Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 1

Bericht op dearchitect.nl:MVRDV's Valley aan Amsterdam Zuidas bereikt hoogste punt. Lees meer

Lees alvast het wijkkrantartikel van februari 'Ravel: nieuwe Zuidaswijk aan de horizon'.

Zin in zwemmen tijdens corona? Het kan in het De Mirandanda buitenbad. Reserveren is verplicht. Lees meer

Beethoven 2 Kavel 6 en 7, in wat het gebied “Beethoven fase 2” heet, wordt klaar gemaakt voor bebouwing. Volgens de planning wordt in februari 2020 begonnen. Bekijk de kale vlakte hier (website Beatrixpark). Of lees meer over de achtergrond uit 2020 op de site van Zuidas.

Berichten van Zuidas:
*Binnenkijken bij monument de Thomaskerk    Wie niet oplet, rijdt er zo voorbij en op een bord in het gras staat dat hier een kinderopvang zit. Het lijkt een bewuste vermomming voor het bijzondere interieur dat je vindt als je de Thomaskerk binnenstapt. Lees meer
*Bewoners teleurgesteld over komst McDonald’s McDonald’s vestigt zich op de begane grond van The Gustav, aan de Mahlerlaan. Er werden ruim 80 bezwaren ingediend bij stadsdeel Zuid, maar dat ziet geen juridische gronden om de komst tegen te houden. Bewoners leggen zich er niet bij neer. Lees meer
*Huurwoningen op de plek van British School    In de Fred. Roeskestraat komen betaalbare huurwoningen. En wel op de plek waar zich nu nog The British School of Amsterdam bevindt. De school verhuist in april 2021 naar de Havenstraat in Amsterdam-Zuid. Een woningcorporatie gaat er dan bouwen. Lees meer
*Een duik in het verhaal achter de oude rechtbank    Toen nieuw, nu alweer oud: eind jaren zestig werd de Prinses Irenebuurt opgeschrikt door de komst van een nieuw kantongerecht aan de Fred. Roeskestraat 220. Inmiddels is dit gebouw een monument en opent de nieuwe rechtbank in maart 2021. Lees meer
*2020: de bouwers van Zuidas bouwden door (bekijk het op Vimeo)     De kantoren in Zuidas stonden na half maart 2020 vrijwel leeg. Scholen en voorzieningen waren grotendeels dicht. Bewoners moesten, net als in de rest van het land, hun dagelijks leven aanpassen. En de bouwers van Zuidas? Zij werkten door. Lees meer
*Wijkagent De Schipper: ‘Verbinding is nu nog belangrijker’   Voor een wijkagent die belang hecht aan het dagelijkse contact met bewoners van Zuidas, is dit niet de beste tijd. ‘Door corona is het een stuk rustiger en moet ik andere manieren vinden om in contact met bewoners te blijven’, vertelt Rene de Schipper. Lees meer
*Minipark voor Amsterdam UMC, locatie VUmc     Meer groen rondom het Amsterdam UMC. Dat was een van de winnende initiatieven voor een groenere Zuidas. Het is nu uitgevoerd. ‘We willen dat bezoekers daadwerkelijk iets met het groen kunnen doen’, zegt onze groenman Jeroen Assen. Lees meer

Nieuws uit B&W 23 december 2020
Openbare Ruimte en Groen 
    Het college van B en W stemt in met de Groenvisie 2020-2050 en legt deze voor aan de gemeenteraad. Amsterdammers hebben de gelegenheid gekregen hun mening te geven en de conceptversie is naar aanleiding van de reacties op een aantal punten gewijzigd. Bouwen en Wonen 1. Het college van B en W stuurt een brief aan de gemeenteraad over het aanpassen van de verhuisregelingen ‘Van hoog naar laag’ en ‘Van groot naar beter’. ……..De gemeente is in gesprek met Vastgoed Belang en Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland over Van Hoog naar Laag voor oudere huurders in de particuliere sector. 2. Het college van B en W stuurt een brief aan de gemeenteraad om motie 611 van raadslid Flentge (SP) af te handelen, over het voorkomen van huurverhogingen in crisistijd. Het college begrijpt de wens van de raad en heeft deze wens ook overgebracht bij de verantwoordelijke bewindspersonen. Lees meer in Nieuws van 6-1-2021.

