Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

weekbericht 1

BPZ wenst u een mooi 2019. Lees alvast het wijkkrantartikel Wat brengt Zuidas ons in 2019

Berichten Amsterdam Zuidas:
Goede doelen van Crowne Plaza (en niet alleen met kerst)    Voor hotel Crowne Plaza aan het Gershwinplein, was december een topmaand. Maar inkoper Ewout Mekkes doet zijn werk niet anders dan in andere maanden. Hij is het hele jaar door gangmaker achter het omgevingsbewuste beleid van het hotel. Lees meer
U vond nogal wat van ons in 2018    Velen namen in 2018 de moeite om hun mening over ons te geven. Sommigen complimenteerden ons of gaven advies. Daar werden we vrolijk van. Voor anderen deugden we niet. Soms, maar niet altijd natuurlijk, werden we ook daar vrolijk van. Lees meer
Groen onderzoeken voor Verdi   Op dit moment werken we aan plannen voor de ontwikkeling van Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer. Daarbij kijken we specifiek naar de natuurwaarden die in het gebied aanwezig zijn. Naar verwachting wordt het college van B&W in het eerste kwartaal van 2019 gevraagd om de Investeringsnota Verdi Deelplan 1 formeel vrij te geven voor inspraak. Tegelijkertijd wordt ook de Nota Reikwijdte en Detail ter inzage gelegd. Ook vragen we het college om de Projectnota Verdi vrij te geven. In de Projectnota staat hoe we het gebied willen gaan ontwikkelen. Lees meer
Extra geld voor fietsroutes en fietsparkeren        Begin volgend jaar opent de fietsenstalling bij station Noord van de Noord/Zuidlijn (lijn 52), met 1.300 plekken. Vanaf daar is het nog maar een kwartier met de metro naar station Amsterdam Zuid. Voor de vele forenzen uit Amstelveen is er eveneens goed nieuws. Het Rijk draagt 1,8 miljoen euro bij aan de verdere verbetering van de fietsroute tussen Amsterdam en Amstelveen: de Sportasroute. De Sportas loopt van het Havenstraatterrein aan het Haarlemmermeercircuit, achter het Olympisch Stadion langs, via de Nieuwe Kalfjeslaan en langs de Museumtram tot het stadhuis van Amstelveen. Deze route van zo’n vijf kilometer lengte is op een aantal plekken al verbeterd. Lees meer
Funderingspalen voor bouw Brittenpassage en Vivalditunnel    In een bliksemactie voerden enorme trailers op zondag 2 december 2018 funderingspalen aan, over het Mahlerplein. Ze worden nu langs de Arnold Schönberglaan gedraaid, om de bouw van het eerste deel van de Brittenpassage te ondersteunen. Lees meer
Onterechte bomenkap bij Schinkelbrug     In de berm van de A10, ter hoogte van de Schinkelbrug, zijn op maandag 10 en dinsdag 11 december 2018 fouten gemaakt bij de kap van bomen. Bewoners van de nabijgelegen woonschepen ontdekten dat. De kap is daarop stilgelegd. Lees meer

Amsterdam UMC Imaging Center nadert voltooiing
"Het is ronduit spectaculair om in het nieuwe gebouw aan de Van der Boechorststraat rond te lopen. Hier wordt een medisch onderzoeks- en behandelcentrum neergezet dat zijn weerga niet kent: het Amsterdam UMC Imaging Center. Naar schatting zullen er meer dan 100.000 scans per jaar gemaakt en beoordeeld gaan worden. In het Imaging Center krijgen ook het Tracer Center Amsterdam en het befaamde LaserLab Amsterdam van de VU onderdak. Na de zomer van 2019 gaat het Imaging Center officieel open. Lees meer

Bericht op Cobouw.nl: “De 10 meest opmerkelijke bouwprojecten van 2018. Uit de database van Bouwberichten.nl hebben we dit keer de tien best bekeken projecten van 2018 geselecteerd. Op nr 10. Hoofdkantoor Suit Supply. Amsterdam (foto links). En EMA op nummer 5. Lees meer

10% extra korting: Heeft u een huis met erfpacht in Amsterdam? En wilt u overstappen naar eeuwigdurende erfpacht? Als u vóór 1 januari 2020 een overstapaanbieding aanvraagt, krijgt u 10% extra korting. De korting geldt ook met terugwerkende kracht. Lees meer

Bericht in Het Parool: “Ook wordt meer bekendgemaakt over OBA Next op de Zuidas, een internationaal kenniscentrum waarbij de openbare bibliotheek samen moet gaan met een wetenschappelijke bibliotheek.”

