Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 1

Erfpacht              De gunstige voorwaarden om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht is verlengd tot 8 januari. Dit omdat sommige erfpachters problemen hadden met inloggen op het Overstapportaal. Lees meer

Ter inzage Parnas (zie artikel Zuidas) en Tripolis omgevingsvergunning              Naar aanleiding van de tervisielegging van de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Deze hebben niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De aanvraag voor de objectvergunning APV is ingetrokken en maakt derhalve geen deel meer uit van de procedure. Ter inzage liggen:- omgevingsvergunning d.d. 12 december 2019 voor de activiteiten bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen monument, inclusief het MER Verdi Zuidas-Amsterdam en – watervergunning d.d. 12 december 2019 voor het onttrekken en in de bodem terugbrengen van grondwater. Zie ook onder bekendmakingen ODNZKG onderaan dit weekbericht. Lees meer

Berichten Zuidas:
*Xavier volgens de architect   
        Statig en kosmopolitisch staat hij aan de Gershwinlaan: Xavier. Aanwezig, maar niet te. Chic, maar toegankelijk. Architect Pim Köther, eigenaar van KENK Architecten, vertelt het verhaal achter het gebouw. Lees meer
*‘Het is echt niet alleen maar ratrace hier’        Tien jaar geleden woonden er zo’n 200 mensen in Zuidas. Nu zijn dat er 20 keer zoveel: ongeveer 4.000. ‘Het zou mooi zijn als er meer kruisbestuiving plaatsvindt tussen al deze mensen’, vindt Frank Krajenbrink, bewoner van het eerste uur. Lees meer
*Je gaat het pas zien als je terugblikt           Zuidas in 2019 was bouwen in een razend tempo. De skyline van Amsterdam veranderde. Bouwwerken die zich lang ‘ondergronds’ afspeelden, schoten opeens uit de grond. En dan was er natuurlijk de ‘echte’ start van Zuidasdok. Lees meer
*Hoe iets groots heel klein kan zijn            Het allerliefste was Adam Doyce Transue maquettebouwer geworden voor Star Wars, zijn favoriete film. Maar Zuidas is een goede tweede. Over een reis die van Florida naar Wenen voert en pas echt begint in Amsterdam. Lees meer
*Gebied rond rechtbank wordt groen en levendig              We maken het gebied waar zich onder meer de rechtbank, jeugdzorginstelling Spirit en uitvaartcentrum Zuid bevinden levendiger en toegankelijker. Het college van B&W heeft daartoe op 17 december 2019 een principenota vastgesteld. Lees meer en bekijk de principenota.
*2Amsterdam: de ene toren hoger, de andere breder               De skyline van Zuidas wordt steeds imposanter, evenals de ontwerpen. Wie zijn de mensen die deze bijzondere Amsterdamse wijk tot leven wekken? Een ervan is bouwplaatsmanager Eric van Nes. Hij bouwt aan 2Amsterdam – drie projecten ineen. Lees meer
*‘Huisje klaar, straatje af’ in woonwijk Zuidas             In Zuidas is in 5 jaar tijd veel gebeurd. Verschillende tijdelijke vrijplaatsen maakten plaats voor bebouwing. Daarbij hoorde ook de inrichting van de openbare ruimte. ‘Huisje klaar, straatje af’, is het devies van projectmanager Jorrit Meijer. Lees meer
*72 bomen verwijderd om veiligheidsredenen         De gemeente onderzoekt jaarlijks de helft van alle Amsterdamse bomen, waarbij wordt gekeken of de bomen nog gezond zijn. Hieruit blijkt dat 1796 bomen vanwege veiligheid vervangen moeten worden. In Zuidas geldt dit voor 72 bomen.

