Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 1

 Wordt 2013 ook voor Zuidas een feestjaar?

“ Voor Amsterdam wordt 2013 een feestelijk jaar: het Rijkmuseum gaat na vele jaren renovatie eindelijk weer open op 13 april, het Concertgebouw en het  gelijknamige orkest bestaan 125 jaar, het van Gogh museum is dan weer gerestaureerd. Artis bestaat 175 jaar, de Hortus Botanicus 325 jaar, en de grachten liefst 400 jaar. “ Lees het hele artikel in de Wijkkrant of op onze website.

 

Info-avond Amstelveenlijn

Maandag 14 januari 2013 inloop vanaf 18.30 uur, start 19.00 uur, einde 21.00 uur, Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (Theaterzaal), A.J. Ernststraat 112.

Commissie Leefomgeving stadsdeel Zuid, 15 januari

Amstelveenlijn, keuze voorkeursvariant van 20.00- 23.00 uur, raadzaal, President Kennedylaan 923.

 

Bekendmakingen & Kennisgevingen

Stadsdeel Zuid    Vanaf 2013 gaat Stadsdeel Zuid blauwe parkeerzones instellen in Buitenveldert. Daarom verdwijnen de parkeerautomaten met een € 0,10-tarief. De blauwe zones komen rond het Gelderlandplein, langs de A.J. Ernststraat, bij Groot Essenburg en langs de Amstelveenseweg vlakbij de kruising met de Nieuwe Kalfjeslaan. De blauwe zones gelden van maandag tot en met vrijdag, van 9.00-19.00 uur, met een maximale parkeertijd van 1 uur. Alleen in de blauwe zone bij het Gelderlandplein mag je langer parkeren: maximaal 1,5 uur.

Nieuws uit B&W van 9 januari: Het college heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het project ZuidasDok tot en met 2015. In dit project werken het Rijk en de regio samen om huidige en toekomstige knelpunten op de Zuidas op te lossen. Een deel van de ringweg A10 zal ondergronds worden gebracht, station Amsterdam Zuid wordt uitgebreid, het stedelijke en regionale openbaar vervoer wordt aangepast en de openbare ruimte wordt verbeterd. Behandeling in de commissie is op 30 januari en in de gemeenteraad op 13 februari 2013.

Het college heeft ingestemd met het aanwijzen van de directeur van de Dienst Zuidas als het Amsterdamse lid van het Opdrachtgeversoverleg voor het project ZuidasDok. In het overleg zitten ook vertegenwoordigers van het Rijk, Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. De deelnemers van het overleg zullen het project aansturen.

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij deze beschikking binnen zes weken na verzenddatum (achter de beschikking is deze tussen haakjes vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders of in voorkomend geval bij de gemeenteraad van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

VU Connected, Duurzaamheid, 29 januari 2013, 20:00 – 22:00 uur, De Boelelaan 1105

Spreker: Nico van Straalen (hoogleraar Dierecologie VU)

Hoe kan de mens aan de ene kant niet veel meer zijn dan een naakte aap en aan de andere kant zo’n fantastische rijkdom aan culturele uitingen vertonen? "Het antwoord moet gezocht worden in de structuur van de hersenen en het ontstaan van een ''innerlijke wereld", waarbij begrippen als empathie en sterke wederkerigheid centraal staan", aldus Nico van Straalen.

Lees verder over: Organisatie, Weekberichten.