16 januari vergadering raadscommissie Wonen en Bouwen, 09:00 commissiezaal, stadhuis
Bij agendapunt 15 Openbare ruimte en Groen: Bomenboekhouding 2019    Om tot een sluitende en complete bomenboek-houding te komen wordt de registratie bij de afdeling vergunningen van het dagelijks bestuur op orde gebracht….Vanaf 2019 wordt dan gestart met deze registratie en kan de informatie online op de website van de gemeente worden geplaatst. Voor het zomerreces van 2019 staat de eerste versie van de bomnenboekhouding online. De Zuidas levert al jaarlijks een overzicht van de kap, herplant en de financiële compensatie (investeringen) die zijn gedaan.(motie uit 2016 Van Lammeren over “Werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014 (bomendashboard). Bekijk de agenda. Bij TKN 17 Beantwoording raadsadres Wijkraad Zuidwest, Behoud Dodencel Hannie Schaft in gevangenis Havenstraat. Flap en behoud Dodencel Hannie Schaft.

16 januari vergadering raadscommissie RO, 19.30 commissiezaal stadhuis
Agendapunt Zuidas en Marineterrein bij 11 Vaststellen bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de raadsvoordracht. Uit de raadsvoordracht: “Met de keuze voor de Sporendriehoek als locatie voor de HWC wordt zowel de benodigde energietransitie verder vormgegeven als ruimte geboden voor de beoogde verandering van het Schinkelkwartier (waaronder Riekerpolder) waarbij de lokale periferie plaatsmaakt voor een gemengde en complete stadswijk met volop ruimte voor wonen, werken en ontspannen. De locatie aan de Sporendriehoek is in het Tracébesluit Zuidasdok aangewezen als werkterrein voor de realisatie van het Zuidasdok. Zonder toestemming van Zuidasdok (de minister) kan hiervan door NUON geen gebruik worden gemaakt….Een alternatieve locatie is gevonden aan de Oude Haagseweg (ten zuiden van de Rijksweg A4 in het stadsdeel Nieuw-West). Een (tijdelijke) omgevingsvergunning waarmee het gebruik als werkterrein op deze locatie mogelijk wordt gemaakt, is verleend. De benodigde omgevingsvergunning voor kappen kan half januari 2019 onherroepelijk worden zodat Zuidasdok (de minister) schriftelijk kan aangeven het werkterrein in de Sporendriehoek niet meer (volledig) nodig te hebben. Op dat moment kan NUON over het benodigde deel van het terrein beschikken.” Lees 6. Raadsvoordracht.docx.
Bekijk de agenda

30 januari 19:30 uur, stadsdeelcommissie in het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J.Ernststraat 112    Bewoners van Buitenveldert, Zuidas en Prinses Irenebuurt, zijn altijd welkom om aan te schuiven bij de vergaderingen. Er is ruimte om een onderwerp aan te dragen dat niet op de agenda staat of aan te schuiven bij een onderwerp dat al wel op de agenda staat.

Nieuws uit B&W week 51
Ruimtelijke Ordening: Het college van B en W vernieuwt de Uitvoeringsovereenkomst (UVO) 2017-2020 met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voor het kalenderjaar 2019. En het college van B en W geeft het concept van de Verordening Technische Adviescommissie Verordening Hoofdgroenstructuur 2019 vrij ter inzage: De verordening is gewijzigd door veranderingen in het gemeentebeleid en landelijke regelgeving. Het dagelijks bestuur van alle stadsdelen wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen op dit besluit. De adviezen en zienswijzen zullen worden meegenomen bij de vaststelling van de verordening. Lees meer

Nieuwsbrief Amsterdam 3 januari editie Zuid met o.a. "Weten wat er dit jaar verandert?"

