. Roeskestraat        Bericht Amsterdam Zuidas: “De straat blijft voor alle verkeer toegankelijk, wel zijn er omleidingen. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur. T/m februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen De Fred, British School en de Rietveld Academie; januari en februari 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van het gebouw Boutique Offices (voormalig Olympic Plaza); februari t/m april 2018 werkzaamheden aan de voorzijde van de gebouwen van de Rietveld Academie en Loyens & Loeff.” Bekijk de planning en lees meer.

Bouwwerkzaamheden onderbouw Nieuwe Rechtbank duren t/m oktober 2018  Lees meer.

Bouwwerkzaamheden fundering Hourglass aan de Parnassusweg duren t/m maart 2018       Bericht Amsterdam Zuidas: “Onder Hourglass komt een tweelaagse parkeergarage. De bouw wordt uitgevoerd door Hurks Bouw B.V.. Het werk bestaat uit het drukken van damwanden en schroeven van funderingspalen dat beperkt de geluidsoverlast. Echter, voor de laatste meters is extra kracht nodig om de planken op de gewenste diepte te krijgen. Hurks gaat maximaal 3 keer per week (maandag, woensdag en vrijdag) tussen 8:00 en 10:00 uur trillen. De oplevering van Hourglass is medio 2020 gepland. Vragen? Neem contact op met de senior uitvoerder Peter Straver, telefoon 06 52050507 of mailen naar bouw@hurks.nl of bel het Infocentrum Zuidas 0800 5065. “ Lees meer.

Afsluitingen rond de Strawinskylaan  1. Fietsparkeergarage Strawinsky afsluiting fietspad      Bericht Amsterdam Zuidas: “De bouw van de ondergrondse fietsparkeergarage Strawinsky gaat voorspoedig en de afbouwfase duurt t/m april 2018. Lees meer. In de periode dat het fietspad bij het WTC – het Strawinskypad – is afgesloten zal de aannemer ook enkele werkzaamheden in het fietspad uit te voeren. Zo verwijdert hij in februari/maart 2018 de tijdelijk aangelegde brugconstructie over het fietspad en worden de roltrappen geplaatst.” Lees meer.     2. vanaf 22 januari gaat de Eduard van Beinumstraat bij 2Amsterdam voor ca 2 jaar dicht. Dit is nodig in verband met de voorbereiding van de sloop van de parkeergarage en de vernieuwing van de twee torens van 2Amsterdam. De taxi’s worden verplaatst naar de Strawinskylaan. De sloop van de oude parkeergarage start medio maart 2018.

Afsluiting Spoorslagsloot: duurt tot start bouw Zuidasdok
Bericht Amsterdam Zuidas: “De (bouw)weg ‘Spoorslagsloot’, die evenwijdig loopt aan de ringweg A10 (tussen de Beethovenstraat en Cross Towers van EY) is vanaf 24 november afgesloten voor autoverkeer en fietsers. De weg blijft toegankelijk voor bouwverkeer en voetgangers, totdat het project Zuidasdok gaat beginnen.”

Werkzaamheden tussen Beethovenstraat en Buitenveldertselaan     Bouwwerkzaamheden The Gustav en The George vanaf 8 januari 2018 inbrengen schroefpalen. Bericht Amsterdam Zuidas: “BAM Wonen bouwt beide woongebouwen. De methode zorgt voor minder geluids- en trillngsoverlast. Half februari ontgraven bouwput en afvoeren grond. Voor vragen over de bouw neem contact op met Paul Spaargaren 5694694 of 0620200261 of stuur een email aan paul.spaargaren@bam.com.
Gershwin Brothers     In de openbare ruimte rondom Gershwin Brothers veel verhuisbewegingen verwacht tot maart 2018. Na maart moet alles hier weer enigszins rustiger worden.
Gustav Mahlerlaan     Herinrichting openbare ruimte ter hoogte van Intermezzo. Daarna werkzaamheden richting de Leonard Bernsteinstraat. Ivm de veiligheid verplaatsing fietspad naar rijbaan t.h.v. Xavier. Het tijdelijke fietspad blijft vanaf 8 januari 2018 tot eind 2018 in gebruik. Bouwwerkzaamheden woongebouw Xavier aan de George Gershwinlaan t/m juni 2018. Lees meer.
Groenbakken in zijstraatjes      Tussen de Gershwinlaan en de De Boelegracht is een verdiepte bak aangelegd waar tijdelijk gras in komt. In het voorjaar volgt een gesprek met omwonenden over de definitieve invulling van die bakken.

