Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 10 & 11

Meedenken over Zuidas? Vergeet de Online meningspeiling Zuidas niet

Er zijn stellingen geformuleerd, zoals: De gebouwen in Zuidas zijn te laag. Deze stellingen worden vanaf 9 maart 2015 t/m 16 april in een online peiling op  denkZuidas.nl aan iedereen voorgelegd. Amsterdammers, en in het bijzonder bedrijven en bewoners van Zuidas, kunnen dan op de stellingen reageren. De resultaten worden verwerkt in de Visie Zuidas 2015, die in de tweede helft van 2015 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het verslag van de denkZuidas-sessie leest u in dit pdf Verslag DenkZuidas-sessie 12.2.2015 (PDF, 594 kB). De planning van denkZuidas is verder: op 9 juni 2015 slotbijeenkomst.

Kijk voor de thema’s en o.a. video’s op: De fiets, Groen en water, Bereikbaarheid, Levendige woonbuurt, Werk in uitvoering, Internationaal en ambitieus.

9 maart van 17.00 – 20.30 uur Infomarkt Noordzone in de Thomaskerk
Op maandag 9 maart houdt dienst Zuiodas een informatiemarkt over de Noordzone in de Thomaskerk aan de Prinses Irenestraat 36. De Noordzone is het gebied ten noorden van de A10 in Zuidas. Tijdens deze avond kunt u terecht met vragen of informatie inwinnen over diverse projecten en toekomstige ontwikkelingen in de Noordzone.

17 maart Beeldvormende bijeenkomst voor de bestuurscommissie Zuid

Het bewonersplatform Zuidas is al bijna 17 jaar bezig om te ijveren voor een leefbare, bereikbare en interessante nieuwe wijk. We hebben dus meteen de mogelijkheid aangegrepen om op een beeldvormende bijeenkomst van de bestuurscommissie aandacht te vragen voor de ontwikkelingen van Zuidas in de komende jaren. Dat gaat gebeuren op: Datum: dinsdag 17 maart a.s. 20.00 uur, in het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan 923. Bewoners met ideeën over Zuidas zijn van harte welkom. De avond is speciaal bedoeld om u de gelegenheid te geven met de leden van de bestuurscommissie van gedachte te wisselen en in discussie te gaan over Zuidas.

De bestuurscommissie kan onderwerpen meenemen in de Gebiedsagenda Buitenveldert/ Zuidas 2016-2019 die op dit moment door het stadsdeel wordt opgesteld, of meenemen in het advies dat de bestuurscommissie zal opstellen als reactie op de Visie Zuidas die door de RVE Zuidas wordt ontwikkeld.

Het artikel van BPZ dat in maart in de Wijkkrant WOCB is gepubliceerd over ontwikkeling van Zuidas leest u hier Ideeen van aangesloten organisaties BPZ

17 maart Regioraadsessie Verkeer en Vervoer in de Rooszaal stadhuis, 18.30-20.00 uur Onderwerpen betreffende Zuidas:

  • A-6a Raadsvoordracht BO ZuidasDok
  • A-6c Bijlage2 – Brief toezegging Rijksbijdrage aan de Ombouw
  • Amstelveenlijn

Voor de volledige agenda kijk hier.

SP-Amstelveen wil Amstelveenlijn 51 langer in stand laten houden
De Regioraad neemt op 17 maart 2015 een beslissing over het vervroegen van de datum dat lijn 51 niet meer doorrijdt naar Amsterdam CS. Het College van B en W Amstelveen is voornemens deze beslissing te steunen. De SP vindt dit dom, onnodig en niet in het belang van reizigers in het OV en de Amstelveense bevolking.

Met de ombouw van de Amstelveenlijn krijgen inwoners van Amstelveen slechter openbaar vervoer (langere reistijden, grotere loopafstanden, één of twee keer extra overstappen) voor meer geld. Niet alleen wordt er 6 miljoen euro Amstelveens belastinggeld weggegooid, het hele project gaat maar liefst 300 miljoen euro kosten. De SP stemde destijds tegen de voorstellen tot verslechtering van de Amstelveenlijn. Eerst tegen de dure en onwenselijke metro, wat volgens het college de beste oplossing was. Toen oud- wethouder Groot (CDA) opeens van mening veranderde en voorstelde een nieuwe beste oplossing te kiezen, bestaande uit zogenaamde “hoogwaardige” trams, schaarde vrijwel de gehele raad zich klakkeloos achter dit voorstel. Met uitzondering van de SP. Wij willen beter openbaar vervoer. Het college en de rest van de raad stemden voor slechter openbaar vervoer, voor meer geld, aldus Patrick Adriaans, gemeenteraadslid SP-Amstelveende SP.