Kunst en Cultuur
10 januari, 12.15 uur lunchconcert in de kapel (beg. gr.) VUmc De Boelelaan met pianist Tobias Borsboom   Een van Nederlands bekendste jonge pianisten met zijn fijnzinnige pianistische kwaliteiten en poëtische, kleurrijke interpretaties.

tot 11 jan 2019, Circl.ART: ‘Natural’ Constructions, Circl, Mahlerplein     Prikkelende expositie (selectie recente aankopen uit de ABN AMRO collectie) met werken die de kloof tussen natuur en cultuur kenbaar maken en schijnmaakbaarheid van de wereld benadrukken.

t/m 3 februari 2019 Beholder van Vladimir Grafov, een lichtsculptuur dagelijks te zien van 14.00 tot 19.00 uur, in het Glazen Huis. Amstelpark      Met uitvoeringen van onder meer de Taciturn-ontvanger. The Warp samen met Zone@source.

14 – 18 januari vindt voor de vierde keer de Week van de Circulaire Economie plaats en Circl is het hoofdkwartier; dé plek om je netwerk te vergroten, je te laten inspireren en kennis op te doen. Circulaire pioniers zetten hun deuren open en delen hun lessons learned en ervaringen met jou en goede ideeën krijgen een podium. 
16 januari 08.00-9.30 staat helemaal in het teken van Slowfashion en innovaties in de mode-industrie. In samenwerking met stichting M-ODE brengt Circl een Slow Fashionshow en Fashion Lunch Sessies om ca. 12.00 uur.

21 jan 2019, 20.00, Big, Bigger, Zuidas, Pakhuis de Zwijger, Grote zaal, Piet Heinkade 179     Over de expansie en make-over van hét zakendistrict van Amsterdam. Wat gaat er allemaal gebeuren? Met o.a. David van Traa, directeur Zuidas.
 
22 januari 12:30-13:00 uur lunchconcert Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36    Met het Genesis Ensemble speelt erken van Brahms. Lees meer

Iedere eerste zondag van de maand in 2019  IVN-wandelingen in het Beatrixpark van 14.00-15.30     Start bij de parkingang Boerenweteringpad (Diepenbrockstraat, tegenover de Herman Heijermansweg). Aandacht voor Bomen: 3 februari, 3 maart, 7 april, 6 oktober, 3 november, 1 december; Artsenijhof: 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4 augustus, 1 september. Deelname: iedereen kan meedoen en aanmelden vooraf is niet nodig, behalve voor groepen. Info: Henk Wolters 020-6644506, henk.snezana@kpnmail.nl

17 mei t/m 15 september 2019  6de editie van ARTZUID   Met figuratieve kunst en ruimtelijke installaties, waar gezamenlijke beleving voorop staat. Zomer 2019 kan men al wandelend langs de beelden even weg zijn van alledaagse verplichtingen en de negatieve aspecten van het gebruik van sociale media. Het is tijd voor onthaasten, nieuwe ontmoetingen, inzichten en inspiratie.
 

WERK AAN DE WEG – SPOOR – NIEUWBOUW
Amsterdam Zuidas Informatiecentrum    Bereikbaar via 0800-5065 (24/7, gratis) of stuur een mail naar contact@zuidas.nl. U kunt er terecht met vragen, klachten, meldingen van overlast en schade. U kunt ook het contactformulier invullen. Het informatiecentrum is in het WTC, in de Centrale hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam. Iedere werkdag geopend van 9.00 – 17.00. Klachten over hinder op straat kunt u ook melden bij stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte. Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

6 januari – eind maart 2019 inrichting Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses Margrietstraat   De straat is afgesloten voor auto/fietsverkeer. Fietsers gaan via het fietspad langs de Strawinskylaan. Autoverkeer wordt omgeleid via de Prinses Margrietstraat en Willem Kesstraat. Lees meer

8 t/m 10 januari graven van proefsleuven ivm detectie kabels/leidingen Jaagpad/IJsbaanpad     Het werkterrein wordt met hekken afgezet. De werkzaamheden zijn op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur en vinden op de stoep en in de berm plaats. Voetgangers worden omgeleid. Bericht op website VWZ.

Bouw fietstunnel (zuidelijke deel onder treinsporen) tussen Antonio Vivaldistraat en Beatrixpark   Vanaf 10 december 2018 gaan funderingspalen de grond in op de bouwlocatie.  Lees meer 

Werkzaamheden Valley bouwdelen West en Zuid    Ook bij bouwdeel West is de -2 vloer gestort. In de eerste week van 2019 wordt op deze vloer gestart met de wanden en de kolommen. Bij bouwdeel Zuid vindt de stort van de -2 vloer op 9 januari plaats. Aansluitend wordt ook de -1 vloer gestort. Lees meer ook over bouwdeel Noord.