Bericht in Het Parool; “Trein CS-Schiphol straks 8 keer per uur! NS kan onder meer door aanpassingen aan het spoor bij station Zuid, acht maal per uur een Airport Sprinter laten rijden tussen CS, Schiphol en Hoofddorp. Lees meer

MRA Nieuwsbrief december 2019 met o.a. Dashboard monitort kwaliteit van leven in regio     Lees meer

Persbericht RAI    Het is voor het eerst dat tijdens Het Amsterdamse Winterparadijs een activiteit enkel voor de omwonenden wordt gehouden. Daarmee wil de RAI laten zien dat het een duidelijke buurtfunctie heeft. 150 buren hebben zich aangemeld. Om de feestvreugde te vergroten wordt aan teams gevraagd een gadget mee te nemen en om zich te verkleden. Het best curlende team wint de RAI- Buren Curling wisseltrofee 2019. Tijdens het curlingtoernooi treedt rapper Lil’ Kleine op.

Stadsdeel Zuid stelt Gebiedsplannen 2020 vast: Focusopgaven en speerpunten
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft op dinsdag 10 december 2019 de Gebiedsplannen 2020 vastgesteld. In stadsdeel Zuid zijn voor elk gebied maximaal zes focusopgaven benoemd. De toename van het aantal bewoners en bezoekers, bouwen en wonen zijn thema’s die in alle drie de gebieden spelen. Stadsdeel Zuid speelt in op deze ontwikkelingen. Onder meer door de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Bekijk de gebiedsplannen Gebiedsplan Buitenveldert en Zuidas. Lees meer

Eenmalige gebiedsgebonden kunst- en cultuurprojecten in Zuid        Stadsdeel Zuid wil de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden van Zuid bevorderen door het stimuleren van een divers kunstaanbod. Hiertoe worden kunstenaars en kunstinstellingen in staat gesteld een subsidie aan te vragen voor eenmalige gebiedsgebonden kunst- en cultuurprojecten in Zuid. Voor kunstprojecten vanaf 1 juli geldt: de indientermijn start op 15 februari en moet uiterlijk 31 maart binnen zijn. Voor kunstprojecten vanaf 1 januari geldt: de indientermijn start op 15 augustus en moet uiterlijk 30 september binnen zijn. Lees meer

GBC bericht: Energie Zuidas van het Aardgas GBC Zuidas werkt samen met gemeente Amsterdam aan de ambitie om Zuidas helemaal van het gas af te krijgen. GBC Zuidas is in gesprek met de gemeente om samen met de stakeholders de situatie per gebouw in kaart brengen: wat is de ambitie van de eigenaar, wat van de gebruiker? Wanneer zijn welke gasleidingen aan vervanging toe? Zo kan er in samenwerking met Zuidas, gemeente Amsterdam en Alliander een masterplan komen voor een aardgasloze Zuidas. Lees meer

Nieuwsbrief  Regioraad 10 december 2019 met o.a.: Moties inzake OV-tarieven 2020        De regioraad heeft twee moties inzake de OV-tarieven 2020 aangenomen. De eerste motie is ingediend door de leden Ernsting (GroenLinks), Boutkan (PvdA), Bakker (SP) en Karregat (VVD). De tweede motie is ingediend door de leden Boutkan (PvdA Amsterdam) en Van den Bosch (PvdA). In deze moties wordt het DB gevraagd om een toelichting hoe de jaarlijkse tariefstijging tot stand komt en welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden het DB en de regioraad daarbij heeft. In de tweede motie wordt het DB gevraagd te onderzoeken hoe besluiten over de voorgenomen verhoging van de OV-tarieven ter consultatie voorgelegd kunnen worden aan de regioraad. Lees meer

15 januari, 09.00 vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, Commissiezaal Lees meer

15 januari, 13.30 uur vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Commissiezaal, stadhuis
Bij Grondzaken tkn 9 Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Overstapregeling. Zie ook de andere agendapunten over dit onderwerp.
En TKN 10 Kennisnemen van het collegebesluit d.d. 3 december 2019 inzake het vaststellen van de lijst ‘Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling’ en de kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen.  Bijlage 1. lijst Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling dd 25 november 2019.xlsx 253.59KB Tekststuk ,  Bijlage 2. kaart B grenzen stedelijke gebieden, projecten en belangen dd 3 december 2019.pdf. Bekijk de agenda
16 januari vergadering Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, 09:00, De Commissiezaal

Bij Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit agendapunt 14 Instemmen met de Agenda Amsterdam Autoluw Nr. BD2019-007581 met o.a.  BIJLAGE 14 Zuid Advies Agenda Amsterdam Autoluw. En Gesprek met de stad met op pag. 32 het gesprek in stadsdeel Zuid.      Bij Duurzaamheid en Circulaire Economie: 18 Beantwoording schriftelijke vragen leden Bosman&Groen inzake de gelijkwaardigheid bij stadswarmte.  1. Beantwoording schriftelijke vragen Bosman en Groen eisen en bepalingsmethode gelijkwaardigheid bij stadswarmte.