P-garage Ravel bijna klaar: herinrichting Vivaldistraat duurt tot juni 2018     Bericht Amsterdam Zuidas: “De parkeergarage Ravel is half januari klaar en biedt plaats aan 360 auto's. Hiermee verdwijnen ook in januari de parkeerplaatsen van P15, rondom de bouwkeet van het project Valley aan de Beethovenstraat.” Lees verder over de herinrichting van de straat.
 
Van der Valk hotel: inbrengen damwanden en funderingspalen t/m maart 2018      Bericht Amsterdam Zuidas: “Aan de oostelijke kant van Zuidas, naast het toekomstige kantoor van EMA, verrijst een nieuw Van der Valk Hotel.”

Bouw The Valley   T/m het 1e kwartaal 2018 ontgraven bouwkuip     In week 4 worden er palen aangebracht ten behoeve van de torenkraan. Lees meer over de bouwplanning.

WTC Beethovenstraat     Bericht Amsterdam Zuidas: ”Uitbreiding WTC start in het voorjaar 2018. Om daar ruimte voor te maken voert Stadsdeel Zuid werkzaamheden uit. Autoverkeer rijdt via een slinger langs het werkterrein en fietsers voor het WTC gebouw worden wisselend omgeleid.”

Werkzaamheden vernieuwen Piet Kranenbergpad (Sportas)     Tijdens de werkzaamheden is het Piet Kranenburgpad tussen het Skutjespad en IJsbaanpad afgesloten voor fietsers en voetgangers. Fiets- en voetgangers vanuit beide richtingen kunnen gebruik maken van het bestaande fietspad over de Jachthavenweg. Naar verwachting is het werk gereed in april 2018. Lees meer.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente & stadsdeel

Bekendmaking
* Vaststellen van het detailhandelsbeleid Amsterdam 2018-2022: sterke winkelgebieden in een groeiende stad. (2017, nr. 375/1616)
* Instemmen met de scopewijziging van het project Zuidasdok. (2017, nr. 350/1465)
* Vaststellen van de Nota parkeernormen auto. (2017, nr. 150/429)

Aanvraag exploitatievergunning
* De Boelelaan 1108, 1081 HZ: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf
* Gustav Mahlerplein 14, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf

Aanvraag evenementenvergunning
* Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het houden van het evenement "United Fight Events

Aanvraag omgevingsvergunning
* IJsbaanpad 1 A,
1076 CV: voor het wijzigen van de hoofdentree en de terreininrichting
* Europaplein 1, 1078 GS: voor het plaatsen van lichtreclame aan het gebouw Europaplein 1

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Aanvraag omgevingsvergunning

03-01-2018 14-02-2018  Gustav Mahlerlaan 841 A, Amsterdam plaatsen van lichtreclame aan de gevel van het gebouw. Aanvrager: The Barn B.V..
03-01-2018 14-02-2018  De Boelelaan 1105, Amsterdam verplaatsen van een bloemenkiosk 
03-01-2018 14-02-2018  Strawinskylaan 1, Amsterdam renoveren en uitbreiden van de D-toren behorende bij het WTC complex te Amsterdam. Aanvrager: CBRE DOF Development BV 
02-01-2018 13-02-2018  Strawinskylaan 1999, Amsterdam  vervangen van groutankers door schoor- en loodpalen aan de Eduard van Beinumstraat (WTC Amsterdam, H/I toren). Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. 
22-12-2017 02-02-2018  Zuidas-Ravel, Amsterdam  herontwikkeling van sportpark Goed Genoeg op de locatie Zuidas-Ravel (AK 1909) te Amsterdam. Aanvrager: Gemeente Amsterdam- stadsdeel zuid  
22-12-2017 02-02-2018  Fred. Roeskestraat 115, Amsterdam renoveren/herontwikkelen van een kantoor. Aanvrager: Redevelopment Property II B.V..
22-12-2017 02-02-2018  De Boelelaan 1117, Amsterdam  wijzigen van de brandscheiding van de -2 kelder polikliniek i.v.m. bouwkundige aanpassing. Aanvrager: Stichting VUmc.

Beslistermijn verlengd
04-01-2018 15-02-2018  Parnassusweg, Amsterdam  bouwen in afwijking van de verleende omgevingsvergunning met kenmerk OLO 2680227. Aanvrager: Sax Vastgoed V.O.F.

22-12-2017 02-02-2018  Gustav Mahlerlaan 24, Amsterdam aanvullen en in werking zetten van de Sprinkler. Aanvrager: Club Sportive Mahler Zuidas BV 
21-12-2017 01-02-2018  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam van een instandhoudingsvergunning van een tijdelijke tentoonstellings- en horecaruimte en het tijdelijk hebben daarvan. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed 
21-12-2017 1-02-2018 01-02-2018  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam  het in stand houden van een buitenkeuken. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed
21-12-2017 01-02-2018  Prinses Irenestraat 19, Amsterdam  in stand houden van een erfafscheiding. Aanvrager: Gemeentelijk Vastgoed. 