T/m 1 mei 2019 werkzaamheden t.b.v. EMA/Van der Valkhotel    Aanleggen kabels & leidingen Vivaldistraat e.o. tussen 7.00 en 16.00 uur  De werkzaamheden hebben gevolgen voor omwonenden. Lees meer     En t/m 1 maart 2019 op maandag t/m zaterdag tussen 19:00 – 23:00 uur mogelijk geluidhinder bij bouw EMA,

Werkzaamheden OV check voor vertrek een OV-reisplanner   
1. Werkzaamheden (nacht) aan het spoor donderdag 17 januari van 01.30 uur tot maandag 21 januari 05.15 uur. Advies: U kunt gebruikmaken van de omreisroute, de gewijzigde dienstregeling of de bussen. Zaterdag en zondag: Schiphol Airport is per trein niet bereikbaar; reis met R-Net bussen van/naar Amsterdam Zuid en Amsterdam Bijlmer ArenA (check in/uit bij NS en check in/uit bij R-Net) de dienstregeling is aangepast tussen Weesp en Amsterdam Zuid; reis van/naar Diemen Zuid met de NS-bus vanaf Duivendrecht. Lees meer
2. Amstelveenlijn:Tijdens de ombouw wordt sneltram 51 vervangen door bus 55. Deze bus rijdt tot 12x per uur in de spits tussen Amstelveen halte Sacharovlaan naar Station Zuid.  
3 maart: Sneltram 51 stopt definitief met rijden, start tijdelijk OV-plan met bus 55 en pendelbus 551
9 t/m 11 maart: 24/7 grootschalige werkzaamheden tijdens weekendbuitendienststelling tram 5
13 t/m 15 april: 24/7 grootschalige werkzaamheden tijdens weekendbuitendienststelling tram 5
20 t/m 23 april: 24/7 grootschalige werkzaamheden tijdens weekendbuitendienststelling tram 5
15 t/m 17 juni: 24/7 grootschalige werkzaamheden tijdens weekendbuitendienststelling tram 5
14 juli t/m 26 augustus: Grootschalige werkzaamheden tijdens zomerbuitendienststelling tram 5
Planning onder voorbehoud van wijzigingen. Lees meer

Werkzaamheden in en om station RAI
Stremming tram 4 →  t/m juli 2019 –  Afsluiting fietsenstalling → t/m februari 2019
Renovatie metrostation → t/m mei 2019 – Bouw hotel NHow → oplevering oktober 2019

Nieuwbouw Zuidoever       Op de Kop van de Zuidas wordt vanaf maart 2018 een bijzonder wooncomplex gebouwd: Zuidoever. In 4 woonlagen worden 53 huurappartementen gerealiseerd voor een nieuw woon-service-zorgconcept. De ruwbouw gaat hard omhoog. De verwachting is dat de ruwbouw week 6-2019 gereed is. De gevelsluiting wordt opgestart in week 3 met het plaatsen van de eerste binnenspouwbladen.

Bekendmakingen Rijk, gemeente, stadsdeel, vervoerregio, provincie, waterschap, odnzkg
Gemeente

