Pas tekstgrootte aan: A A+ A++

Bewonersplatform Zuidas

Weekbericht 10

Thema-avond Nieuwbouw VUmc heel informatief

Afgelopen vrijdag was er een thema-avond waarbij in aanwezigheid van een kleine schare belangstellenden Fokke Rakers en Wessel Koopman een toelichting gaven op het gebouw en de bouw van VUmc Imaging Center (ontwerp van Wiecherink architecten). Een gebouw dat aan Breeam-eisen voldoet en rondom een bijzondere glasgevel krijgt. Binnen komt apparatuur voor beeldvormende diagnostiek zoals MRI- en PETscan. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart en naar verwachting zal het gebouw in januari 2019 haar deuren openen. 

Tijdens de werkzaamheden wordt o.a. voorkomen dat er verkeerscongestie op de Boelelaan ontstaat en de geluidshinder bij het uitvoeren van het funderingswerk (t/m juli 2016) wordt beperkt door geluidsarme funderingstechnieken toe te passen. Dat is nodig want in het naastgelegen VU ziekenhuis liggen patienten en op de campus gaan de colleges gewoon door. De aanwezigen vonden het goed plan om het bouwhek in de Van der Boechorststraat te decoreren met bakjes die schoolkinderen gaan vullen met plantjes. En in de Van der Boechorststraat zal het stadsdeel meer groen aanbrengen. Kortom: aan de omgeving is zoveel mogelijk gedacht. Zijn er vragen of klachten? meld ze via info@imagingcenter.vumc.nlBekijk hier de website Vumc

16 maart 2016 beeldvormende vergadering verkeersveiligheid bij scholen, aanvang 20.00 uurLeden van de bestuurscommissie gaan in gesprek met bewoners, organisaties en ondernemers. De bestuurscommissie Zuid vindt het belangrijk om uw mening en ideeën over verkeersveiligheid bij scholen te horen. Locatie: basisschool ‘De Springstok’, 2e Jan van der Heijdenstraat 75 – 77. Aanmelden kan per e-mail via bestuursondersteuning.sdz@amsterdam.nl. lees meer

19 Maart Landelijke Opschoondag in het Gijsbrecht van Aemstelpark – DOE JE MEE?

Ter voorbereiding van de inhuldiging van de Rijksmonumentale status van het deel De Eilanden in het Gijsbrecht van Amstelpark zoeken de Vrienden van het park vrijwilligers die mee willen doen aan het opschonen van De Eilanden. Dit deel ligt tussen de Van Leyenberghlaan en de Buitenveldertselaan. Start om 11.00 uur op het Ontmoetingseiland (in het verlengde van de Willem van Weldammelaan). Voor materiaal en het versterken van de krachten wordt gezorgd door respectievelijk Stadsdeel Zuid en de Commissie Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark. Graag aanmelden via vriendengvapark@live.nl

Nieuwsbrief Amsterdam Zuid 10 maart     Met o.a. subsidie voor groene daken, de watervriendelijke tuin en de afvalwijzer. lees verder

Heel veel water     Lees het bericht op de website van Vrienden van het Beatrixpark.

19 maart  Open Toren Dag van 10-16 uur

Dit jaar zijn er maar liefst 6 nieuwe torens die meedoen aan Open Toren Dag 2016! In Zuid en Zuidas kunt naar VondelCS, Motel One, Ravel Residence en Crowne Plaza – Amsterdam South en Symphony.” lees verder

18 maart VU 12.30 lustrumconferentie met de toekomstvisies van informatici, geesteswetenschappers, economen en sociale wetenschappers over onze netwerk samenleving. Een programma met innovatieve projecten, debatten en workshops. Sylvana Simons is de moderator van deze dag. Het evenement vindt plaats in het auditorium van de Vrije Universiteit. De voertaal is Engels. Meld u hier aan  In het kader van het lustrum is een jubileumboek verschenen. Het kan besteld worden bij de VU-uitgeverij.

Nieuw pakket maatregelen van Amsterdam voor schone lucht

De gemeente Amsterdam heeft onlangs een nieuw maatregelenpakket opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Alle Amsterdammers kunnen t/m 21 maart 2016 reageren op deze maatregelen via het invulformulier op de website.