Nieuws uit B&W week 51    Zuidas en Marineterrein: Het college van B en W stemt in met de Principenota Parnas. In deze nota zijn de wenselijkheid en mogelijkheden van ruimtelijke ontwikkeling van het binnen de Zuidas gelegen deelgebied Parnas verkend. Het voorstel is om in te zetten op een hoogstedelijk gemengd en groen woon-, werk-en leefmilieu. Dit in een goede samenhang met de direct omliggende stedelijke context, met een autoluw karakter en een 40-40-20-verdeling in woonsoorten, zoals is opgenomen in de Woonagenda 2025.

Nieuwsbrief Amsterdam 3 januari 2020 editie Zuid met o.a. "De vergeten watersnood"   Op 14 januari 1960 liep Tuindorp Oostzaan door een dijkdoorbraak geheel onder water. Lees meer

Kunst en Cultuur
De kas van de Botanische Tuin Zuidas is een soort oase midden in een omgeving waar de druk om te presteren groot is – naast de Zuidas, de Vrije Universiteit en het bijbehorende medisch centrum. De tuin staat vol met cactussen. Meer dan tienduizend stuks, van meer dan duizend verschillende soorten. Lees het artikel in Het Parool. De winkel van de Botanische tuin is gehuisvest in het beheerdersgebouwtje, net als het atelier van de hortulanus, de personeelskantine en het kantoor. U kunt er terecht voor deskundig advies of voor een kopje koffie of thee. De winkel wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. De Botanische tuin verkoopt allerlei zaden. In de winkel vindt u de actuele zaadlijst. Vrienden van de Botanische tuin Zuidas krijgen 10% korting op aankopen in de winkel. De korting geldt niet op groenten, boeken, kunst en afgeprijsde producten. Vanaf 1 januari 2017 kunt alleen met pin betalen.

7 januari 2020, 12:30-13:00 uur, lunchconcert door Het Neva Ensemble, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36              Met Irina Shasheva, sopraan; Ludmila Vorobyeva, mezzosopraan; Vladimir Matigulin, countertenor/dirigent, Dmitri Taneev, bariton; Aleksey Goloviznin, bas; Valerya Matigulina, piano.

10 jan 2020, 19.00, ArtNight: onder begeleiding jouw kunstwerk schilderen in Circl, Mahlerplein    Lees meer

21 januari 2020, 12:30-13:00 uur lunchconcert met op piano lllia Fialko, in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Lees meer

25 januari 13:30 – 15:00 Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert, vertrek vanaf de bibliotheek W. van Weldammelaan, niet gratis           De Tuinstad Buitenveldert, ten zuiden van de Ringspoorbaan, is het laatst gerealiseerde deel van het oorspronkelijke AUP. Het sjieke zusje van de Westelijke Tuinsteden was van het begin af bedoeld als middenstandswijk, met grotere en luxere woningen dan in de wijken in West.

tot 2 februari Congress of Glassolallia in het Glazenhuis Amstelpark  Georganiseerd door the Warp. De installatie is zichtbaar van buitenaf en zal het decor vormen voor een serie performances in januari en de afsluiting op 2 februari 2020. Beste tijd om de licht en reflectie installatie te bekijken is vanaf 16:00 bij schemering.

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

11 januari klaar Fietspad Parnassusweg      Op maandag 6 januari 2020 wordt een kromming in het fietspad langs de Parnassusweg rechtgetrokken. Lees meer

Werkzaamheden aan Strawinskypad      Op het voetpad en een deel van het fietspad tussen de Parnassusweg en de AICS zijn tot in maart 2020 werkzaamheden.