Inspraak
* Ontwerpbestemmingsplan – Zuidas-Vivaldi kavel 13, kavel voormalig Drentestaete fase I en 2e partiële herziening. Het plan met alle stukken is ook hier te vinden. Tussen 24 december 2020 en 4 februari 2021 kunt u een zienswijze indienen. (digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1904BPGST-)OW01)                     * Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder – Zuidas-Woonbuurt Ravel ligt ter inzage voor de nieuwe woonbuurt Ravel. Dit is het plan voor de naast Vivaldi gelegen buurt. Zuidas-Woonbuurt Ravel wordt een nieuwe groene gezinsbuurt met 1350 woningen, waarvan ongeveer 750 woningen speciaal bestemd zijn voor gezinnen. Kijk hier als u een zienswijze wilt indienen. Dat kan t/m 3 februari 2021. Schriftelijke zienswijzen bij het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Amsterdam, per adres: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. En bij het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder richt u uw zienswijze aan het college van B&W van Amsterdam. De zienswijze niet per e-mail indienen.
* Strengere regels voor zwaar verkeer- van 5 januari t/m 15 februari 2021. Alle voorgestelde veranderingen staan in het ontwerp verkeersbesluit en de concept beleidsregels amsterdam.nl/bruggenkademuren. Lees meer                                         * Kader Hondenlosloopgebieden-. U kunt het kader Hondenlosloopgebieden hier downloaden. T/m 19 februari 2021 kunt u uw reactie geven over voorgenomen beleidswijzigingen.  Lees meer

12 januari 2021, 19.30, Digitaal -Inspreekavond "plaatsing van windmolens in Amsterdam"
13 januari 9.00 uur, raadscommissie B&W bekijk de agenda hier.
13 januari 13:30 uur, vergadering raadscommissie RO met op de agenda bij 3. Halfjaarrapportage Zuidas en Zuidasdok t/m juni 2020; Ter bespreking en voor kennisgeving aannemen. Geagendeerd op verzoek van het lid De Bruine (CU). Uitgesteld in de vergadering van 09-12-2020. A – 3 Zuidas en Marineterrein (19) 00 Commissie RO Voordracht 69.09KB Voordracht; A – 3 Zuidas en Marineterrein (19) Halfjaarrapportage Zuidas 2020 (jan-juni).pdf                                                                                                                                               De commissie MLW is hierbij uitgenodigd. Bij  4. Halfjaarrapportage Zuidasdok t/m juni 2020, eindrapportage mediationtraject en inkoopstrategie; A – 4 Zuidas en Marineterrein (19) 00 Commissie RO Voordracht 104.99KB Voordracht; A – 4 Zuidas en Marineterrein (19) Bijlage 1 Brief raadscommissie halfjaarlijkse rapportage 1e helft 2020.pdf 84.38KB Document; A – 4 Zuidas en Marineterrein (19) Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2020_v1.1_definitief.pdf 385.24KB Document; A – 4 Zuidas en Marineterrein (19) Bijlage 3 Eindrapportage Mediation ZuidasDok definitief gelakt.pdf                                                                                                      Bij TKN 15 TKN 15 – Zuidas en Marineterrein (19) 00 Commissie RO Voordracht 53.65KB Voordracht; TKN 15 – Zuidas en Marineterrein (19) 20201211_Brief CIE inzake Maatschappelijke voorzieningen in Zuidas.pdf 59.86KB Document; TKN 15 – Zuidas en Marineterrein (19) Bijlage Overzicht Maatschappelije Voorzieningen Zuidas_DEF.pdf.  Voor het bekijken van de documenten ga naar de agenda.

Nieuws uit de vervoerregio- uitkomsten Regioraad en DB  lees meer      Met op de agenda   o.a. RAR advies Loopafstanden OV haltes en bij 8 en  Eindrapportage Afstanden naar OV-haltes (TK + Instemmen).