Nieuws week 9 uit B&W: Ruimtelijke Ordening 

“Het college van B en W stemt in met de ‘Coördinatieverordening Gemeente Amsterdam’ en stelt voor aan de gemeenteraad om de verordening vast te stellen. Met de verordening vindt de vergunningaanvraag, de bekendmakingen, het ter inzage leggen van ontwerpbesluiten en het verlenen van de definitieve vergunning in één procedure plaats. Voor initiatiefnemers die bijvoorbeeld willen bouwen heeft de Coördinatieverordening als voordeel dat de vergunningverlening sneller zal verlopen. Ook Amsterdammers die bezwaar willen maken hebben baat bij de nieuwe verordening. Het is duidelijker te zien welke besluiten met elkaar samenhangen en waar bezwaren en zienswijzen voor kunnen worden ingediend. Ook maakt het de afhandeling van bezwaren en zienswijzen gemakkelijker.” bron: berichtgeving gemeente

15 maart Regioraad, Stadhuis Amsterdam, 20.45-23.00

Agendapunten o.a. bij 9 aanbesteding Concessie Amstelland Meerlanden 2018 – Ontwerp Programma en 7b Democratische legitimiteit. lees meer

WERK AAN DE WEG – SPOOR NIEUWBOUW

Hinder en overlast door bouw? Bij vragen of meldingen stuur een mail naar omgevingscoordinatie@zuidas.nl. Daarnaast kunt u klachten over hinder mailen naar stadsdeel Zuid Meldingen Openbare Ruimte (mora). Klachten over vergunningen van de Omgevingsdienst richt u aan service@odnzkg.nl of bel 023-5678899 of gebruik het klachtenformulier Omgevingsdienst.

Werkzaamheden de De Boelelaan Oost     Alle gebouwen blijven bereikbaar. T/m maart kap bomen. bron: bewonersbrief dienst Zuidas. lees meer

Werkzaamheden bij de kindercampus      T/m 27 mei     Diverse werkzaamheden. lees verder

Tot eind maart werkzaamheden bouw NoMaHouse     Aanleg fundering en ontgraven bouwput voor de parkeergarage. De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2017. Bron: Bewonersbrief dienst Zuidas

T/m maart 2017 Werkzaamheden Atrium parkeergarage en fietspad afgesloten     Aanbrengen en verwijderen van damwanden: april- mei 2016.  Het fietspad aan de Parnassusweg in de richting van de stad is tot december 2016 afgesloten. Het fietspad aan de overzijde blijft nog wel open.Bushalte Strawinskylaan verplaatst. Als gevolg van de werkzaamheden voor het Atrium wordt de bushalte (241/241 richting station Zuid) recht voor het Atrium opgeheven. Er komt een tijdelijke halte iets eerder op de Parnassusweg, bij de Kiss&Ride zone aan de zuidzijde van de A10. 

Tot mei verleggen leidingen stadsverwarming onder A10-Vivaldistraat     Tot mei werkzaamheden op twee locaties om boringen voor de nieuwe leidingen onder de A10 mogelijk te maken. lees meer

Tot eind juni 2016 verleggen leidingen 2de deel Mahlerlaan      Het eerste gedeelte van de werkzaamheden aan de Gustav Mahlerlaan, tussen de Parnassusweg en Sportclub SC Buitenveldert, is bijna klaar. Echter, dit stuk Gustav Mahlerlaan blijft tijdens de verdere werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het huidige fietspad blijven gebruiken. De P+R garage P2, ACTA, SC Buitenveldert, kantoorgebouw The Edge blijven bereikbaar via de De Boelelaan. Bezoekers van SC Buitenveldert parkeren op het tijdelijke parkeerterrein De Boeletuin naast de sportclub. Bron: Bewonersbrief

Tot begin april 2016 verleggen gasleidingen en plaatsen gasreduceerstation, hoek A.J. Ernststraat-Buitenveldertselaan: omleiding verkeer     Auto’s, fietsers en voetgangers ondervinden hinder van de werkzaamheden: lees meer.

T/m maart 2016 omleiding fietsroute ivm werkzaamheden tussen Buitenveldertselaan en de Beethovenstraat

 

Bekendmakingen gemeente, stadsdeel, provincie, waterschap en ODNZKG

Aanvraag evenementenvergunning

* Europaplein 24, 1078 GZ: voor het houden van het evenement " Amsterdam Tattoo Convention 2016" op 27 mei 2016 tot en met 29 mei 2016 (dag 1 van 15.00 uur tot 23.00 uur dag 2 van 11.00 uur tot 23.00 uur en dag 3 van 11.00 uur tot 20.00 uur). Dossiernummer 2016-16400.     De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Zienswijzen richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

* Willem van Weldammelaan 20, 1082 KV: voor het houden van het evenement "Inhuldiging Rijksmonumentenstatus van De Eilanden van het Gijsbrecht van Aemstelpark" op 5 mei 2016 van 12.00 uur tot 15.00 uur. Dossiernummer 2016-16472. De aanvraag ligt twee weken ter inzage. Zienswijzen richten aan: Het AB van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Omgevingsvergunning niet vereist

* Fred. Roeskestraat ter hoogte van 74 A, 1076 ED: voor het innemen van een ligplaats te behoeve van passagiersvaartuig(en), verzonden d.d. 4 maart 2016. OLO-nummer 2073319.Meer informatie over bezwaar maken. 