WTC uitbreiding Tower Ten    Komende maanden wordt beton gestort. Dit zorgt voor veel aan- en afvoerverkeer.

Beethovenstraat    Waternet vervangt het diepriool en werkt t/m vrijdag 10 juli 2020 op de Beethovenstraat tussen de Stadionkade en de Strawinskylaan. Autoverkeer rijdt via de trambaan langs de werkzaamheden. Bericht Amsterdam.nl

T/m maart 2020 werkzaamheden in de D. Scarlattilaan en de T. Albinonistraat ivm nieuwe inrichting.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente
Aanvraag exploitatievergunning voor een horecabedrijf

*Spoorslag 23, 1082 MM: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras. Zaaknummer Z/19/619153. https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-zuid/2019/week-52/aanvragen/virtuele-map-0/aanvraag-0/
Aanvraag onttrekkingsvergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimten
*Jachthavenweg 40, 1081 KA: voor het omzetten van één zelfstandige woonruimte naar twee onzelfstandige woonruimte.
Aanvraag omgevingsvergunning
*Jachthavenweg 18 A, 1076 CZ: voor het vervangen van een oude woonark door een bestaande woonark
*Jachthavenweg 8 B, 1076 CZ: voor het plaatsen van een nieuwe woonark op de vrij gekomen plaats
Verleende horecavergunning
*Gustav Mahlerplein 144, 1082 AM: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
Verleende omgevingsvergunning
*Henriëtte Bosmansstraat 4, 1077 XH: voor het kappen van een roodbladige sierkers
Buiten behandeling gelaten: omgevingsvergunning reguliere procedure
*Beethovenstraat 184, 1077JX: voor het vernieuwen van de entreepui en kozijnen in de zuid- en westgevel op de begane grond van het gebouw Beethovenstraat 184 met behoud van bestemming daarvan tot kantoor, verzonden d.d. 19 december 2019.
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
*Prinses Margrietstraat 5, 1077 KZ: voor het veranderen en vergroten van het gebouw door het oprichten van een derde bouwlaag met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden d.d. 13 december 2019. OLO-nummer 4706281.

Omgevingsdienst NoordZeeKanaal Gebied
Wabo, reguliere procedure, aanvraag omgevingsvergunning
zie overzicht     
24-12-2019 04-02-2020  Parnassusweg 220, Amsterdam   verlengen van de instandhoudingstermijn van twee tijdelijke gebouwen, met bestemming daarvan tot rechtbank met parkeervoorziening, voor een periode van 3 jaar. Aanvrager: dpcp B.V.
20-12-2019 31-01-2020  Gustav Mahlerlaan 635 A, Amsterdam wijzigen van de gevelreclame. Aanvrager: Cycle Concepts Zuidas B.V.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend zie overzicht
*02-01-2020 05-02-2020  Beethovenstraat/Gustav Mahlerlaan, Amsterdam
*24-12-2019 05-02-2020  De Boelelaan 1105, Amsterdam   vellen van 7 bomen. Aanvrager: Stichting VU.    
*23-12-2019 31-01-2020  Wielingenstraat 5, Amsterdam   kappen van 1 boom. Aanvrager: Stichting Waternet.
Gecoördineerd, uitgebreide procedure, vergunning verleend zie overzicht
18-12-2019 31-01-2020  Burgerweeshuispad, nabij A10, Amsterdam    Omgevingsvergunning en watervergunning t.b.v. renovatie en nieuwbouw Tripolis. Het betreft een vergunning voor de renovatie en nieuwbouw van het gebouwencomplex Tripolis aan het Burgerweeshuispad, nabij A10 (AB 2133) te Amsterdam (voor info zie tekst bijlage Kennisgeving definitief besluit). Aanvrager: Maxima Propco V B.V. Zaaknummer: 9040002. Er zijn wel zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder over: Algemeen, Flanken, Fred. Roeskestraat, Gershwin, Groen, Water & Lucht, Inspraak, Kunst & Cultuur, Noordzone, Organisatie, Publicaties, RAI, Strawinsky, Verkeer, VU(mc), Weekberichten, Zuidasgebieden.