Nieuws Hello Zuidas  Zuidas on Air komt terug! Na de succesvolle reeks in 2020 komt Romy Lange van Zuidas Publishers in 2021 opnieuw met online interviews met prominenten van de Zuidas. Hierin gaat zij opnieuw in gesprek met dezelfde mensen als vorig jaar, om te zien hoe zij er nu voor staan. Ze begint deze week met een interview met onze eigen Olivier Otten, directeur van Hello Zuidas. Deze video vindt u hier.

Nieuwsbrief Amsterdam 7 januari 2021 met o.a. Vaccineren van start, Inzamelen afval verandert en Stad wordt veel groener…. Lees meer

Kunst en Cultuur  
ThomasBoek 14 januari 2021: Opgang van Stefan Hertmans (2020)     Op donderdag bespreekt Evert Jan de Wijer het boek. Lees hier meer. De Thomas is tijdens de lockdown alleen online open. Het Troostcafé is nog gewoon open elke woensdag inloop tussen 12.30-15.30 uur, Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36. Lees meer

15 mei t/m 19 september ARTZUID       De Amsterdam Sculptuur Biënnale presenteert een tentoonstelling met meer dan zestig kunstwerken op de 2,5 km lange route. Bekijk de route en de actuele informatie. Het Informatiepaviljoen op Minervalaan 1 is gedurende de tentoonstelling dagelijks open tussen 10.00 – 18.00 uur. Bekijk alle mogelijkheden voor rondleidingen onder ARTZUID rondleidingen.

Tot juli 2021 Tentoonstelling beeld in de vijver Amstelpark       Odoshi Cloud Sequence is gemaakt door Ronald van der Meijs. Deze kunstenaar ontwikkelde i.s.m. Zone2Source een nieuw werk dat de weersomstandigheden gebruikt om geluid te maken en is te zien in vijver van het Amstelpark. Lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW

*Bekendmaking van de gemeente Amsterdam – instellen bufferparkeerplaatsen in de Beethovenstraat bij de onderdoorgang van de A10 voor bouwverkeer Zuid-as – Beethovenstraat bij onderdoorgang A10  Er is besloten om drie locaties aan te wijzen als bufferparkeerplaatsen voor vrachtauto’s in de Zuidas; dat zijn de Beethovenstraat bij onderdoorgang A10, Europaboulevard ter hoogte van station RAI oostzijde en de Oude Haagseweg bij het Nieuwe Meer; de bufferparkeerplaats in de Beethovenstraat bij de onderdoorgang van de A10 als enige van de drie locaties overlast heeft van geparkeerde personenvoertuigen..

Onderhoudswerkzaamheden brug in het Beatrixpark     LET OP: brug afgesloten van 3 januari t/m 29 januari 2021. Het betreft de brug op het fietspad langs de Groene Zoom dicht.

6 januari 2020 06:00 – 7 juni 2021 01:00   Andere route tram 24: komt niet op CS. Overstap op het Weteringcircuit en ga met metro 52 naar CS  Tram 24 – VU mc – Frederiksplein richting: beide. Tijdens deze werkzaamheden rijdt tram 24 niet door de Vijzelstraat.

Voor wegwerkzaamheden met afsluitingen of omleidingen in Amsterdam kijk hier.

Brittenpassage en Zuidasdok     In het Paasweekend van 2 – 6 april 2021 is er beperkt trein- en metroverkeer om de fundering voor twee dakdelen voor Zuidasdok aan te brengen. Lees meer.
En: van 20 augustus 01.00 uur) t/m 23 augustus 2021 (05.00 uur) worden twee betonnen dakdelen op hun plek geschoven voor de Brittenpassage.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente en/of ODNZKG of kijk op deze kaart.