-Besluit van het college van B&W van de gemeente Amsterdam tot vaststellen van het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening, versie 1 januari 2019. Bekijk de wijzigingen hier.
Uitvoerings- en aanwijzingsbesluit 2019 op grond van de Verordening Parkeerbelastingen 2019
-Instemmen met het besluit tot het met terugwerkende kracht (tot 1 oktober 2017) tijdelijk (tot 1 januari 2020) verlenen van 10% extra overstapkorting bij overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht.
– Snorfiets naar de rijbaan met helmplicht – Amsterdam binnen Ring A10. Lees meer
-Regeling RAR 2019  Berichttype: verordeningen en reglementen
-Verkeersbesluit instellen verbod om stil te staan – In de Domenico Scarlattilaan aan beide zijden van de weg
-Kennisnemen van de lijst Buurtstraatquote 2019, de externe beoordeling op de uitvoering van het beleid en de second opinion daarop en vaststellen van het geactualiseerde beleid Grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtrechten naar aanleiding daarvan.
-Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidas-Kenniskwartier Noordstrook, besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en verklaring van geen bezwaar Luchthavenindelingbesluit Schiphol, Amsterdam.
-Instemmen met het vaststellen van de lijst 'Opdrachtgeverschap projecten in de gebiedsontwikkeling' en de kaart met grenzen van stedelijke gebieden, projecten en belangen, gemeente Amsterdam. 
Aanvraag kapvergunning
* Riekerweg 15, 1066BT, aanvraag voor het kappen van 9 bomen op tuinpark Ons Buiten
Verleende kapvergunning
* Van rechtswege verleend Amstelpark, 1083 HZ: voor het kappen van vier bomen in de openbare ruimte
* Jachthavenweg 140, 1081 KJ: voor het kappen van één witte paardenkastanje
Aanvraag exploitatievergunning
* Europaplein 2, 1078 GZ: verlenging voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf
* Europaplein 71, 1078 GX: voor het exploiteren van een alcoholvrij horecabedrijf met terras.
* IJsbaanpad 12, 1076 CV: voor het exploiteren van een alcoholschenkend horecabedrijf zonder terras
Exploitatievergunning verleend
* Burgerweeshuispad 301, 1076 ER: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf
* Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP: voor het exploiteren van een alcholverstrekkend met terras
* Prinses Irenestraat 19, 1077 WT: voor het exploiteren van een alcoholschenkend bedrijf
* Parnassusweg 218, 1076 AV: verlenging voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf
Aanvraag omgevingsvergunning
* Prinses Margrietstraat 23, 1077 KZ: voor het wijzigen van de bestemming van een deel van de groenstrook gelegen naast de woning Pr. Margrietstraat 23 van bestemming “Openbare ruimte en Groen” tot tuin ten dienste van genoemde woning.
Verleende omgevingsvergunning en kap
*Willem Pijperstraat 72, 1077 XM: voor het veranderen en vergroten van de woning op de eerste verdieping en het maken van een dakterras ter hoogte van de eerste verdieping en het vergroten van het balkon ter hoogte van de tweede verdieping en het wijzigen van de voorgevel van het gebouw
*IJsbaanpad 72 C, 1076 CW: voor het innemen van een ligplaats op het adres, met de …
*Prinses Margrietstraat 15 (openbare ruimte), 1077 KZ: voor het kappen van zeven bomen aan de Alexander Boersstraat vóór 43, Evert Cornelisstraat hoek Prinses Margrietstraat naast 15, Jaagpad voor 38, Jollenpad naast 37.Er geldt een herplantplicht.
Verlenging beslistermijn
*Willem Pijperstraat 25, 1077 XK: voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak
*IJsbaanpad 72 E, 1076 CW: voor het, na het verwijderen van de woonark IJsbaanpad 72 E
Aanvraag evenementenvergunning
*Europaplein 1, 1078 GS: voor het houden van een evenement "broodjeszaak de nieuwe rail'' op 16 …
*De Boelelaan 1105, 1081 HV: voor het houden van een evenement "VU Zomerfeest'' op 7 juni 2019
*Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Bedrijfsfeest Heineken'' op 27 juni
*Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van een evenement "Kingsland Festival 2019'' op 27 april 2019 van 12:00 uur tot 20:00 uur. Zaaknummer Z/18/298057.
*Burgerweeshuispad 54, 1076 EP: voor het houden van een evenement "Yokoso Dutch Open 2019''

Waterschap
Verleende Watervergunning voor het het graven van proefsleuven om ondergrondse infrastructuur te detecteren.
 

ODNZKG klik op straatnaam voor documenten en volledige tekst
Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen

31-12-2018  11-02-2019 Claude Debussylaan 34, Amsterdam  verbinden van de 12e -13e verdieping van het gebouw middels een trapopgang. Aanvrager: Google Netherlands BV.
12-12-2018 23-01-2019  Arnold Schönberglaan 9, Amsterdam  plaatsen van een sokkel ten behoeve van het verankeren van een parasol. Aanvrager: Restaurant N9ne B.V.
Wabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd
18-12-2018 29-01-2019  Europaplein 24, Amsterdam  betreft het realiseren van een cateringpunt in hal 8 & 9. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
18-12-2018 29-01-2019  Schinkelsluis, IJsbaanpad en Jaagpad , Amsterdam  kappen van 13 bomen op de locatie Openbaar gebied tussen Schinkelsluis, IJsbaanpad en Jaagpad (F 3247). Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
18-12-2018 29-01-2019  Zuidplein 12, Amsterdam  betreft het kappen van 8 bomen. Aanvrager: Gemeente Amsterdam.
Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
21-12-2018 02-02-2019  A10 zuid, ter hoogte van de toekomstige Brittenpassage, Amsterdam  oprichten van tijdelijke spoor- en metrodragende kunstwerken (treinsporen T2/3, T4 en metrospoor M5) nabij Station Amsterdam Zuid, (AK 3517), met een instandhoudingstermijn daarvan tot en met 21 december 2023. Aanvrager: ZuidPlus V.O.F. 
21-12-2018 01-02-2019  A10 zuid t.h.v. Antonio Vivaldistraat, Amsterdam  oprichten van spoor- en metrodragende kunstwerken (sporen T1-T4, Metrospoor M5, M6-7 en M8) op de locatie A10 zuid, ter hoogte van de Antonio Vivaldistraat (AK 3527). Aanvrager: ZuidPlus V.O.F.
20-12-2018 31-01-2019  Eduard van Beinumstraat 110, Amsterdam  plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel van het gebouw met een tijdelijk instandhoudingstermijn tot en met 1 januari 2029. Aanvrager: Vondelgym Zuid B.V.
18-12-2018 29-01-2019  Europaplein 24, Amsterdam  kappen van 5 bomen op het terrein van de RAI voor de uitbreiding van Hal 5. Aanvrager: RAI Amsterdam B.V.
18-12-2018 29-01-2019  Eduard van Beinumstraat, Amsterdam  wijzigen van de tijdelijke omgevingsvergunning met zaaknummer 7648266 en olo-nummer 3505377 van 21 maart 2018 (parkeergarage Atrium/CRI) met een instandhoudingstermijn daarvan voor een periode t/m 21 maart 2023, waarbij de wijziging bestaat uit het weer in gebruik nemen van de begane grond van de parkeergarage. Aanvrager: J.P. van Eesteren B.V.
Maatwerkvoorschriften, reguliere procedure, beschikking
02-01-2019 25-01-2019  Eduard van Beinumstraat/Strawinskylaan, Amsterdam  opgelegd aan CRI Twin Towers LP C.V.: betreft de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het ontwikkelen van een koude- en een warme bron (1 doublet) behorend bij het open bodemenergiesysteem van het project de Two Towers
19-12-2018 24-01-2019  Parnassusweg 220, Amsterdam  opgelegd aan NACH DMBO en hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloride houdend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het realiseren van twee koude- en twee warme bronnen (2 doublets) behorend bij het open bodemenergiesysteem van het bouwproject (Rechtbank Amsterdam).
12-12-2018 15-01-2019  Zuidelijke Wandelweg, Amsterdam   hebben betrekking op de tijdelijke lozing van chloridehoudend grondwater op het gemeentelijk vuilwaterriool. Het grondwater komt vrij bij het ontwikkelen van een monobron behorend bij het open bodemenergiesysteem van het bouwproject “appartementencomplex SUD”.
Bouwbesluit 2012, geluidsontheffing – ontheffing verleend
20-12-2018 31-01-2019  Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan (AK 4555), Amsterdam  ontheffing voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor de periode: Woensdag 9 januari 2019 19:00 uur tot donderdag 10 januari 2019 7:00 uur. De werkzaamheden kunnen op een andere dag plaatsvinden binnen een periode tussen woensdag 9 en zaterdag 12 januari 2019, indien door onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden niet verricht kunnen worden op de door u aangevraagde data. De ontheffing heeft betrekking op het monolithisch afwerken van -2 vloer Zuid middels vlinderen. Aanvrager: OVG Projecten LXXVII B.V.
Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht
12-12-2018 23-01-2019  Arent Janszoon Ernststraat 1179, Amsterdam  realiseren van een nieuwbouw school voor basis- en middelbaar onderwijs. Melder: Onderwijsstichting Esprit. Geen MER nodig. x

Lees verder over: Algemeen, Beethoven, Dok, Flanken, Groen, Water & Lucht, Kop Zuidas, Kunst & Cultuur, Organisatie, OV, RAI, Ravel, Verkeer, Vivaldi, VU(mc), Weekberichten.