Schip op het droge in Zuidas
Wie op 3 maart het Mahlerplein in Zuidas oploopt, zal twee keer met zijn ogen knipperen. Een groot, indrukwekkend zeewaardig schip ligt op haar zij, midden in Zuidas. De kiel, die normaal niet te zien is, blijkt ineens gigantisch en geeft hetzelfde nietige gevoel als wanneer je omhoog kijkt langs de hoge torens. Het schip Fortuna is van 3 tot eind maart te bezichtigen.
Het kunstwerk Fortuna, van kunstenaar Leonard van Munster, is een tijdsbeeld kenmerkend voor de roerige periode waarin onze maatschappij zich bevindt. Fortuna was de Romeinse godin van het toeval, zowel van het geluk als van het ongeluk.

Klimopzaak
NRC meldde op 26.2.2015: ”De twee benadeelde partijen in de omvangrijke Klimop- vastgoedfraudezaak, Bouwfonds en Philips Pensioenfonds, hebben tot nu toe samen in totaal 141 miljoen euro teruggehaald van de betrokkenen. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De totale schade is eerder geschat op 200 tot 250 miljoen euro. Lees meer…
en hier 

Mooie beelden van Zuidas
In de VPRO uitzending Tegenlicht van deze week werd het boek Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers van Joris Luyendijk gepresenteerd. Alles in en tegen de chtergrond van Zuidas. Lees hier verder.

Open Toren Dag Amsterdam 2015
Op zaterdag 28 maart 2015 is de Open Toren Dag Amsterdam 2015. Verschillende torens in Amsterdam, oude en moderne, zijn van 10:00 tot 16:00 te bezoeken. In Zuidas zijn er ook diverse torens open. Zo kunt u een bezoek brengen aan de ABN AMRO, het ROC van Amsterdam aan de Europaboulevard, het nieuwe kantoor van Deloitte en aan de VU kapel.Tijd 10:00 – 16:00

Heien op de Mahlerlaan
Kavel 9/10 en 11/12 t/m februari 2015. De bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden van 07.00 tot uiterlijk 19.00 uur van maandag t/m zaterdag.

Werkzaamheden Beethovenstraat – Stadionweg
GVB start maandag 2 maart met spoorvervanging op de kruising Stadionweg met de Beethovenstraat en in de Beethovenstraat tussen de Stadionweg en de Stadionkade. Op de kruising duurt het werk aan de sporen van maandag 2 maart tot en met vrijdag 17 april. Meteen in het weekend daarna, van 18 en 19 april, vervangt de gemeente de asfaltdeklaag van de kruising. In de Beethovenstraat duren de werkzaamheden van maandag 2 maart tot en met vrijdag 29 mei. Het auto- en fietsverkeer op de Stadionweg wordt ter plekke omgeleid. Meer informatie over het project leest u op de site van GVB. Kijk voor de locatie op de kaart

Werkzaamheden Beethovenstraat

  1. In de week van maandag 19 februari t/m april is het fiets- voetpad aan de westzijde van de Beethovenstraat, tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan afgesloten. Dit is nodig om de warmte koude opslagbronnen aan te brengen langs de toekomstige gevel van de nieuwbouw 400-500 Beethoven.
  2. Ter hoogte van de Willem Landréstraat en de Prinses Irenestraat worden kabels en leidingen aangebracht in de Beethovenstraat. Dit werk vindt plaats van medio maart tot medio april. zie hier .

In februari en maart plaatsen fietsenrekken nabij station Zuid In februari en begin maart worden op twee locaties nabij station Amsterdam Zuid extra fietsparkeerplekken gerealiseerd door de enkellaags rekken te vervangen door dubbellaags rekken. Op de locatie tussen het viaduct en het fietspad van de Strawinskylaan wordt het aantal plekken van 144 naar 240 uitgebreid. Bij de stationsentree Parnassusweg gaat het aantal plekken van 750 naar 1280 plekken.

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel en provincie Ter inzagelegging:

  1. Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking), Amsterdam Vaststelling uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord (eerste uitwerking) en verlening omgevingsvergunning voor het kappen van 163 bomen. De stukken liggen ter inzage van 19 februari 2015 tot bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO. 0363.K1406BPGST-VG01
  2. Ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas ligt met ingang van 19 februari 2015 gedurende van zes weken ter inzage op de volgende adressen: Het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Eerste herziening Kop Zuidas is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1408BPGST-OW01.
  3. Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 zes weken ter inzage bij het voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Parnas is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO. 0363.K1405BPGST-OW01.
  4. Ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium Het plan ligt met ingang van 26 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1 en op het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923. Het plan is digitaal te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO. 0363.K1401BPGST-OW01.

Bekijk hier de officiele bekendmaking


 

 

Lees verder over: Weekberichten.