Bekendmakingen:          

* Vaststellen canonpercentage eerste kwartaal 2021                                                                     * Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 2021
* Besluit van het DB van stadsdeel Zuid tot aanwijzing van een bepaalde categorie afhaalpunten op de openbare weg als ’soort verkoopinrichting’ waarvoor geen staanplaats-vergunning nodig is. 
* Besluit van het college van B&W van Amsterdam houdende regels omtrent het experiment waarbij aan bedrijven en andere bezoekers een bezoekersvergunning kan worden verleend waarmee tegen betaling van het straattarief langer dan de maximale parkeerduur kan worden geparkeerd in woongebieden met een parkeerduurbeperking in stadsdeel Zuid (Experiment bezoekersvergunningen zonder korting)                                                                
* Besluit van het college van B&W van Amsterdam houdende regels omtrent voorwaarden rondom het verlenen van parkeervergunningen op stadsdeelniveau, zoals het vaststellen van de grenzen en plafonds van vergunningengebieden (Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2021)  Lees het besluit.                                                                                                                                 * Bekendmaking- Besluit subsidieplafonds subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel Zuid en subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuid; € 154.110 voor de subsidieregeling bewonersinitiatieven stadsdeel Zuid en € 75.000 voor de subsidieregeling maatschappelijk initiatief stadsdeel Zuid.                                                                                            * Gemeente Amsterdam – aanpassen verkeersbesluit instellen bufferparkeerplaatsen in de Beethovenstraat bij de onderdoorgang van de A10 voor bouwverkeer Zuid-as – Beethovenstraat bij onderdoorgang A10

*Bekendmaking projectplan Vervanging luchtmenginstallatie Nieuwe Meer te Amsterdam

Aanvraag omgevingsvergunning
* Prinses Irenestraat 59, Amsterdam   herontwikkeling en uitbreiding kantoorpand
* De Mirandalaan 9 1079PA Amsterdam  plaatsen  permanente antennemast van 40 meter hoog t.b.v. mobiele telecommunicatie
* Tussen de A10, Gustav Mahlerlaan en Parnassusweg, Amsterdam, realiseren kantoren, woningen, commerciële ruimten en parkeergarage op kadastrale locatie AK 5080 te Amsterdam.
* Scheldeplein 12 1078 GR Amsterdam bouwkundig splitsen van het gebouw Scheldeplein 10 en 12 met bestemming hiervan tot twee horeca 4 inrichtingen
* Prinses Marijkestraat 11 1077XA Amsterdam  realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 9 met behoud van bestemming tot één woning
* Prinses Marijkestraat 9 1077XA Amsterdam   realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 11 met behoud van bestemming daarvan tot één woning
* Strawinskylaan, Amsterdam   aanbrengen casings
* Beethovenstraat 124-2 1077JR Amsterdam   veranderen van de tweede verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot drie onzelfstandige woonruimten
* Gustav Mahlerplein 76, Amsterdam, plaatsen lichtreclame
* Europaplein-Oost, Amsterdam, kappen en verplanten 4 bomen

BUS, melding ontvangen, Gustav Mahlerlaan, Amsterdam

Verleende exploitatievergunning en omgevingsvergunning
* Gustav Mahlerplein 2, Amsterdam, plaatsen verlichte reclameletters op dak
* Eemlandstraat 2, Amsterdam, wijzigen installatie in gebouw
* Gustav Mahlerlaan 27, 1082MK : exploitatievergunning alcoholvrij horecabedrijf zonder terras,
* Willem Pijperstraat 25 1077XK Amsterdam     Kappen van een boom in de voortuin.
* Parnassusweg 298-376, Amsterdam, plaatsen reclame aan gebouw Aanvrager: Trainmore B.V.

Beslistermijn verlengd
* Gaasterlandstraat/Gelrestraat – Kavel L1 Zuidas, Amsterdam,
appartementencomplex
* Minervalaan 63 1077 NR Amsterdam het plaatsen van 3 airco's (legalisatie)

Verleende Watervergunning voor het realiseren van een kunstbrug, ter hoogte van Rosy Wertheimstraat 36, 1082 MZ Amsterdam – AGV – WN2020-007632

APV vergunning
*Gustav Mahlerlaan 2013 1081LB,  looptijd: 21-12-2020 – 01-08-2022, Objecten
*Z/20/1847028 TVM / 2 PV / Object – Beethovenstraat 110 – 112, 21-12-2020 – 20-04-2021
* Z/20/1818278 Object – Zuidplein 12 – 216, 01-01-2021 – 31-12-2021
 

 

Lees verder over: Algemeen, Beatrixpark, Dok, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Mahler, Organisatie, OV, Ravel, Verdi, Weekberichten.