Verleende evenementenvergunning

* Europaplein 22, 1078 GZ: voor het houden van het evenement "Dance Event" op 27 april 2016 van 12.00 uur tot 20.00 uur, verzonden d.d. 29 februari 2016. Dossiernummer 2015-15422.     Voor het inzien van het besluit kunt u terecht bij stadsdeel Zuid. Meer informatie over bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning

* Amstelpark 6, 1083 HZ: voor het kappen van vier essen (Fraxinus exclsior) staande in de Amstelpark bij het Giropaviljoen, verzonden d.d. 29 februari 2016. Er geldt een herplantplicht. OLO-nummer 2151497.     Voor het inzien van het besluit: maak een afspraak met stadsdeel Zuid. Informatie over bezwaar maken.

* De Boelelaan 403-767, 1082 RJ: voor het vernieuwen van de gevelpui ter hoogte van de eerste verdieping met behoud van bestemming daarvan tot kantoor, verzonden d.d. 2 maart 2016. OLO-nummer 2189149.     Voor het inzien van het besluit maak een afspraak met stadsdeel Zuid. Meer informatie over bezwaar maken.

Aanvraag horecavergunning

* Gustav Mahlerplein 110, 1082 MA: voor het exploiteren van een alcoholverstrekkend bedrijf met terras. Dossiernummer 2016-16437.

De aanvraag ligt twee weken ter inzage bij stadsdeel Zuid. Uw zienswijze richt u aan: Stadsdeel Zuid, Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Verleende horecavergunning

* Claude Debussylaan 263, 1082 MC: voor het exploiteren van een alcoholvrij bedrijf met terras, verzonden d.d. 3 maart 2016. Dossiernummer 2015-15362.     Niet mee eens? Meer informatie over bezwaarschrift

ONDZKG

Aanvraag omgevingsvergunning 

* Gustav Mahlerlaan 16, betreft het realiseren van lichtstraat op bestaande dakterras. Ontvangstdatum aanvraag: 03-03-2016. Aanvrager: Club Sportive Mahler Zuidas B.V.. Zaaknummer: 651822.

* Strawinskylaan 1999; betreft het gedeeltelijk veranderen van het gebouw (WTC Amsterdam), t.w.: aanpassingen I-toren. Ontvangstdatum aanvraag: 03-03-2016 Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V.. Zaaknummer: 644141.

Verleende omgevingsvergunning

* betreft wijziging voor het ontvangst- en vergaderpaviljoen ten behoeve van het hoofdkantoor van de ABN-AMRO. Het plan is een wijziging op omgevingsvergunning met aanvraagnummer 1745537 en zaaknummer 49216. De kelder uit deze oorspronkelijke vergunning blijft gehandhaafd, de bovenbouw wordt gewijzigd. Aanvrager: ABN AMRO Bank N.V.. Zaaknummer: 175692.

* Parnassusweg 220, betreft een vergunning voor het oprichten van een tijdelijke parkeergarage voor een periode van 3 jaar en 8 maanden. Verzenddatum beschikking: 04-02-2016. Aanvrager: Ballast Nedam Beton en Waterbouw B.V.. Zaaknummer: 368562. 

* betreft een vergunning voor het in gebruik nemen van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verzenddatum beschikking: 07-03-2016. Aanvrager: CompaNanny Nederland BV.. Zaaknummer: 222522.

 

17 maart 18.30-21.00 uur Grote mensen ontmoetingsdiner in de Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2        

23 maart vertelt Ruben van Zwieten het Verhaal van Pasen: in de Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36      Hij verbindt dit eeuwenoude verhaal met ons persoonlijke leven in dit huidige tijdsgewricht. Wat is de betekenis van dit belangrijke feest? Wat vieren we en wat leren we van het verhaal in deze opmerkelijke tijden?

29 maart 12:30-13:00 uur, lunchconcert, Poparic & de la Vega in de Thomaskerk, Pr. Irenestraat 36     Ivana Poparic, cello en Patricia de la Vega, piano.

29 maart en 19 april rondleidingen VUmc Kunstroute (VOL) , VUmc, De Boelelaan 1118     VUmc heeft een mooie kunstcollectie die bestaat uit schilderijen, foto’s en beelden die geplaatst zijn in de openbare ruimten van het ziekenhuis en de polikliniek.  Als je geïnteresseerd bent in kunst kun je deelnemen aan een rondleiding langs een aantal kunstwerken en plaatsen. VUmc- kunstadviseur José de Boer geeft toelichting op de kunstwerken en legt uit waarom.

Lees verder over: Organisatie, VU(mc), Weekberichten.