Verleende omgevingsvergunning
21-12-2017 01-02-2018  Europaboulevard 4, 4A en 6, Amsterdam  wijzigen en vergroten van station RAI op de locatie Europaboulevard 4, 4A en 6 te Amsterdam, waarbij de wijzigingen bestaan uit het vergroten van de stationshal ten behoeve van de metro en het wijzigen en vergroten van de fietsenstalling. Aanvrager: Gemeente Amsterdam
21-12-2017 01-02-2018  Strawinskylaan 4111, Amsterdam wijzigen van glasvulling naar lamellenrooster van kantoorgebouw het Atrium. Aanvrager: G & S Vastgoed BV. 

Vergunning geweigerd
22-12-2017 02-02-2018  Christian Neefestraat 2, Amsterdam voor het plaatsen van handelsreclame. Aanvrager: Stibbe N.V. 

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
18-12-2017 29-01-2018  Kop Zuidas, Kavel G1, Amsterdam  parkeervoorziening in de kelder van een woongebouw. Melder: COD Kavel G Amsterdam B.V..

Kunst en Cultuur

11 januari, 12.15 uur lunchconcert in de kapel van VUmc      Na concerten in onder andere De Doelen in Rotterdam en het Concertgebouw in Amsterdam, is pianist Xavier Boot nu de eerste gast in de lunchconcert reeks 2018.

9 januari, Films in het hoofdgebouw VU, Filmtheater Rialto@VU   17:45, You Were Never Really Here. Kaartverkoop aan de zaal vanaf 17:15 en 9 januari, 20:30, Bar Bahar Kaartverkoop aan de zaal vanaf 20:00. Twee dinsdagen per maand films in collegezaal KC-07 (Hoofdgebouw VU). info, tijden & kaartverkoop

9 januari, 12:30-13:00, lunchconcert door het Neva-ensemble uit St. Petersburg, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36      Met Irina Shasheva, sopraan: Ludmila Vorobyeva, mezzosopraan: Vladimir Matigulin, countertenor/dirigent: Dmitri Taneev, bariton: Andrey Kurilov, bas en Valerya Matigulina, piano. 23 januari 2018, 12:30-13:00 uur, Eadaoin Copeland, piano

12 januari, 17.00 uur nieuwjaarsborrel in Circl rooftopbar    Er is altijd een reden voor een feestje in de Rooftopbar. Lees meer. En tot 25 februari 'Defiant Gardens', een solotentoonstelling van de Nederlandse fotograaf Henk Wildschut, in Circl.ART, Mahlerplein. Bekijk de agenda

14 januari – 4 maart, tentoonstelling, Grounding the Map | Mapping the Ground met werk van Amy Balkin, Antti Tenetz, PolakVanBekkum, Cora Jongsma, Bureau d’Etudes, in het Glazen Huis, Amstelpark. De opening is zaterdag 13 januari, 15:00 – 17:00 uur.

15 januari 06.00, Blue Monday Rave en yoga les, in Circl    Voor echte vroege vogels voorafgaand aan de Blue Monday Rave is er een yogales volgen van 6.00 tot 6.30 uur. Om de energie te verhogen word je omringd door speciale verrassingen, soms met een duurzame twist.
16 januari 17.00 uur  'Social meets Design'!, Designers als antwoord op klimaatproblematiek, in Circl  Lees meer.

Vanaf 18 januari De Coolste Baan @ Olympisch Stadion    t/m 11 maart 2018 komt er weer een ‘Coolste Baan van Nederland’ en kan er dus weer worden geschaatst in het Olympisch Stadion. De Coolste Baan van Nederland is een schaatsbaan voor iedereen, waar de historie van het schaatsen wordt geplaatst in de tijd van nu. Een schaatsbaan waar sport & entertainment en breedtesport & topsport op een unieke wijze samen komen. Lees meer.

27 januari, 11.00, Ontmoetingseiland, ga mee op bomensafari in het G. van Aemstelpark (bij slecht weer is de reservedatum zaterdag 3 februari) meld u aan bij G.W.Arentsen@amsterdam.nl.

17 februari Valentijnsdag @ De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2   Ook dit jaar wordt in de Nieuwe Poort weer op een bijzondere manier Valentijnsdag gevierd. Tijdens deze dag vormen young professionals en senioren een paar en gaan ze een dagje met elkaar op stap. Deze Valentijnsdag staat dus volledig in het teken van de ontmoeting tussen jong en oud.

 

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Inspraak, Kunst & Cultuur, Mahler, Ravel, Strawinsky, Verkeer, Vivaldi, Weekberichten.